STT Tên giải đấu Thời gian Tài trợ chính Tổng giải Số player Thể lệ
1 Shuffle Cup 2 T8-T9/2020 Cigars Lotus
Vietthue.vn
96,480,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
2 Creator Cup T9/2020 KoKoNo 6,930,000 60 LoD 6.85i  -sduls6abmaahff
3 Couple Cup T10-T11/2020 Cigars Lotus
Mobavietnam
31,594,321 160 DotA 6.83d -sdspzm
4 KOKONO CUP 3 T12/2020 KoKoNo 10,750,000 80 LoD 6.85i  -sduls6abmaahff
5 HPNY 2021 T1-T2/2021 Cigars Lotus
Mobavietnam
36,000,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
6 SHUFFLE CUP 3 T3-T4/2021 top10hcm.com
Mobavietnam
nghienmu.com
Đại lý vé sô Xuân Nhiên
21,400,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
7 SHUFFLE CUP 4 T6-T7/2021 Cigars Lotus 
top10hcm.com
Mobavietnam
ChiViDamMe
30,500,000 160 DotA 6.83d -sdspzm
8 Dominating Cup T9/2021 Cường Lê Ngọc
KoKoNo
ChiViDamMe
Vietthue.vn
Chiaki.vn
26.500.000 14 Team DotA 6.83d -cdzm
9 SHUFFLE CUP 5 T11/2021

ChiViDamMe
Vietthue.vn
Top10hcm.com
Mobavietnam

19.000.000  160 DotA 6.83d -sdspzm
10 SODO Remix Cup T02/2022

sodo618.com

55.000.000 160 LoD 6.85i -sdspnwzmulabs6

Thương hiệu đối tác