Giải đấu SM66 LOD CUP

Tổng hợp thông tin theo ngày

SM66 LOD CUP

Tổng kết giải thưởng

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT AccMobaZ Giải Thưởng Tổng
1
Ldankeil138
Vô địch 2.000.000
2.200.000
Thưởng team có tổng kill/game nhiều nhất trận chung kết là 1.000.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải) 200.000
2
AhahaLazada
Vô địch 2.000.000
2.200.000
Thưởng team có tổng kill/game nhiều nhất trận chung kết là 1.000.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải) 200.000
3 lmpossible Vô địch 2.000.000 2.000.000
4
DotAZuiZe
Vô địch 2.000.000
2.400.000
Thưởng team có tổng kill/game nhiều nhất trận chung kết là 1.000.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải) 200.000
Thưởng Player Win 3-0 chung kết là 200k/player (từ nguồn tài trợ giải) 200.000
5 changkho Vô địch 2.000.000 2.000.000
6
tung190
Giải nhì 1.000.000
1.200.000
Thưởng team có tổng kill/game nhiều nhất trận chung kết là 1.000.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải) 200.000
7 Gameovernight Giải nhì 1.000.000 1.000.000
8
VnSFBIXichChO
Giải nhì 1.000.000
1.700.000
Thưởng team có tổng kill/game nhiều nhất trận chung kết là 1.000.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải) 200.000
Thưởng Player có tổng (kill+ assistant) /game nhiều nhất trận chung kết là 500.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải) (Game 1 5/10/26 Tổng 31) 500.000
9 Nhumotnhangia Giải nhì 1.000.000 1.000.000
10 S2supperhentai Giải nhì 1.000.000 1.000.000
11
Opera
Caster xuất sác nhất 1.000.000
2.900.000
Thưởng dự đoán player win round (11/03) là 100k/player tứ SM66.chat (x2) 200.000
Caster 10 trận 1.700.000
12
SaveMeIfUCan
Thưởng dự đoán player win round (07/03) là 100k/player tứ SM66.chat (x2) 200.000
1.900.000
Caster 10 trận 1.700.000
13
KillMeIfUCan
Thưởng dự đoán 8 player trúng 5 player vô địch là 500k từ SM66.chat 500.000
1.990.000
Thưởng caster dự đoán đúng team win các trận ck là 100k/game (từ nguồn tài trợ giải) (x3) 300.000
Caster 7 trận 1.190.000
14 BlackZ Caster 3 trận 510.000 510.000
15
ttrraanng
Thưởng giết killmeifucan 6 mạng/game (G3-28/02) là 100k từ SM66.chat 100.000
800.000
Thưởng kill 25 mạng/game (G3-28/02) là 500k từ SM66.chat 500.000
Thưởng kill 25 mạng sớm nhất trong game (29p G3-28/02) là 200k 200.000
16 GoodBoyInDaClub Rampage sớm nhất trong game (21p G3-26/02) 1.000.000 1.000.000
Tổng giải thưởng 25.800.000

SM66 LOD CUP

 
 

Chung Kết | Thi đấu 19:30-28/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 tung190 2-1 -Thưởng team có tổng kill/game nhiều nhất trận chung kết là 1.000.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải) 200.000
2 Ldankeil138 2-1 -Thưởng team có tổng kill/game nhiều nhất trận chung kết là 1.000.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải) 200.000
3 Gameovernight 0-3 -Thưởng giết AhahaLazada là 20k/kill từ FanTjt
-Thưởng giết DotAZuiZe là 20k/kill từ FanTjt
0
4 AhahaLazada 2-1 -Thưởng giết Gameovernight là 10k/kill từ FanTjt
-Thưởng team có tổng kill/game nhiều nhất trận chung kết là 1.000.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải)
200.000
5 VnSFBIXichChO 1-2 -Thưởng team có tổng kill/game nhiều nhất trận chung kết là 1.000.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải)
-Thưởng Player có tổng (kill+ assistant) /game nhiều nhất trận chung kết là 500.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải) (Game 1 5/10/26 Tổng 31)
700.000
6 lmpossible 2-1   0
7 DotAZuiZe 3-0 -Thưởng giết Gameovernight là 10k/kill từ FanTjt
-Thưởng Player Win 3-0 chung kết là 200k/player (từ nguồn tài trợ giải)
-Thưởng team có tổng kill/game nhiều nhất trận chung kết là 1.000.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải)
200.000
8 Nhumotnhangia 0-3   0
9 S2supperhentai 1-2   0
10 changkho 2-1   0
11 KillMeIfUCan Cast -Thưởng dự đoán 8 player trúng 5 player vô địch là 500k từ SM66.chat
-Thưởng caster dự đoán đúng team win các trận là 100k/game (từ nguồn tài trợ giải) (x3)
800.000
    Bonus -Thưởng Rampage/Game là 500k từ SM66.chat (mỗi game player nhận tối đa 1 lần/game)
-Thưởng team có tổng kill/game nhiều nhất trận chung kết là 1.000.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải)
-Thưởng Player có tổng (kill+ assistant) /game nhiều nhất trận chung kết là 500.000 VNĐ (từ nguồn tài trợ giải)
-Thưởng Player Win 3-0 chung kết là 200k/player (từ nguồn tài trợ giải)
0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

