Giải đấu T68BET-Mineski Cup

Tổng hợp thông tin theo ngày

Tổng kết giải thưởng

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Acc MobaZ Chi tiết giải thưởng Giải thưởng Tổng
1 ladysieuga Vô địch 4,000,000 4,000,000
2 TaoLaHieu Vô địch 4,000,000 4,000,000
3
Lover
Vô địch 4,000,000
9,000,000
Player xuất sấc nhất 5,000,000
4 chetlaihoisinh Vô địch 4,000,000 4,000,000
5 ThanhDungLED Vô địch 4,000,000 4,000,000
6 TieuYenNhien1 Giải nhì 2,000,000 2,000,000
7 Sadboizseetinh Giải nhì 2,000,000 2,000,000
8 kaokao Giải nhì 2,000,000 2,000,000
9 Thehuskysbr Giải nhì 2,000,000 2,000,000
10 ElonMusk Giải nhì 2,000,000 2,000,000
11 Duongvirgo Giải caster (11 trận) 2,200,000 2,200,000
12 Kalinhs Giải caster (10 trận) 2,000,000 2,000,000
13 KillMeIfUCan Giải caster (10 trận) 2,000,000 2,000,000
Tổng giải 41,200,000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Chung Kết | Thi đấu 19:30-30/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TieuYenNhien1 1-2   0
2 ladysieuga 3-0   0
3 TaoLaHieu 2-1   0
4 Lover 3-0   0
5 Sadboizseetinh 1-2   0
6 kaokao 0-3   0
7 chetlaihoisinh 3-0   0
8 Thehuskysbr 0-3   0
9 ThanhDungLED 2-1   0
10 ElonMusk 0-3   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Bán Kết 2 | Thi đấu 19:30-28/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 kaokao 3-0   0
2 thaoanh 1-2   0
3 ShopeeLazada 0-3   0
4 Anhembosua 1-2   0
5 g4vchimden 1-2   0
6 SlayerYaphetS 1-2   0
7 chetlaihoisinh 2-1   0
8 Thehuskysbr 3-0   0
9 ThanhDungLED 2-1   0
10 ElonMusk 1-2   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Bán Kết 1 | Thi đấu 19:30-27/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 CocaPhaMentos 1-2   0
2 TieuYenNhien1 3-0   0
3 StarMagicpro 0-3   0
4 MrHades 1-2   0
5 ladysieuga 3-0   0
6 Haikyuu 0-3   0
7 TaoLaHieu 2-1   0
8 Lover 2-1   0
9 Sadboizseetinh 2-1   0
10 KhongTu 1-2   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Tứ Kết 4 | Thi đấu 19:30-25/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Puppey 0-3   0
2 Lover 3-0   0
3 chetlaihoisinh 2-1   0
4 JasonStatham 1-2   0
5 StarMagicpro 3-0   0
6 ThanhDungLED 2-1   0
7 Myforlovelyuh 1-2   0
8 TieuYenNhien1 2-1   0
9 ZxxNEXTxxZ 0-3   0
10 hieudaicaa5 0-3   0
11 Duongvirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Tứ Kết 3 | Thi đấu 19:30-23/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 MrHades 2-1   0
2 thaygiaohieu 0-3   0
3 ShopeeLazada 1-2   0
4 Vodichthienha 1-2   0
5 nakasumi 1-2   0
6 OttoAngel 1-2   0
7 MrPush 1-2   0
8 g4vchimden 3-0   0
9 kaokao 3-0   0
10 KhongTu 2-1   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Tứ Kết 2 | Thi đấu 19:30-22/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ForeverWithDog 0-3   0
2 ladysieuga 3-0   0
3 Thehuskysbr 2-1   0
4 BeHoTIu 2-1   0
5 Sadboizseetinh 2-1   0
6 ElonMusk 3-0   0
7 noinaocoem 1-2   0
8 CocaPhaMentos 2-1   0
9 Cathaclat 0-3   0
10 banLonggiauten 0-3   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Tứ Kết 1 | Thi đấu 19:30-21/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SlayerYaphetS 2-1   0
2 Anhembosua 2-1   0
3 Princemg007 1-2   0
4 Pumpan 1-2   0
5 TundraSkiter 1-2   0
6 thaoanh 3-0   0
7 Vinh-heo-gosu 0-3   0
8 Haikyuu 3-0   0
9 TaoLaHieu 2-1   0
10 TuTiii 1-2   0
11 Duongvirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 2 Day 8 | Thi đấu 19:30-19/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TaoLaHieu 2-1   0
