Giải đấu DotA nhân phẩm mùa 6 – Shuffle Cup 6

Tổng hợp thông tin theo ngày

TỔNG KẾT SHUFFLE CUP 6

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em

STT Account Chi tiết giải thưởng Tiền thưởng Tổng
1
MayTuoiLoz
Giải nhất 2.000.000
2.200.000
3-0 trận chung kết 200.000
2
ThanMeokarin
Giải nhất 2.000.000
3.200.000
MVP Geomancer 1.000.000
3-0 trận chung kết 200.000
3
nothingtosay_
Giải nhất 2.000.000
2.400.000
Ganker nhiều nhất/game CK (15) 400.000
4
thefines
Giải nhất 2.000.000
2.400.000
Creep stats nhiều nhất/game CK (178) 400.000
5 Tungkhongchin Giải nhất 2.000.000 2.000.000
6 BlackLotus Giải nhì 1.000.000 1.000.000
7 vigoss Giải nhì 1.000.000 1.000.000
8 DCLegendCuong Giải nhì 1.000.000 1.000.000
9 SungKang Giải nhì 1.000.000 1.000.000
10
ACham157
Giải nhì 1.000.000
1.400.000
Assistant nhiều nhất/game CK (15) 400.000
11 Duongvirgo Caster giải 7 trận 1.155.000 1.155.000
12 Kalinhs Caster giải 5 trận 825.000 825.000
13 KillMeIfUCan Caster giải 7 trận 1.155.000 1.155.000
14 SaveMeIfUCan Caster giải 4 trận 660.000 660.000
15 thaygiaohieu Caster giải 8 trận 1.320.000 1.320.000
Tổng giải 22.715.000

SHUFFLE CUP 6

Final | Thi đấu 19:30-11/09/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 BlackLotus     0
2 vigoss     0
3 DCLegendCuong     0
4 MayTuoiLoz     0
5 ThanMeokarin     0
6 SungKang     0
7 ACham157     0
8 nothingtosay_     0
9 thefines     0
10 Tungkhongchin     0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

BK2 | Thi đấu 19:30-09/09/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 PPGoJek 1-2   0
2 SungKang 3-0   0
3 shiper 1-2   0
4 ACham157 1-2   0
5 CyberEnY 1-2   0
6 nothingtosay_ 2-1   0
7 thefines 3-0   0
8 SanGaa 1-2   0
9 Tungkhongchin 2-1   0
10 SlayerYaphetS 1-2   0
11 KillMeifUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

BK1 | Thi đấu 19:30-08/09/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 BlackLotus 1-2   0
2 Tenjou 1-2   0
3 vigoss 2-1   0
4 DCLegendCuong 3-0   0
5 SkyEric 0-3   0
6 KillAllOfYou9 1-2   0
7 MayTuoiLoz 3-0   0
8 HeHeQuaiVat 1-2   0
9 ThanMeokarin 3-0   0
10 VnSFBIXichChO 0-3   0
11 KillMeifUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

TK4 | Thi đấu 19:30-06/09/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 VnSFBIXichChO 2-1   0
2 ThanMeokarin 2-1   0
3 khongaidung 0-3   0
4 Thehuskysbr 1-2   0
5 thefines 3-0   0
6 ACham157 2-1   0
7 SlayerYaphetS 2-1   0
8 SurgarDaddy 0-3   0
9 beyondgodlike 2-1   0
10 TienVangHaKu 1-2   0
11 SaveMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

TK3 | Thi đấu 19:30-05/09/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Tungkhongchin 2-1   0
2 SungKang 3-0   0
3 ThanhDungLED 1-2   0
4 SkyEric 1-2   0
5 Tinhphan 1-2   0
6 baaukrysie 1-2   0
7 Tunglucky23 1-2   0
8 BlackLotus 2-1   0
9 Lomdom 1-2   0
10 KillAllOfYou9 2-1   0
11 SaveMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

TK2 | Thi đấu 19:30-04/09/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 CrocodileX28 1-2   0
2 Cutit195 0-3   0
3 shiper 2-1   0
4 nobody88 0-3   0
5 bunthitnu0ng 1-2   0
6 vigoss 3-0   0
7 DCLegendCuong 2-1   0
8 HeHeQuaiVat 2-1   0
9 Kunkka33 1-2   0
10 PPGoJek 3-0   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