BK2 | Thi đấu 19:30-26/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 OngGiaNaNi 0-3   0
2 lmpossible 3-0   0
3 DotAZuiZe 3-0 -Thưởng Win 3-0 là 200k từ ahahalazada 
-Thưởng Feed 15 mạng Win game là 100k từ ahahalazada 
-Thưởng Rampage là 300k từ ahahalazada 
-Thưởng Beyond Godlike là 100k từ ahahalazada 
-Thưởng Quay Xe là 1 thùng tiger từ ahahalazada 
-Thưởng Win Round là 100k từ Bonnie
-Thưởng Win 3-0 là 300k từ Bonnie
-Thưởng Feed 15 mạng Win game là 100k từ Bonnie
-Thưởng Rampage là 300k từ Bonnie
0
4 DeoNganThangNao 1-2   0
5 LuCyDuckStar 0-3   0
6 Leonard.lee 1-2   0
7 Nhumotnhangia 2-1   0
8 S2supperhentai 2-1   0
9 changkho 2-1   0
10 AlexNOBITA 1-2   0
11 SaveMeIfYouCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

BK1 | Thi đấu 19:30-25/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 tung190 3-0   0
2 BigTiger 1-2 -Thưởng Win Round là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Rampage là 100k từ kingwolf1105
0
3 huyneat 1-2   0
4 Huynhmanhbinh 1-2   0
5 Ldankeil138 2-1   0
6 geomancer 0-3   0
7 noinaocoem 1-2   0
8 Gameovernight 2-1   0
9 AhahaLazada 2-1   0
10 VnSFBIXichChO 1-2   0
11 SaveMeIfYouCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R3D4 | Thi đấu 19:30-23/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 huyneat 2-1   0
2 geomancer 3-0   0
3 BigTiger 2-1   0
4 PushTruTiepNe 0-3   0
5 AthenaNgocTrinh 2-1   0
6 lmpossible 2-1   0
7 ongtrumLODoke 1-2   0
8 LuCyDuckStar 2-1   0
9 baobao1296 0-3   0
10 SuyNghiLamLozGi 1-2   0
11 SaveMeIfYouCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R3D3 | Thi đấu 19:30-22/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 BeBuBongBuBinh 1-2   0
2 ttrraanng 2-1    
3 Nhumotnhangia 2-1   0
4 Ldankeil138 2-1   0
5 KeoBongVanKhanh 1-2   0
6 Huynhmanhbinh 2-1   0
7 S2supperhentai 2-1   0
8 CamryHIVs 1-2   0
9 Kingwolf1105 0-3 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ dota0nut
-Thưởng Lose 0-3 là 100k từ dota0nut
-Thưởng Rampage là 200k từ dota0nut
0
10 AlexNOBITA 2-1   0
11 BlackZ Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R3D2 | Thi đấu 19:30-21/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Rounokensin1 1-2   0
2 AhahaLazada 2-1    
3 DotAZuiZe 2-1 -Thưởng Win 3-0 là 300k từ Bonnie
-Thưởng Rampage là 300k từ Bonnie
-Thưởng Feed 15 mạng Win game là 100k từ Bonnie
-Thưởng Kill AhahaLazada 1 mạng là 30k từ Bonnie
-Thưởng Quay xe cùng AhahaLazada là 1 nồi lòng nhúng từ Bonnie
0
4 VnSFBIXichChO 2-1   0
5 tung190 2-1   0
6 changkho 2-1   0
7 GruntDN 1-2   0
8 Ryankang 1-2   0
9 songcutroi 1-2   0
10 Strawberry 1-2   0
11 Opera Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R3D1 | Thi đấu 19:30-20/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Gameovernight 3-0   0
2 nguvansua 0-3    
3 quocdat1805 0-3   0
4 Chivas21 1-2   0
5 Leonard.lee 2-1   0
6 Ko0lLozI 1-2   0
7 DeoNganThangNao 2-1   0
8 anhhungday2910 1-2   0
9 OngGiaNaNi 2-1   0
10 noinaocoem 2-1 -Thưởng Win Round là 12th cắt tóc free từ KoD-pro-01 0
11 Opera Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R2D8 | Thi đấu 19:30-18/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 nuocmatanh 2-1   0
2 Nhumotnhangia 2-1    
3 Thaonguyen1998 0-3 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ camyle
-Thưởng Rampage là 100k từ camyle
-Thưởng Quay xe là 100k từ camyle
-Thưởng Giết 25/6 là 200k từ camyle
0
4 haivuong 0-3   0
5 TinDaiSi 0-3   0