2 ThanhDungLED 1-2   0
3 Thehuskysbr 3-0   0
4 shiper 1-2   0
5 Anhaohao 0-3   0
6 AxFangn01 1-2   0
7 MrHades 2-1   0
8 MrPush 1-2   0
9 finaldemon1987 1-2   0
10 KeSanTienThuong   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 2 Day 7 | Thi đấu 19:30-18/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SuOngPheCo 0-3   0
2 wwincc 1-2   0
3 TuTiii 3-0   0
4 Puppey 2-1   0
5 AceDragonDevil 1-2   0
6 ShopeeLazada 3-0   0
7 vihoabinh 0-3   0
8 ladysieuga 2-1   0
9 ElonMusk 2-1   0
10 Missions.Snows 1-2   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 2 Day 6 | Thi đấu 19:30-17/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 VT-Gin-Genius 1-2   0
2 GOSUMOTTHOI 1-2   0
3 Vodichthienha 2-1   0
4 hieudaicaa5 2-1   0
5 Hasamihihihi 1-2   0
6 angela 1-2   0
7 BeHoTIu 2-1   0
8 Votulong 0-3   0
9 Vinh-heo-gosu 2-1   0
10 Pumpan 3-0   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 2 Day 5 | Thi đấu 19:30-16/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Anhembosua 3-0   0
2 Anhthoai01 0-3   0
3 TienHetTinhTan 1-2   0
4 ForeverWithDog 2-1   0
5 TundraSkiter 2-1   0
6 do1thung 1-2   0
7 StarMagicpro 2-1   0
8 Lover 2-1   0
9 StomMuaChoqMat 1-2   0
10 Babobon 1-2   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 2 Day 4 | Thi đấu 19:30-15/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 chetlaihoisinh 3-0   0
2 nakasumi 2-1   0
3 Sadboizseetinh 1-2   0
4 kaokao 2-1   0
5 A3A4TOSTOBOY 0-3   0
6 O-hades 0-3   0
7 Crysoul 1-2   0
8 TieuYenNhien1 2-1   0
9 TuyenNguyen 0-3   0
10 MrDeaths 1-2   0
11 Duongvirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 2 Day 3 | Thi đấu 19:30-14/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 CocaPhaMentos 2-1   0
2 thaoanh 2-1   0
3 phumy2 1-2   0
4 thaygiaohieu 3-0   0
5 SlayerYaphetS 2-1   0
6 GruntDN 1-2   0
7 HeHeQuaiVat 0-3   0
8 Cathaclat 2-1   0
9 LyBach 0-3   0
10 BacKieuPhong 1-2   0
11 Duongvirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 2 Day 2 | Thi đấu 19:30-13/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 banLonggiauten 3-0   0
2 Hipmatto-pqk 1-2   0
3 KhongTu 3-0   0
4 StarBoBarDendi 0-3   0
5 killmeifyoucan 1-2   0
6 daradon93 1-2   0
7 Princemg007 2-1   0
8 Geo-Matster-PY 1-2   0
9 Myforlovelyuh 1-2   0
10 g4vchimden 2-1   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 2 Day 1 | Thi đấu 19:30-12/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Opera–   0
2 Beyondgodlike   0
3 yeuemni 1-2   0
4 OttoAngel 2-1   0
5 Chimruoi 1-2   0
6 JasonStatham 2-1   0
7 noinaocoem 2-1   0
8 ZxxNEXTxxZ 2-1   0
9 Haikyuu 3-0   0
10 Octieu 1-2   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 16 | Thi đấu 19:30-09/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 phumy2 3-0   0
2 TuTiii 2-1   0
3 Missions.Snows 2-1   0
4 MaLiBu1510 1-2   0
5 TenDangNhap 1-2   0
6 Princemg007 2-1   0
7 KingOfCapslock 0-3   0
8 Blackoftheking 1-2   0
9 Khoabanvitinh 0-3   0
10 TienHetTinhTan 3-0   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 15 | Thi đấu 19:30-08/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 banLonggiauten 2-1   0
2 AxFangn01 3-0   0
3 killmeifyoucan 1-2   0
4 kunkashopee 1-2   0
5 thefines 0-3   0
6 noinaocoem 3-0   0
7 bietdoivuinhon 1-2   0
8 MaNa-ShielF 1-2   0
9 Badboychoiguita 0-3   0
10 chetlaihoisinh 3-0   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 14 | Thi đấu 19:30-07/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Votulong 2-1   0
