Hướng dẫn tạo host trên MobaZ-Client

Hướng dẫn tạo host trên MobaZ-Client

Trước khi đến phần tạo Host, mọi người nên hiểu sơ bộ về hệ thống Bot của server một chút sẽ dễ hình dung hơn. 

CƠ CẤU ROOM TRONG MOBAZ
Tên roomAdmin(*)Số bot(*)User Limited(*)Map(*)
MobaZ BasicMobaVietnam010.000Không
MobaZ Dota Host MobaVietnam4225DotA v6.83d
MobaZ LoD Host MobaVietnam4225DotA v6.85i LoD
MobaZ DDay Host MobaVietnam3125DDay: Judgement 19.9b
MobaZ Thiên Kiếm Host MobaVietnam3125ThienKiem v6.5
MobaZ LegionTD Host MobaVietnam3125Legion TD Mega 4.1×20
MobaZ Divide and Fight HostMobaVietnam3125D&F SV 1.28B, RV1.28B
MobaZ Imba HostMobaVietnam3125Imba v2.6EN, Imba 2018 V.4EN
MobaZ Custom HostMobaVietnam3125Custom Map
MobaZ Giải Đấu (Private) (Mua riêng)MobaVietnam112DotA 6.83d, Lod 6.85i

Lưu ý: Các room đều có thể thấy host của nhau, nên bạn vào room nào cũng được, khi vào battle đều sẽ thấy tất cả các host của các room.
Admin
: Chủ room hoặc người tạo room
Số bot: Bot có chức năng tạo host tự động khi người chơi gửi yêu cầu tạo host về server. Mỗi bot có thể tạo được 1 host tại 1 thời điểm. Tổng số bot tương ứng với tổng số host tạo cùng lúc của room. VD room có 4 bot thì có thể tạo 4 host cùng một thời điểm. Bạn phải chờ 1 trong 4 host trên start game thì mới có thể tạo host tiếp.
User Limited: Số user tối đa của room.
Map: Map dùng để tạo host của room.

HƯỚNG DẪN TẠO HOST TRONG MOBAZ

Bước 1: Các bạn join vào room như bình thường,ở phần room chat các bạn chọn “Xem host” để xem thông tin các Bot hiện tại xem có bị Limited không nhé.

Như vậy là cả 4 Bot đều đang không có ai host hiện tại (There is no game in lobby) và đều chưa đạt đến giới hạn game ( 3/10 orther game in progress)

Bước 2: Các bạn chọn mục “Tạo host” bên cạnh.

Bước 3: Chọn Map cần tạo và chọn Mode game, sau đó chọn “Tạo host“

Như vậy là okie rồi, bây giờ các bạn vào Battle sẽ thấy host được tạo dưới tên nick của bạn.

Chúc anh em chơi game vui vẻ nhé. 

Lên đầu trang