TK1 | Thi đấu 19:30-03/09/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SanGaa 2-1   0
2 nopromises92 1-2   0
3 thaoanh 1-2   0
4 Tenjou 3-0   0
5 DotaNguyen 1-2   0
6 Dichvucamdo97 1-2   0
7 CyberEnY 2-1   0
8 nothingtosay_ 2-1   0
9 MayTuoiLoz 2-1   0
10 Pikachu 1-2   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R2D8 | Thi đấu 19:30-29/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Duocsingheo 1-2   0
2 Pikachu 2-1   0
3 thaoanh 2-1   0
4 DONGXMEN 1-2   0
5 khongaidung 2-1   0
6 MayTuoiLoz 2-1   0
7 kaokao 1-2   0
8 Lomdom 2-1   0
9 laktuti 1-2   0
10 GiaLuatTiLi 1-2   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R2D7 | Thi đấu 19:30-28/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 DotaNguyen 3-0   0
2 VnSFBIXichChO 3-0   0
3 dantenero 1-2   0
4 thefines 2-1   0
5 MrPush 0-3   0
6 geomancer 0-3   0
7 nothingtosay_ 2-1   0
8 Nguyenthanh86 0-3   0
9 Neverlate 1-2   0
10 SurgarDaddy 3-0   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R2D6 | Thi đấu 19:30-27/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TheMyth 1-2   0
2 Rounokensin1 2-1   0
3 DCLegendCuong 2-1   0
4 nobody88 2-1   0
5 SlayerYaphetS 2-1   0
6 SkyEric 1-2   0
7 TyGameThuS 1-2   0
8 MrHades 1-2   0
9 Ryankang 1-2   0
10 nopromises92 2-1   0
11 KillMeifUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R2D5 | Thi đấu 19:30-26/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Dichvucamdo97 2-1   0
2 SungKang 2-1   0
3 ThanMeokarin 2-1   0
4 Tungkhongchin 3-0   0
5 BinhIchKy 1-2   0
6 Jackhp 2-1   0
7 vigoss 2-1   0
8 Maianhtri 0-3   0
9 celebe 1-2   0
10 just4fun 0-3   0
11 KillMeifUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R2D4 | Thi đấu 19:30-25/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Tenjou 3-0   0
2 ZSMY1994 0-3   0
3 Cutit195 2-1   0
4 Style9xclock 1-2   0
5 TungPham 2-1   0
6 BlackLotus 2-1   0
7 ElonMusk 1-2   0
8 Areshieu 0-3   0
9 SanGaa 2-1   0
10 CrocodileX28 2-1   0
11 thaygiaohieu Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R2D3 | Thi đấu 19:30-24/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Haruharu 1-2   0
2 HeHeQuaiVat 2-1   0
3 CyberEnY 2-1   0
4 ACham157 3-0   0
5 baaukrysie 2-1   0
6 PPGoJek 2-1   0
7 NamDinhFC 1-2   0
8 do1thung 1-2   0
9 Swell304 1-2   0
10 LungMat123 0-3   0
11 SaveMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R2D2 | Thi đấu 19:30-23/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 beyongoodlike 3-0   0
2 Tinhphan 3-0   0
3 Thehuskysbr 2-1   0
4 THONGVODOI94 1-2   0
5 Quykjem 0-3   0
6 KimsooMin 1-2   0
7 ThanhDungLED 2-1   0
8 YietKieu123 1-2   0
9 SadBoy 0-3   0
10 TienVangHaKu 3-0   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R2D1 | Thi đấu 19:30-22/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Rigon9999 0-3   0
2 Tunglucky23 3-0   0
3 cachadungtay 1-2   0
4 naolongfanhammo 1-2   0
5 shiper 3-0   0
6 bunthitnu0ng 2-1   0
7 Viponline 0-3   0
8 HiImSuneo 0-3   0
9 Kunkka33 2-1   0
10 KillAllOfYou9 2-1   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D16 | Thi đấu 19:30-19/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 nopromises92 2-1   0
2 ZxxNEXTxxZ 1-2   0
3 Xnamcam 1-2   0
4 khongaidung 2-1   0
5 laktuti 1-2   0
6 Hiepdamtoichet 1-2   0
7 baaukrysie 2-1   0
8 Ladyyy     0
9 heroin 1-2   0
10 bunthitnu0ng 3-0   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D15 | Thi đấu 19:30-17/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 KhongTu 1-2   0
2 HeHeQuaiVat 3-0   0
3 langtu1226 0-3   0
4 Doinhumotgiacmo 1-2   0
5 INaVilStyle1st 1-2   0
6 KillAllOfYou9 2-1   0
7 cachadungtay 2-1   0
8 Rigon9999 2-1   0
9 Kidvip123 1-2   0
10 naolongfanhammo 2-1   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D14 | Thi đấu 19:30-16/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 thanhhieu2702 0-3   0
2 SungKang 3-0   0
3 mirageee 1-2   0
4 Viponline 2-1   0
5 just4fun 3-0   0
6 thaoanh 2-1   0
7 TienVangHaKu 2-1   0
8 llvllrboykute 0-3   0