2 nammodung 1-2   0
3 ThanhDungLED 1-2   0
4 Hp.tbqa 0-3   0
5 rfvmn87 0-3   0
6 Traxanh0do 1-2   0
7 Vodichthienha 2-1   0
8 Ddaysc 1-2   0
9 Sadboizseetinh 2-1   0
10 vihoabinh 2-1   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 13 | Thi đấu 19:30-06/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Pumpan 3-0   0
2 thaygiaohieu 2-1   0
3 VT-Gin-Genius 2-1   0
4 maianhtri   0
5 viponline 0-3   0
6 angela 2-1   0
7 SadBoy 1-2   0
8 onggiachonggay 1-2   0
9 VegetaBlue 0-3   0
10 Geo-Matster-PY 3-0   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 12 | Thi đấu 19:30-05/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 pokermylife 0-3   0
2 O-hades 2-1   0
3 Crysoul 2-1   0
4 sosono 1-2   0
5 TaoLaHieu 3-0   0
6 nguvansua 1-2   0
7 Beyondgodlike 1-2   0
8 ElonMusk 3-0   0
9 MrL1989 1-2   0
10 zYumiz 1-2   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 11 | Thi đấu 19:30-04/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Anhaohao 2-1   0
2 ONELASTIME 1-2   0
3 vnsvippro 1-2   0
4 GOSUMOTTHOI 2-1   0
5 kaokao 2-1   0
6 StomMuaChoqMat 3-0   0
7 CommanderXYZ 1-2   0
8 Thitkhotau 1-2   0
9 langtu1226 1-2   0
10 MrPush 1-2   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 10 | Thi đấu 19:30-03/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 CyberEnY 1-2   0
2 ShopeeLazada 2-1   0
3 mantra2999 1-2   0
4 BacKieuPhong 2-1   0
5 TundraSkiter 3-0   0
6 JasonStatham 2-1   0
7 Ok-Ten 1-2   0
8 Hasamihihihi 2-1   0
9 nguoiaylaanh 0-3   0
10 magicmaster1112 1-2   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 9 | Thi đấu 19:30-02/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HeHeQuaiVat 3-0   0
2 Trungdat17 0-3   0
3 shiper 2-1   0
4 SieuSaoKoHan 1-2   0
5 BunThitNu0ng 1-2   0
6 Huong1810   0
7 Babobon 2-1 Thưởng Win Round là 200k từ do1thung 200.000
8 g4vchimden 1-2   0
9 DinhPhuong   0
10 Hipmatto-pqk 3-0   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 8 | Thi đấu 19:30-01/12/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Cathaclat 2-1   0
2 AceDragonDevil 2-1   0
3 Coldhot0147258 0-3   0
4 nakasumi 2-1   0
5 finaldemon1987 2-1   0
6 killthedogs 1-2   0
7 tintinhte 1-2   0
8
MuaDongKhongNuc
1-2   0
9 SlayerYaphetS 2-1   0
10 PhongPhuJAV 0-3   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 7 | Thi đấu 19:30-30/11/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 COVID19 0-3   0
2 LyBach 2-1   0
3 StarMagicpro 2-1   0
4 KeSanTienThuong 3-0   0
5 wwincc 2-1   0
6 haidaicaa5 0–3   0
7 Florentino 1-2   0
8 moronhaicom 1-2   0
9 NewMan 1-2   0
10 MrHades 2-1   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 6 | Thi đấu 19:30-29/11/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ladysieuga 2-1   0
2 daradon93 2-1   0
3 MrDeaths 1-2   0
4 thaoanh 2-1   0
5 Opera– 3-0   0
6 nsbabydontcry   0
7 BietDoiTauHai   0
8 Shadowfiendz   0
9 Style9xclock 0-3   0
10 SCVGTop 0-3   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 5 | Thi đấu 19:30-28/11/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 A3A4TOSTOBOY 3-0   0
2 TieuYenNhien1 2-1   0
3 zsmy1994 2-1   0
4 Vitcon9x 1-2   0
5 phamngocchinh 1-2   0
6 SuThayChoiWar 0-3   0
7 CocaPhaMentos 2-1   0
8 LeeHyunYoung 0-3   0
9 KhongTu 2-1   0
10 ForeverWithDog 2-1   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