6 anhhungday2910 2-1   0
7 AhahaLazada 3-0 -Thưởng Win 3-0 là 200k từ Dotazuize 
-Thưởng Rampage là 200k từ Dotazuize
-Thưởng Feed 15 mạng Win game là 200k từ Dotazuize
-Thưởng quay xe cùng Thaonguyen1998 là tô hủ tiếu từ Dotazuize
0
8 AlexNOBITA 2-1   0
9 Junpham 1-2   0
10 Ryankang 3-0   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R2D7 | Thi đấu 19:30-17/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TieuLyPhiCut 1-2   0
2 Vuhuuphuong95 1-2    
3 GruntDN 2-1   0
4 quocdat1805 2-1   0
5 AthenaNgocTrinh 2-1   0
6 ken1007dn 1-2   0
7 VuongLam 1-2   0
8 ttrraanng 1-2   0
9 Beto194 1-2   0
10 LuCyDuckStar 3-0   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R2D6 | Thi đấu 19:30-16/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 baobao1296 2-1   0
2 Phongvan9599 1-2 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ dota0nut 
-Thưởng Lose 0-3 là 100k từ dota0nut 
-Thưởng Rampage là 200k từ dota0nut 
-Thưởng Win game cùng Tychuot49c là 50k/game từ dota0nut 
-Thưởng Win Round là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Rampage là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Win Round là 100k từ Bigtiger
-Thưởng Win 2-0 là 100k từ Bigtiger
-Thưởng Win game cùng Tychuot49c là 50k/game từ Bigtiger
-Thưởng Win Round là 100k từ jkluvkun
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ jkluvkun
-Thưởng Lose 0-3 là 100k từ jkluvkun
-Thưởng Rampage  là 100k từ jkluvkun
-Thưởng Win Round là 2kg Sầu riêng + 10kg Bơ từ csunghoangphuc
-Thưởng Win 3-0 là 20kg Sầu riêng + Bơ từ csunghoangphuc
-Thưởng Rampage là 10kg Sầu riêng + Bơ từ csunghoangphuc
0
3 Toxicc 1-2   0
4 vodichsv 1-2   0
5 N50CENT 0-3   0
6 Tychuot49c 1-2 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ dota0nut 
-Thưởng Lose 0-3 là 100k từ dota0nut 
-Thưởng Rampage là 200k từ dota0nut 
-Thưởng Win game cùng Phongvan9599 là 50k/game từ dota0nut 
-Thưởng Win Round là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Rampage là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Win Round là 100k từ Bigtiger
-Thưởng Win 3-0 là 200k từ Bigtiger
-Thưởng Lose 0-3 là 100k từ Bigtiger
-Thưởng Feed 15 mạng win game là 50k từ Bigtiger
-Thưởng Win game cùng Phongvan9599 là 50k/game từ Bigtiger
-Thưởng Win Round là 100k từ jkluvkun
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ jkluvkun
-Thưởng Lose 0-3 là 100k từ jkluvkun
-Thưởng Rampage  là 100k từ jkluvkun
-Thưởng Win Round là 2kg Sầu riêng + 10kg Bơ từ csunghoangphuc
-Thưởng Win 3-0 là 20kg Sầu riêng + Bơ từ csunghoangphuc
-Thưởng Rampage là 10kg Sầu riêng + Bơ từ csunghoangphuc
0
7 ongtrumLODoke 3-0 -Thưởng Win 3-0 là 10lit rượu khoan+ ngô loại 1 từ dota0nut  
-Thưởng giết baobao1296 10 mạng/game là 5kg sầu riêng+bơ (thêm 1 mạng = 1kg) từ csunghoangphuc
0
8 lmpossible 2-1   0
9 geomancer 2-1   0
10 Chivas21 2-1   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus -Thưởng giết ongtrumLODoke 5 mạng/game là 50k từ Langtu1226 
-Thưởng giết ongtrumLODoke 10 mạng/game là 200k từ Langtu1226 
-Thưởng giết ongtrumLODoke Doom/Nec 3 mạng/game là 100k từ Langtu1226 
-Thưởng giết ongtrumLODoke Doom/Nec 6 mạng/game là 200k từ Langtu1226 
-Thưởng giết ongtrumLODoke trong hồ nước là 10k/mạng từ Langtu1226 
-Thưởng giết ongtrumLODoke mạng First Blood là 20k từ Langtu1226 
-Thưởng giết baobao1296 5 mạng/game là 50k từ feliznavidad
-Thưởng giết baobao1296 10 mạng/game là 200k từ feliznavidad
