Xin chào các anh em tín đồ DotA tại Việt Nam. Kể từ tháng 08/2022 để phát triển giải đấu lên mức độ cao hơn và chuyên nghiệp hơn nên sẽ có một số thay đổi trong cơ cấu tổ chức giải của Mobavietnam. Trong giải đấu vào tháng 8 này, chúng ta sẽ có 2 thành tố mới được thành lập để phục vụ cho giải đấu đó là Tổ Bầu TeamBảng Xếp Hạng Player. Hai thành tố này hoạt động như thế nào, anh em cùng theo dõi tiếp nhé.

I: Tổ Bầu Team:
Tổ Bầu Team được thành lập để quản lý các team và thống nhất các vấn đề liên quan về giải đấu như lựa chọn player tham gia, tìm nguồn tài trợ, phân bổ giải thưởng….
Tổ Bầu Team bao gồm các Bầu Team, mỗi Bầu Team sẽ nhận quản lý team riêng. Thành viên được phân bổ về các team do Bầu Team quản lý sẽ được thảo luận trong Tổ Bầu Team để đảm bảo chất lượng các team là đồng đều nhất có thể.
-Để đăng ký làm Bầu Team, các bạn cần: (Liên hệ với 8x tại đây)
      + Tham gia tài trợ giải tối thiểu : 6.000.000 VNĐ (thay đổi tùy mùa giải)
      + Được sự đồng thuận của 2/3 Bầu Team trong Tổ Bầu Team hiện tại.
-Bầu Team có trách nhiệm quản lý team của mình, các vấn đề liên quan đến giải đấu BTC chỉ cần thông báo đến các Bầu Team, phần còn lại Bầu Team sẽ tự xử lý trong nội bộ team của mình.
-Trước khi giải đấu khai mạc, Bầu Team có quyền thay đổi nhân sự nếu cần, việc thay đổi phải được Tổ Bầu Team thỏa luận và chấp thuận.
-Số lượng player mỗi team sẽ dao động từ 6 đến 9 player tùy thuộc vào sự lựa chọn của Bầu Team. Bầu Team nên tính toán kỹ con số cần chọn, vì sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ chia thưởng và tỉ lệ thiếu người khi thi đấu. 
-Bầu Team có trách nhiệm quản lý, quảng bá, kêu gọi tài trợ cho team của mình để khích lệ các thành viên trong team, tạo môi trường thi đấu sôi nổi,chuyên nghiệp,
-Giải thưởng của mùa giải (nếu có) sẽ chuyển về Bầu Team, sau đó Bầu Team sẽ phân bổ cho các thành viên. Tỉ lệ tối thiểu phân bổ cho team không được ít hơn 50% tổng giải thưởng nhận về.

II: Bảng Xếp Hạng
-Bảng Xếp Hạng là danh sách các player được Tổ Bầu Team chọn lọc và đưa ra để tham gia thi đấu. Việc chọn lọc dựa trên mức độ thể hiện qua các mùa giải trước đó.
-Trước mỗi mùa giải, mỗi bầu team có quyền đề xuất thêm 2 player mới vào BXH, nếu đề xuất đạt 1/2 phiếu thuận từ tổ bầu team thì player đề xuất sẽ có tên trong BXH và được tham gia mùa giải đó.
-Trước mỗi mùa giải, mỗi bầu team có quyền đề xuất loại 2 player ra khỏi BXH, nếu đề xuất đạt 1/2 phiếu thuận từ tổ bầu team thì player đề xuất sẽ bị loại khỏi BXH và không được tham gia mùa giải đó.
-Danh sách player trong BXH sẽ được phân bỏ về các team do bầu team phụ trách, cách phân bổ sao cho các team có chất lượng đồng đều nhất để tạo ra mùa giải có chất lượng nhất có thể.

Thông tin chi tiết về giải đấu sẽ được 8x cập nhật sớm nhất tại group: Dota 1 Will Never Die

DANH SÁCH GIẢI ĐẤU

STT Tên giải đấu Thời gian Tài trợ chính Tổng giải Số player Thể lệ
1 Shuffle Cup 2 T8-T9/2020 MinhBG
Vietthue.vn
96,480,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
2 Creator Cup T9/2020 KoKoNo 6,930,000 60 LoD 6.85i  -sduls6abmaahff
3 Couple Cup T10-T11/2020 MinhBG
Mobavietnam
31,594,321 160 DotA 6.83d -sdspzm
4 KOKONO CUP 3 T12/2020 KoKoNo 10,750,000 80 LoD 6.85i  -sduls6abmaahff
5 HPNY 2021 T1-T2/2021 MinhBG
Mobavietnam
36,000,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
6 SHUFFLE CUP 3 T3-T4/2021 top10hcm.com
Mobavietnam
nghienmu.com
Đại lý vé sô Xuân Nhiên
21,400,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
7 SHUFFLE CUP 4 T6-T7/2021 MinhBG
top10hcm.com
Mobavietnam
ChiViDamMe
30,500,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
8 Dominating Cup T9/2021 Cường Lê Ngọc
KoKoNo
ChiViDamMe
Vietthue.vn
Chiaki.vn
26.500.000 14 Team DotA 6.83d -cdzm
9 SHUFFLE CUP 5 T11/2021

ChiViDamMe
Vietthue.vn
Top10hcm.com
Mobavietnam

19.000.000  160 DotA 6.83d -sdspzm
10 SODO Remix Cup T02/2022

sodo618

55.000.000 160 LoD 6.85i -sdspnwzmulabs6
11 KOKONO CUP 4 T6/2022

KoKoNo
sodo618
Mobavietnam

23.000.000 160 LoD 6.85i -sdspnwzmulabs6ffns
12 Mineski Pro League T8/2022

MinhBG
Style8xmirana
HungCK
OngBauManhTeng
Covid19

50.000.000 5 Team DotA v683d MobaZ -cdzm

Thương hiệu đối tác