http://bit.ly/3GYAtTVRound 1 Day 4 | Thi đấu 19:30-27/11/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Chimruoi 2-1   0
2 Tinhphan 2-1   0
3 Myforlovelyuh 2-1   0
4 BeHoTIu 2-1   0
5 DanEmTrungCam 0-3   0
6 nothingtosay_ 1-2   0
7 GruntDN 2-1   0
8 GameOverNightt 1-2   0
9 Airblade 0-3   0
10 OttoAngel 3-0   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Round 1 Day 3 | Thi đấu 19:30-26/11/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Haikyuu 3-0 -Thưởng Win Round là 200k từ BonBon
-Thưởng Win Round là 200k từ do1thung
-Thưởng Win Round là 200k từ hisoka
-Thưởng Lose Round là 500k từ hisoka
600.000
2 Lover 1-2   0
3 SungKang 1-2   0
4 Tuongtrungft 1-2   0
5 TuyenNguyen 2-1   0
6 TungPham 1-2   0
7 bibibibi 0-3   0
8 TungKhongChin 1-2   0
9 yeuemni 3-0   0
10 SuOngPheCo 2-1   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

http://bit.ly/3GYAtTVRound 1 Day 2 | Thi đấu 19:30-25/11/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SkyEric 0-3   0
2 Ladyyy   0
3 Vinh-heo-gosu 2-1   0
4 TuanMonkey 1-2   0
5 whisky192 1-2   0
6 ZxxNEXTxxZ 2-1   0
7 Anhthoai01 2-1   0
8 Rounokensin1   0
9 Puppey 2-1   0
10 Thehuskysbr 2-1   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

T68BET-Mineski Cup

 
 

Khai mạc | Thi đấu 19:30-24/11/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Giải đấu được tài trợ và tổ chức bởi T68Bet, MineskiMobavietnam.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 hieudaicaa5 2-0   0
2 do1thung 1-1 -Thưởng Win Round là 200k từ Haikyuu
-Thưởng Win Round là 200k từ Bonbon
0
3 Anhembosua 1-1   0
4 KimsooMin 1-1   0
5 MSIzzLolda 1-1   0
6 Octieu 2-0   0
7 StarBoBarDendi 1-1   0
8 Eagles-slmin 0-2   0
9 SKLLRAMPAGE 1-1   0
10 Zetsir 0-2   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 41.000.000

 

Hello toàn thể anh em, những tháng cuối cùng của năm 2022 sắp sửa kết thúc, chúng ta lại tiếp tục bước lên sân chơi để hâm nóng tình đoàn kết trong cộng đồng nào. Để kép lại năm 2022 đầy biến động vừa qua, anh em cùng chào đón mùa giải thứ 2 của T68BET-Mineski Cup sẽ được tổ chức vào tháng 11-12 năm nay nhé.
Để mở rộng và tạo sự gắn kết hơn nên giải đấu mùa 2 này các ông bầu đã chốt luật chuyển thể sang SDSP (Shuffle Player) để tất cả các player đều có thể tham gia và phô diễn tài năng. Thể lệ của SDSP thì quá quen thuộc khi cộng đồng chúng ta đã từng bước qua 5 mùa giải trước đó rồi. 8x sẽ tóm tắt sơ lược như hình hoặc mọi người có thể đọc bên dưới.
Mọi người nhanh tay đăng ký bằng cách inbox về cho 8x thông tin bao gồm: Tên Acc + SĐT nhé.
Cùng đón Noel bằng những màn combat đỉnh cao nào anh em.

Tên giải đấu: Yolo68-Mineski Cup SS2
Hình thức:
-Map: Dota v6.83d MobaZ
-Mode: -sdspzm
-Platform: MobaZ-Client
-Số player: 160 (+20 dự bị)
Thời gian:
-Đăng ký: 17/11-21/11
-Thi đấu: 22/11-22/12
-Thời gian: Bo3 – 19h30 hàng ngày
Giải thưởng:
-Giải nhất: 20.000.000 VNĐ
-Giải nhì : 10.000.000 VNĐ
-Giải cá nhân: 5.000.000 VNĐ
-Team caster: 6.000.000 VNĐ
Tài trợ:
-T68Bet: 20.000.000 VNĐ
-MinhBG: 10.000.000 VNĐ
-Covid19 (Mineski) : 10.000.000 VNĐ
-OcTieu: 1.000.000 VNĐ