-Thưởng toss baobao1296 lên đồi/góc lag là 50k/2p từ feliznavidad
-Thưởng giết baobao1296 bằng Nec 5 mạng/game là 100k từ feliznavidad
-Thưởng giết baobao1296 bằng Nec 10 mạng/game là 300k từ feliznavidad
0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R2D5 | Thi đấu 19:30-15/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 laktuti 1-2   0
2 BeBuBongBuBinh 2-1   0
3 CamryHIVs 3-0   0
4 dota0nut 1-2 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ Bigtiger
-Thưởng Rampage là 200k từ Bigtiger
-Thưởng Lose 0-3  là 100k từ Bigtiger
-Thưởng Feed 10 mạng win game là 100k từ Bigtiger
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ Tychuot49c
-Thưởng Rampage là 100k từ Tychuot49c
-Thưởng Feed 10 mạng win game là 100k từ Tychuot49c
-Thưởng Win game cùng Kingwolf1105 là 50k/game từ Bigtiger
-Thưởng Win Round là 100k từ phongvam9599
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ phongvam9599
-Thưởng Rampage là 100k từ phongvam9599
-Thưởng Win game cùng Kingwolf1105 là 50k/game từ phongvam9599
-Thưởng Win 3-0 là 10kg sầu riêng + 10kg bơ từ csunghoangphuc
-Thưởng Rampage là 10kg sầu riêng + 10kg bơ từ csunghoangphuc
-Thưởng Win 3-0 cùng Kingwolf1105 là 500k từ csunghoangphuc
-Thưởng Lose 0-3 cùng Kingwolf1105 là 500k từ csunghoangphuc
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ OngTrumLoDOke
-Thưởng Lose 0-3 là 100k từ OngTrumLoDOke
-Thưởng giết 20kill/game là 200k từ OngTrumLoDOke
-Thưởng Rampage là 100k từ OngTrumLoDOke
0
5 SuyNghiLamLozGi 2-1   0
6 Kingwolf1105 2-1 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ Bigtiger
-Thưởng Rampage là 200k từ Bigtiger
-Thưởng Win 3-0 cùng dota0nut là 100k từ Bigtiger
-Thưởng Rampage là 100k từ Tychuot49c
-Thưởng Feed 10 mạng win game là 100k từ Tychuot49c
-Thưởng Win game cùng dota0nut là 50k/game từ Bigtiger
-Thưởng Win Round là 100k từ phongvam9599
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ phongvam9599
-Thưởng Rampage là 100k từ phongvam9599
-Thưởng Win game cùng dota0nut là 50k/game từ phongvam9599
-Thưởng Win 3-0 là 10kg sầu riêng + 10kg bơ từ csunghoangphuc
-Thưởng Rampage là 10kg sầu riêng + 10kg bơ từ csunghoangphuc
-Thưởng Win 3-0 cùng dota0nut là 500k từ csunghoangphuc
-Thưởng Lose 0-3 cùng dota0nut là 500k từ csunghoangphuc
Thưởng Win 3-0 là 100k từ dota0nut
0
7 llvllrBoykute 0-3   0
8 GoodBoyInDaClub 2-1   0
9 SuCoBeo 1-2   0
10 DeoNganThangNao 2-1   0
11 SaveMeIfYouCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R2D4 | Thi đấu 19:30-14/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 BigTiger 2-1 -Thưởng Win Round là 100k từ dota0nut 
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ dota0nut 
-Thưởng Rampage là 300k từ dota0nut 
-Thưởng Win Round là 50k/game từ csunghoangphuc
-Thưởng Win 3-0 là 200k từ csunghoangphuc
-Thưởng Rampage là 200k từ csunghoangphuc
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Rampage là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Win Round là 200k từ phongvam9599
-Thưởng Win 3-0 là 200k từ phongvam9599
-Thưởng 0 kill là 100k/game  từ Tychuot49c
-Thưởng Feed 10 mạng vẫn win là 100k/game từ Tychuot49c
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ Tychuot49c
-Thưởng Win Round là 100k từ jkluvkun
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ jkluvkun
-Thưởng Rampage là 200k từ jkluvkun
-Thưởng Lose 0-3 là 100k từ jkluvkun
0
2 Strawberry 3-0   0