9 Zetsir 1-2   0
10 Chimruoi 1-2   0
11 KillMeifUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D13 | Thi đấu 19:30-15/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 angela 0-3   0
2 Talamane 1-2   0
3 SlayerYaphetS 3-0   0
4 SadBoy 2-1   0
5 moronhaicom 1-2   0
6 GaintDota1VN 1-2   0
7 Thehuskysbr 2-1   0
8 Thandieudaibip 1-2   0
9 VnSFBIXichChO 2-1   0
10 MrPush 2-1   0
11 KillMeifUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D12 | Thi đấu 19:30-14/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 PPGoJek 2-1   0
2 Tunglucky23 3-0   0
3 Limityb 1-2   0
4 ThanMeokarin 2-1   0
5 XinHayTinE 1-2   0
6 TungPham 2-1   0
7 TuanMonkey 0-3   0
8 SurgarDaddy 2-1   0
9 Florentino 1-2   0
10 Scorpio 1-2   0
11 thaygiaohieu Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D11 | Thi đấu 19:30-13/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Capuchinopro 1-2   0
2 phucnhaquekby 0-3   0
3 ThanhDungLED 2-1   0
4 Ryankang 3-0   0
5 Cutit195 2-1   0
6 HUMANQQQQQ 1-2   0
7 thefines 1-2   0
8 Gakonhp 1-2   0
9 nakasumi 0-3   0
10 Neverlate 2-1   0
11 thaygiaohieu Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D10 | Thi đấu 19:30-12/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SanGaa 2-1   0
2 prokhongcando 1-2   0
3 zSheNevaKnows 1-2   0
4 Lover– 1-2   0
5 TINHNHULABAYXA 1-2   0
6 beyongoodlike 2-1   0
7 dantenero 3-0   0
8 vigoss 2-1   0
9 NamDinhFC 2-1   0
10 Nguoiaylaanh 0-3   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D9 | Thi đấu 19:30-11/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HNLegend 1-2   0
2 Tunkhongchin 3-0   0
3 GiaLuatTiLi 2-1   0
4 khoi9191 1-2   0
5 Mythbrownnn 0-3   0
6 nothingtosay_ 3-0   0
7 Kaiokenx10 1-2   0
8 Dichvucamdo97 2-1   0
9 GruntDN 0-3   0
10 ZSMY1994 3-0   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D8 | Thi đấu 19:30-10/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 daradon93 0-3   0
2 Myforlovelyuh 1-2   0
3 CyberEnY 2-1   0
4 latoiday 1-2   0
5 Rounokensin1 2-1   0
6 kaokao 3-0   0
7 RF.vmn87 1-2   0
8 MayTuoiLoz 3-0   0
9 BinhIchKy 1-2   0
10 Style-nhox 1-2   0
11 SaveMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D7 | Thi đấu 19:30-09/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Quykjem 2-1   0
2 TyGameThuS 2-1   0
3 Ngan98 1-2   0
4 Pikachu 3-0   0
5 do1thung 1-2   0
6 Vitcon9x 1-2   0
7 SkyEric 2-1   0
8 centaurialpha 1-2   0
9 Thuongem 1-2   0
10 nammodung 1-2   0
11 SaveMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D6 | Thi đấu 19:30-08/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 GOSUMOTTHOI 1-2   0
2 Tenjou 2-1   0
3 finaldemon1987 0-3   0
4 CoBanLaBuon 1-2   0
5 Style9xclock 2-1   0
6 TheAlaska 2-1   0
7 shiper 2-1   0
8 whisky192 0-3   0
9 Swell304 2-1   0
10 YietKieu123 3-0   0
11 KillMeifUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D5 | Thi đấu 19:30-07/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ElonMusk 2-1   0
2 Areshieu 2-1   0
3 killme123456 1-2   0
4 JackPN 0-3   0
5 Keobongvankhanh 0-3   0
6 MrHades 2-1   0
7 Jackhp 2-1   0
8 Covid19 2-1   0
9 BlackLotus 3-0   0
10 ZzTuThanzZ 1-2   0
11 KillMeifUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D4 | Thi đấu 19:30-06/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TheMyth 2-1   0
2 geomancer 2-1   0
3 killmeifyoucan 1-2   0
4 Lomdom 2-1   0
5 vihoabinh 0-3   0
6 AeonMall 1-2   0
7 skillangel 1-2   0
8 ACham157 2-1   0
9 TenDangNhap 1-2   0
10 Nguyenthanh86 3-0   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 20.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D3 | Thi đấu 19:30-05/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 phamngocchinh 1-2   0
2 Ca-thac-lat 0-3   0
3 Duocsingheo 2-1   0
4 Gokugod 2-1   0
5 TayMon-CongTu 0-3   0
6 DotaNguyen 2-1   0
7 HiImSuneo 2-1   0
8 kieuphong 1-2   0
9 THONGVODOI94 2-1   0
10 LungMat123 3-0   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 20.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

