Hướng dẫn tạo host trên MobaZ-Client

Trước khi đến phần tạo Host, mọi người nên hiểu sơ bộ về hệ thống Bot của server một chút sẽ dễ hình dung hơn. 

CƠ CẤU ROOM TRONG MOBAZ

Tên room Admin(*) Số bot(*) User Limited(*) Map(*)
MobaZ Basic MobaVietnam 0 10.000 Không
MobaZ Dota Host  MobaVietnam 4 225 DotA v6.83d
MobaZ LoD Host  MobaVietnam 4 225 DotA v6.85i LoD
MobaZ DDay Host  MobaVietnam 3 125 DDay: Judgement 19.9b
MobaZ Thiên Kiếm Host  MobaVietnam 3 125 ThienKiem v6.5
MobaZ LegionTD Host  MobaVietnam 3 125 Legion TD Mega 4.1×20
MobaZ Divide and Fight Host MobaVietnam 3 125 D&F SV 1.28B, RV1.28B
MobaZ Imba Host MobaVietnam 3 125 Imba v2.6EN, Imba 2018 V.4EN
MobaZ Custom Host MobaVietnam 3 125 Custom Map
MobaZ Giải Đấu (Private) (Mua riêng) MobaVietnam 1 12 DotA 6.83d, Lod 6.85i


Lưu ý: Các room đều có thể thấy host của nhau, nên bạn vào room nào cũng được, khi vào battle đều sẽ thấy tất cả các host của các room.

Admin
: Chủ room hoặc người tạo room
Số bot: Bot có chức năng tạo host tự động khi người chơi gửi yêu cầu tạo host về server. Mỗi bot có thể tạo được 1 host tại 1 thời điểm. Tổng số bot tương ứng với tổng số host tạo cùng lúc của room. VD room có 4 bot thì có thể tạo 4 host cùng một thời điểm. Bạn phải chờ 1 trong 4 host trên start game thì mới có thể tạo host tiếp.
User Limited: Số user tối đa của room.
Map: Map dùng để tạo host của room.

HƯỚNG DẪN TẠO HOST TRONG MOBAZ
Bước 1: Các bạn join vào room như bình thường,ở phần room chat các bạn chọn “Xem host” để xem thông tin các Bot hiện tại xem có bị Limited không nhé.

Như vậy là cả 4 Bot đều đang không có ai host hiện tại (There is no game in lobby) và đều chưa đạt đến giới hạn game ( 3/10 orther game in progress)

Bước 2: Các bạn chọn mục “Tạo host” bên cạnh.

Bước 2: Chọn Map cần tạo và chọn Mode game, sau đó chọn Tạo host


Như vậy là okie rồi, bây giờ các bạn vào Battle sẽ thấy host được tạo dưới tên nick của bạn.

Chúc anh em chơi game vui vẻ nhé. 😎 

14 thoughts on “Hướng dẫn tạo host trên MobaZ-Client

  1. loi says:

    sau khi tạo game rồi, quay vào host của mình làm thế nào để start game do mình host

  2. Nguyen says:

    mình muốn tải map green circle td v6.2 rồi thêm vào host thì làm sao

  3. kakao says:

    trong phần host chỉ có vài map để chơi, muốn host map khác thì ntn ạ

  4. Pingback: Google

Comments are closed.