3 Bietdoitauhai 2-1   0
4 ThanhRi123 0-3   0
5 Gameovernight 2-1   0
6 niemvuimoingay 1-2   0
7 nguvansua 2-1   0
8 ladysieuga 0-3   0
9 noinaocoem 2-1   0
10 Saoooo 1-2   0
11 BlackZ Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R2D3 | Thi đấu 19:30-13/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 FanpageMike 1-2 -Thưởng Win Round là 100k từ TimCoDon
-Thưởng Win 3-0 là 200k từ TimCoDon
0
2 Khoabanvitinh 0-3   0
3 buscudaiphap 1-2   0
4 KeoBongVanKhanh 2-1   0
5 TrumQuatLam 1-2 -Thưởng Win 3-0 là 200k từ cuapvuong  0
6 huyneat 2-1   0
7 changkho 3-0   0
8 PushTruTiepNe 2-1   0
9 VnSFBIXichChO 2-1 -Thưởng Win 3-0 là 200k từ cuapvuong  0
10 bietdoivuinhon 1-2   0
11 BlackZ Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R2D2 | Thi đấu 19:30-12/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TchyA2107 1-2   0
2 TrongCucCoDoc 3-0 -Trá hình 0
3 DotAZuiZe 2-1 -Thưởng Win 3-0 là 200k từ ahahalazada 
-Thưởng Feed 15 mạng win game là 100k từ ahahalazada 
-Thưởng Rampage là 300k từ ahahalazada
-Thưởng kill ThangMaysChems bằng Doom hoặc Nec là 20k/mạng từ ahahalazada
-Thưởng Win 3-0 là 300k từ Bonnie
-ThưởngRampage là 300k từ Bonnie
-Thưởng Feed 10 mạng win game là100k từ Bonnie
0
4 OngGiaNaNi 3-0   0
5 S2supperhentai 2-1   0
6 ThangMaysChems 0-3 -Thưởng Win Round là 500k từ TimCoDon
-Thưởng Win 3-0 là 1tr từ TimCoDon
0
7 tung190 1-2   0
8 OBinzO 0-3   0
9 Kingvn25122 1-2   0
10 Ko0lLozI 2-1   0
11 Opera Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R2D1 | Thi đấu 19:30-11/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 songcutroi 3-0   0
2 mrfrei91 1-2   0
3 cutdauduaday 0-3   0
4 caheoxanh250895   0
5 JiQiKa 1-2   0
6 Ldankeil138 2-1   0
7 KienCon 1-2   0
8 Leonard.lee 1-2   0
9 Rounokensin1 3-0   0
10 Huynhmanhbinh 1-2   0
11 Opera Cast -Thưởng dự đoán player win round là 100k/player tứ SM66.chat (x2) 200.000
    Bonus -Thưởng giết mrfrei91 5 mạng/game là 50k từ feliznavidad 
-Thưởng giết mrfrei91 10 mạng/game là 200k từ feliznavidad 
-Thưởng Toss mrfrei91 lên đồi là  50k/ 2phút từ feliznavidad 
-Thưởng giết mrfrei91 bằng unti nec 5 mạng/game là 100k từ feliznavidad 
-Thưởng giết mrfrei91 bằng unti nec 10 mạng/game là 300k từ feliznavidad
0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D16 | Thi đấu 19:30-07/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Vitcon9x 0-3 -Thưởng Win Round 3-0 là 300k từ SM66.chat 0
2 MlemMdem 2-1 -Thưởng Win Round 3-0 là Lỗ Ship Hồng Doremon từ dota0nut  0
3 AlexNOBITA 2-1   0
4 Vuhuuphuong95 2-1   0
5 GruntDN 3-0 -Thưởng Win Round 3-0 là 300k từ SM66.chat 0
6 nuocmattt 1-2   0
7 Tychuot49c 2-1 -Thưởng Win Round là 20l rượu khoai+ ngô loại 1 từ dota0nut
-Thưởng Win Round 3-0 là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Rampage là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Win Round 3-0 là 300k từ csunghoangphuc
-Thưởng Rampage là 200k từ csunghoangphuc
0
8 GingerPowder 1-2   0
9 laviei 0-3   0
10 KeoBongVanKhanh 2-1   0
11 SaveMeIfYouCan Cast Thưởng dự đoán player win là 100k/player từ SM66.chat (x2) 200.000
    Bonus -Thưởng giết KeoBongVanKhanh 10 mạng/game là 300k từ SM66.chat 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D15 | Thi đấu 19:30-06/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Nammodung 1-2   0
2 TrumQuatLam 2-1   0
3 baobao1296 2-1   0
4 Relife930 0-3   0
5 Gotothesun 1-2   0
6 ladysieuga 2-1   0
7 csunghoangphuc 0-3