R1D2 | Thi đấu 19:30-04/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 CrocodileX28 2-1   0
2 DrManhattan 1-2   0
3 KimsooMin 2-1   0
4 sosono 0-3   0
5 Kunkka33 2-1   0
6 celebe 3-0   0
7 NoiNaoCoEm 0-3   0
8 nguvansua 1-2   0
9 buonlongkhangia 1-2   0
10 Maianhtri 2-1   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 20.600.000

 

SHUFFLE CUP 6

Khai mạc | Thi đấu 19:30-03/08/2023
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải thưởng giải đấu được chuyển đổi từ Quỹ Giải Đấu của cộng đồng. Chung tay gây quỹ để phát triển cộng đồng nhiều hơn nhé anh em.

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Haruharu 3-0   0
2 TuyenNguyen 0-3   0
3 DCLegendCuong 2-1   0
4 Tinhphan 2-1   0
5 TaoLaHieu 1-2   0
6 DONGXMEN 2-1   0
7 NguoiTroqGiaqHo 1-2   0
8 nobody88 3-0   0
9 kunkashopee 0-3   0
10 WalkAlone 1-2   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 20.600.000

 

Chào toàn thể anh em, với sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ, quỹ DotA 6.83d MobaZ đã đột phá thành công hạn mức chỉ trong chưa đến 1 tuần gây quỹ. Hôm nay 8x xin phép được chuyển thể quỹ thành giải đấu, đồng thời quỹ sẽ reset về 0 và tiếp tục tích lũy cho mùa giải tiếp theo. Giải đấu lần này vẫn tổ chức theo thể lệ SDSP Shuffle và có tên là DotA Shuffle Cup SS6. Thể lệ của Shuffle Cup thì vẫn như 5 mùa trước nên chắc mọi người đều nắm rõ rồi mình chỉ điểm qua chút thôi. Còn việc đăng ký vẫn yêu cầu mọi người inbox trực tiếp cho 8x (link fb tại đây)để mình còn lọc clone. Nội dung inbox đăng ký bao gồm : Tên Acc + sđt nhé. Nên nhắn 1 lần thôi, nhắn nhiều nó lại phản tác dụng vì 8x check tin nhắn từ dưới lên nhé. Số lượng đăng ký là 160 người, dự bị 20 người. Ai đk trước được vào ds trước nhé.
Mọi sự chung tay của player, viewer, caster và các bầu xô đều là những điều đáng quý để xây dựng nên một giải đấu thành công, vì vậy hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ trong mùa giải thứ 6 này. Giải đấu với mục đích mang lại cho tất cả mọi người niềm vui, giải tỏa phiền muộn nên có lỡ thua thì ko nên cay cú.
Quỹ giải đấu vẫn đang cần mọi người cùng chung tay tham gia để có thể xây dựng sân chơi một cách thường xuyên. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta cùng chào đón Mùa 6 Giải Đấu Nhân Phẩm diễn ra vào tháng 8/2023 nào.☺️☺️☺️
Mọi người có thể xem trưc tiếp trên group DotA 1 Will Never die tại đây nhé.