STT Tên giải đấu Thời gian Tài trợ chính Tổng giải Số player Thể lệ
1 Shuffle Cup 2 T8-T9/2020 MinhBG
Vietthue.vn
96,480,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
2 Creator Cup T9/2020 KoKoNo 6,930,000 60 LoD 6.85i  -sduls6abmaahff
3 Couple Cup T10-T11/2020 MinhBG
Mobavietnam
31,594,321 160 DotA 6.83d -sdspzm
4 KOKONO CUP 3 T12/2020 KoKoNo 10,750,000 80 LoD 6.85i  -sduls6abmaahff
5 HPNY 2021 T1-T2/2021 MinhBG
Mobavietnam
36,000,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
6 SHUFFLE CUP 3 T3-T4/2021 top10hcm.com
Mobavietnam
nghienmu.com
Đại lý vé sô Xuân Nhiên
21,400,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
7 SHUFFLE CUP 4 T6-T7/2021 MinhBG
top10hcm.com
Mobavietnam
ChiViDamMe
30,500,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
8 Dominating Cup T9/2021 Cường Lê Ngọc
KoKoNo
ChiViDamMe
Vietthue.vn
Chiaki.vn
26.500.000 14 Team DotA 6.83d -cdzm
9 SHUFFLE CUP 5 T11/2021

ChiViDamMe
Vietthue.vn
Top10hcm.com
Mobavietnam

19.000.000  160 DotA 6.83d -sdspzm
10 SODO Remix Cup T02/2022

sodo618

55.000.000 160 LoD 6.85i -sdspnwzmulabs6
11 KOKONO CUP 4 T6/2022

KoKoNo
sodo618
Mobavietnam

23.000.000 160 LoD 6.85i -sdspnwzmulabs6ffns
12 Mineski Pro League T8/2022

MinhBG
Style8xmirana
HungCK
OngBauManhTeng
Covid19

50.000.000 5 Team DotA v683d MobaZ -cdzm
13 Yolo68-Mineski CUP T9/2022

MinhBG
Yolo68
HungCK
89HashVip
Covid19
Play4Fun
BigCityBoy

103.000.000 6 Team DotA v683d MobaZ -cdzm
14 T68BET-Mineski CUP T11-12/2022

T68BET
Mineski
MinhBG
OcTieu

41.000.000 160 DotA v683d MobaZ -sdspzm
15 SM66 LOD CUP T2-T3/2023

MinhBG
SM66.Chat

24.000.000 unlimited LoD 6.85i -sdspnwzmulabs6ffns
16 DotA Shuffle Cup SS6 T8-T9/2023

Quỹ giải đấu DotA 6.83d

20.600.000 160+20 DotA 6.83D -sdspzm

Thương hiệu đối tác