-Thưởng Win 3-0 là 10l rượu ngô từ dota0nut
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Win 3-0 cùng baobao1296 là 200k từ kingwolf1105
-Thưởng Rampage là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Win 3-0 là 2kg mỗi loại: xà lách roman, icebirece, cà chua, đậu leo, dưa leo, tỏi, hành tím, rượu ngon loại 1,  cà chua socola, su su, ổ qua, hành ngô từ Tychuot49c
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ BigTiger
-Thưởng Win 3-0 cùng baobao1296 là 200k từ BigTiger
-Thưởng Rampage là 200k từ BigTiger
-Thưởng feed 10 mạng cho baobao1296 vẫn win là 100k từ BigTiger
-Thưởng giết baobao1296 20 mạng/game là 100k từ BigTiger
-Thưởng giết baobao1296 15 mạng/game là 100k từ WaoViTieuBao 

0
8 BeBuBongBuBinh 3-0   0
9 NHN-toivaem 2-1   0
10 tung190 2-1   0
11 SaveMeIfYouCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D14 | Thi đấu 19:30-05/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 vinhmoba     0
2 doneee     0
3 bietdoivuinhon     0
4 songcutroi     0
5 Haothuyenkhuyen     0
6 thotrangthongay     0
7 changkho   -Thưởng Win 3-0 là 100k từ ThangMaysChems 0
8 laktuti     0
9 dota0nut   -Thưởng Win 3-0 là 100k từ Tychuot49c
-Thưởng Rampage là 200k từ Tychuot49c
-Thưởng Feed 10 mạng Win game là 100k từ Tychuot49c
-Thưởng Win 1 game là 50k từ Tychuot49c
0
10 KhatMau     0
11 killmeifyoucan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D13 | Thi đấu 19:30-04/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Junpham 2-1   0
2 Maidinhtu112 1-2   0
3 ZzHixNickzZ 2-1   0
4 nguvansua 2-1   0
5 TuoiLoLSanhVai 1-2   0
6 Phobias 1-2   0
7 Strawberry 3-0   0
8 INgocThanh 1-2   0
9 Gameovernight 2-1   0
10 mrjosedoan 2-1   0
11 killmeifyoucan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D12 | Thi đấu 19:30-03/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 buscudaiphap 3-0   0
2 geomancer 2-1   0
3 playwithm3 1-2   0
4 ThayOngNoiTuDog 1-2   0
5 sosono 0-3   0
6 magicmaster1112 1-2   0
7 quocdat1805 2-1   0
8 AthenaNgocTrinh 2-1   0
9 TieuLyPhiCut 2-1   0
10 sadboyst 1-2   0
11 BlackZ Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D11 | Thi đấu 19:30-02/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TrongCucCoDoc 2-1   0
2 JiQiKa 1-2   0
3 inuyasha1416 1-2   0
4 BigTiger 2-1 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ Tychuot49c
-Thưởng Rampage là 200k từ Tychuot49c
-Thưởng feed 10 mạng/game là 100k từ Tychuot49c
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ dota0nut 
-Thưởng feed 13 mạng vẫn win là 100k từ dota0nut 
-Thưởng Rampage là 100k từ dota0nut 
-Thưởng Win 3-0 cùng Duocsingheo là 500k từ csunghoangphuc  
-Thưởng Win 3-0 cùng Duocsingheo là 200k từ kingwolf1105
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Rampage là 100k từ kingwolf1105
-Thưởng Win Round là 500k từ Phongvan9599
-Thưởng Rampage là 500k từ Phongvan9599
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ PeThoGanhTa
0
5 Duocsingheo 1-2   0
6 CamryHIVs 3-0   0
7 Hanatooo     0
8 HeHeQuaiVat 0-3   0
9 NgocBich0991 1-2   0
10 Ko0lLozI 2-1   0
11 killmeifyoucan Cast   0
    Bonus -Thưởng giết JiQiKa 10 mạng/game là 500k từ SM66.chat 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D10 | Thi đấu 19:30-01/03/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Shirogen 1-2   0
2 NheAnhEmDau 1-2   0
3 Mobazvn 1-2   0
4 feliznavidad 1-2   0
5 OBinzO 3-0   0
6 Ds_s0l0_creep 0-3   0
7 OngGiaNaNi 3-0 -Thưởng Win 3-0 là 200k từ SuCoBeo
-Thưởng Win 3-0 là 200k từ Lơ xe
0
8 N50CENT 2-1   0
9 UchihaMadara 2-1   0
10 mrfrei91 1-2   0
11 Opera Cast   0
    Bonus -Thưởng giết Mrfrei91 5 mạng/game là 50k từ Langtu1226 
-Thưởng giết Mrfrei91 10 mạng/game là 300k từ Langtu1226
-Thưởng giết Mrfrei91 bằng Doom 3 mạng/game là 100k từ Langtu1226
-Thưởng giết Mrfrei91 bằng Doom 6 mạng/game là 200k từ Langtu1226
-Thưởng giết Mrfrei91 bằng Nec 3 mạng/game là 100k từ Langtu1226
-Thưởng giết Mrfrei91 bằng Nec 6 mạng/game là 200k từ Langtu1226
0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D9 | Thi đấu 19:30-28/02/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 WaoViTieuBao 1-2 -Thưởng Win 3-0 là 300k từ kingwolf1105 và phongvan9599
-Thưởng Rampag là 200k từ kingwolf1105 và phongvan9599
-Thưởng Win 3-0 là 500k từ Tychuot49c
0
2 ttrraanng 3-0 -Thưởng 30kill/game là 200k từ ThangMaysChems 
-Thưởng giết ongtrumLODoke 10kill/game là 500k từ ThangMaysChems 
-Thưởng giết killmeifucan 6 mạng/game (G3) là 100k từ SM66.chat
-Thưởng kill 25 mạng/game (G3) là 500k từ SM66.chat
600.000
3 ongtrumLODoke 2-1 -Thưởng Win Game là 1tr từ OpTiMusPrime 
-Thưởng Ranoage là 500k từ OpTiMusPrime 
0
4 DeoNganThangNao 2-1   0
5 killorbekilled 0-3   0
6 AxFangn01 1-2   0
7 killmeifyoucan 0-3   0
8 x5Yuri 1-2   0
9 Ldankeil138 3-0   0
10 Ryankang 1-2   0
11 Opera Cast   0
    Bonus -Thưởng  0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D8 | Thi đấu 19:30-27/02/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 DotAZuiZe 2-1   0
2 tatatadn1110 1-2   0
3 bestlcvn 1-2   0
4 TinDaiSi 2-1   0
5 PushTruTiepNe 2-1   0
6 Mythbrownnn 0-3   0
7 SuOngNgaoDa 0-3   0
8 vodichsv 3-0   0
9 NhatKyBanHanh 2-1   0
10 Leonard.lee 2-1   0
11 SaveMeIfYouCan Cast   0
    Bonus -Thưởng  0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D7 | Thi đấu 19:30-26/02/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 langtu1226 0-3   0
2 FanpageMike 2-1 -Thưởng quay xe là 100k từ Maidinhtu112
-Thưởng quay xe là 200k từ ThangMaysChems
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ ThangMaysChems
0
3 suongpheco 0-3   0
4 KillerChickenn 1-2   0
5 Anhaohao 1-2   0
6 Toxicc 2-1   0
7 GoodBoyInDaClub 1-2   0
8 llvllrBoykute 2-1   0
9 TINHNHULABAYXA 0-3   0
10 lmpossible 3-0   0
11 SaveMeIfYouCan Cast   0
    Bonus -Thưởng  0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D6 | Thi đấu 19:30-25/02/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Authentic 1-2   0
2 Starbobardendi 1-2   0
3 Salemdn   0
4 Khoabanvitinh 2-1   0
5 Haikyuu 1-2   0
6 Saoooo 3-0   0
7 Beto194 2-1   0
8 haivuong 2-1   0
9 caheoxanh250895 2-1   0
10 MaLiBu1510   0
11 killmeifyoucan Cast   0
    Bonus -Thưởng  0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D5 | Thi đấu 19:30-24/02/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 LyBach 1-2   0
2 Chivas21 2-1   0
3 SuyNghiLamLozGi 2-1 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ GingerPowder 0
4 Maianhtri 2-1   0
5 Bietdoitauhai 2-1 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ GingerPowder 0
6 libertyliberty 1-2 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ SuCoBeo
-Thưởng quay xe là 100k từ Luv1dkn 
0
7 Anhlaprodk 0-3   0
8 VuongLam 2-1 -Thưởng Win Round là 200k từ geomancer 0
9 thaoanh 1-2   0
10 S2supperhentai 2-1   0
11 Opera Cast   0
    Bonus -Thưởng  0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D4 | Thi đấu 19:30-23/02/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 AhahaLazada 2-1   0
2 anhhungday2910 2-1   0
3 Rounokensin1 2-1   0
4 k45a1hoang 0-3   0
5 ThangMaysChems 3-0 -Thưởng Win game là 100k từ OpTiMusPrime 
-Thưởng Rampage là 100k từ OpTiMusPrime 
-Thưởng Win Round là 100k từ streygg
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ streygg
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ Maidinhtu112
-Thưởng 20 kills/game là 100k từ ttrraanng
-Thưởng first item Gem là 50k từ ttrraanng
-Thưởng Win 3-0 là 500k từ traitim1benle
-Thưởng 20 kills/game là 200k từ traitim1benle
0
6 noinaocoem 3-0 -Thưởng Win Round là 12th Gym member từ OngTrumLoDOke 
-Thưởng Win Round 3-0 là 24th Gym member từ OngTrumLoDOke 
-Thưởng Win game là 100k từ OpTiMusPrime 
-Thưởng Rampage là 100k từ OpTiMusPrime 
0
7 Xecodapxichlo 1-2   0
8 74tenchido 1-2   0
9 Votulong 0-3   0
10 boywar1412 1-2   0
11 BlackZ Cast   0
    Bonus -Thưởng  0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D3 | Thi đấu 19:30-22/02/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SuCoBeo 2-1 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ OngGiaNaNi 0
2 huyneat 2-1   0
3 cutdauduaday 2-1   0
4 VnSFBIXichChO 2-1 -Thưởng Win 3-0 là 100k từ OngGiaNaNi 0
5 Rumnguyen 0-3   0
6 Votacthien 0-3 -Thưởng Win round là 200k từ weproktvn  0
7 HuyBuiTTH 1-2   0
8 Nhumotnhangia 2-1 -Thưởng Win round là 100k từ Strawberry
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ Strawberry
-Thưởng Win 3-0 là 3tr từ iii500K
0
9 LyThietQuai 2-1   0
10 alieee 2-1   0
11 mrfrei91 Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

R1D2 | Thi đấu 19:30-21/02/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 nuocmatanh 2-1   0
2 StarMagicpro 0-3   0
3 weproktvn 1-2   0
4 CuapVuong 1-2   0
5 LuCyDuckStar 2-1   0
6 Kingvn25122 2-1   0
7 tothieo   0
8 Phongvan9599 3-0   0
9 Kingwolf1105 3-0   0
10 Ok-Ten 1-2   0
11 Opera Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

SM66 LOD CUP

 
 

Khai mạc | Thi đấu 19:30-20/02/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi MinhBG, SM66.Chat và Mobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ken1007dn 2-1   0
2 vihoabinh 1-2   0
3 Dh19936789 1-2   0
4 Huynhmanhbinh 2-1   0
5 niemvuimoingay 1-2   0
6 TchyA2107 2-1   0
7 Hieu27061993 1-2   0
8 KienCon 3-0 -Thưởng Win 3-0 là 1tr từ DjYuhlian 
-Thưởng Win 2-1 là 500k từ DjYuhlian 
-Thưởng giết streygg 7 mạng/game là 200k từ DjYuhlian 
0
9 zZChimChaoMaoZz 1-2   0
10 streygg 1-2 -Thưởng Win Game là 100k/Game từ OpTMusPrime
-Thưởng Rampage là 100k từ OpTMusPrime
-Thưởng Win 3-0 là 100k từ OngGiaNaNi
0
11 Opera Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 24.000.000

 

Chúc anh em có 1 va len thai thật nhiều niềm vui, nay mình cũng xin công bố giải đấu LoD mở màn cho năm 2023, hy vọng sẽ là một năm thành công cho cộng đồng DotA Việt Nam. Nguồn tài trợ đầu tiên từ trước tết đến từ ông bầu chuyên thuốc lắc à nhầm thuốc lá MinhBG với khoản mở màn 10tr VNĐ, nay chúng ta có thêm nhà tài trợ thứ 2 từ sàn casino SM66 .Chat nâng tổng giải thưởng lên thành 25.000.000 VNĐ .
Thể lệ giải đấu lần này vẫn là shuffle player, nhân phẩm vẫn là yếu tố tiên quyết để đưa player đến vinh quang. Sợ bộ về giải đấu sẽ bao gồm các thể lệ như sau:
Hình thức thi đấu:
Hình thức: Random player
Map : LoD 6.85i MobaZ
Mode : -sdspuls6abmaahnszmoi
Platform : MobaZ-Client
Số lượng : unlimited
Thời gian:
Đăng ký : 14/02 – 18/02
Thi đấu : 20/02 – N/A
Thời gian : 19h30 hàng ngày
Hình thức : Bo3/ngày
Giải thưởng:
Giải nhất : 10.000.000 VNĐ
Giải nhì : 5.000.000 VNĐ
Giải Caster : 5.000.000 VNĐ
Tài trợ:
MinhBG : 10.000.000 VNĐ
SM66.chat : 10.000.000 VNĐ
rinlatui: 1000.000 VNĐ
NgocBich0991: 1.000.000 VNĐ
langtu1226: 1.000.000 VNĐ
N50CENT: 1.000.000 VNĐ
ladycandy: 1.000.000 VNĐ

Hình thức đăng ký thì vẫn như cũ, mọi người inbox cho 8x thông tin tham gia bao gồm tên acc MobaZ + sđt chính chủ. Không duyệt acc clone và đăng ký qua comment bài viết.
Anh em nhanh chân đăng ký nha, chúc mọi người đêm nay dzui dzẻ.