Các lệnh điều khiển bot và các lệnh trong Game

Xin chào mọi người, bài viết hôm nay 8x sẽ hướng dẫn một số lệnh cơ bản dành cho bot khi mọi người tạo host trên Mobaz-Client nhé.
Lưu ý: chỉ người tạo host mới có quyền thực thi các lệnh trong host đó nhé.
!ping hoặc !p: ping tất cả mọi người có trong host của bạn.
!start hoặc !s: start game.
!open+slot hoặc !o+slot: open slot tương ứng (VD: !open 2 hoặc !o 2 )
!close+slot hoặc !c+slot: close slot tương ứng (VD: !close 2 hoặc !c 2 )
!swap+slot+slot: đổi vị trí 2 slot cho nhau (VD: !swap 6 9 )
!kick+slot: kick slot tương ứng, khi kick người đó sẽ ko thể join lại (VD: !kick 2 )
!comp+slot+độ khó: xin computer có độ khó tương ứng ở slot tương ứng (VD: !comp 5 1 )
***Độ khó bao gồm: 0 là Easy, 1 là Nornal, 2 là Insane.
!unhost: hủy bỏ host hiện tại.

CƠ CẤU ROOM TRONG MOBAZ

Tên room Admin(*) Số bot(*) User Limited(*) Map(*)
MobaZ Basic MobaVietnam 0 10.000 Không
MobaZ Dota Host  MobaVietnam 4 225 DotA v6.83d
MobaZ LoD Host  MobaVietnam 4 225 DotA v6.85i LoD
MobaZ DDay Host  MobaVietnam 3 125 DDay: Judgement 19.9b
MobaZ Thiên Kiếm Host  MobaVietnam 3 125 ThienKiem v6.5
MobaZ LegionTD Host  MobaVietnam 3 125 Legion TD Mega 4.1×20
MobaZ Divide and Fight Host MobaVietnam 3 125 D&F SV 1.28B, RV1.28B
MobaZ Imba Host MobaVietnam 3 125 Imba v2.6EN, Imba 2018 V.4EN
MobaZ Custom Host MobaVietnam 3 125 Custom Map
MobaZ Giải Đấu (Private) (Mua riêng) MobaVietnam 1 12 DotA 6.83d, Lod 6.85i


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các lệnh có sẵn trong map Dota hiện tại dưới đây. Trong warcraft nhớ thêm “-” trước lệnh để thực thi. VD: -ap, -ar, -sd, -test…
Lưu ý: Các room đều có thể thấy host của nhau, nên bạn vào room nào cũng được, khi vào battle đều sẽ thấy tất cả các host của các room.
Admin
: Chủ room hoặc người tạo room
Số bot: Bot có chức năng tạo host tự động khi người chơi gửi yêu cầu tạo host về server. Mỗi bot có thể tạo được 1 host tại 1 thời điểm. Tổng số bot tương ứng với tổng số host tạo cùng lúc của room. VD room có 4 bot thì có thể tạo 4 host cùng một thời điểm. Bạn phải chờ 1 trong 4 host trên start game thì mới có thể tạo host tiếp.
User Limited: Số user tối đa của room.
Map: Map dùng để tạo host của room.

Các lệnh phổ biến khi khởi đầu game:
ap All Pick. Mỗi người chơi được quyền pick 1 hero.
ar All Random. Mỗi người chơi được cho ngẫu nhiên 1 hero.
rd Random Draft. Chọn ra 20 hero ngẫu nhiên và các người chơi luân phiên pick
sd Single Draft. Mỗi người chơi chọn 1 trong 3 hero (1 int, 1 strength, 1 agility) được phát ngẫu nhiên.
cd Captains Draft. 24 hero được chọn ra, 2 đội lần lựợt ban/pick.
cm Captains Mode.2 đội luân phiên ban/pick hero (Thứ tự pick tham khảo ở Changelog Dota 6.69).
em Easy Mode. Trụ yếu hơn, số tiền nhận được mỗi 2 giây sẽ tăng lên gấp đôi.
dm Death Match. Khi chết bạn sẽ được phát 1 hero mới khi hồi sinh. Có thể dùng lệnh -lives # để định số kill cần có để thắng. Có sub-mode nd sẽ loại bỏ thời gian chờ hồi sinh
Các lệnh cho host:
test Bật chế độ test map
rs Random Side. Mỗi đội được ngẫu nhiên chọn bên (Sentinel/Scourge).
du Duplicate. Cho phép 1 hero được pick nhiều lần bởi các người chơi (không có geomancer)
sp Shuffle Players. Xáo trộn người chơi 2 đội
xl Mode đánh giải trước đây, giờ không còn được dùng
om Only Mid. Creep chỉ ra ở lane mid.
ot Only Top. Creep chỉ ra ở lane Top.
ob Only Bot. Creep chỉ ra ở lane Bot.
sc Super Creeps. Mỗi 10 phút sẽ cho ra 1 con creep đặc biệt ở 1 lane bất kì.
lm League Mode. 2 đội luân phiên pick hero
mm Mirror Mode. Sau 1′, mỗi đội sẽ có 1 hero giống nhau cho cả 5 thành viên đội đó
tr Team Random. Tương tự All Random nhưng mỗi team sẽ được random 1 đội hình hero cân bằng.
mr Mode Random. Để cho hệ thống chọn ngẫu nhiên mode game
vr Vote Random. Bạn sẽ được 1 hero ngẫu nhiên từ một nhóm hero đã qua quá trình bầu chọn
rv Reverse. Pick hero cho đối phương thay vì cho mình
oi Observer Info. Tắt những thông tin hiển thị không cần thiết cho obs
sh Same Hero. Tất cả người chơi sẽ chơi hero giống host
aa All Agility. Chỉ dùng hero Agiliti
ai All Intelligence. Chỉ dùng hero Intelligence
as All Strength. Chỉ dùng hero Strength
id Item Drop. Khi chết sẽ có khả năng rơi đồ trong người
np No Power ups. Không có rune
nt No Top. Creep không ra ở lane Top
nm No Mid. Creep không ra ở lane Mid
nb No Bot. Creep không ra ở lane Bot
ns No Swap. Không cho swap hero
nr No Re pick. Không cho repick hero
pm Pooling Mode. Có thể pump đồ cho đồng đội.
mi Mini Heroes. Các hero có kích cỡ bằng 1 nửa kích cỡ gốc
fr Fast Re spawn. Giảm thời gian chờ hồi sinh đi 50%
mo Melee Only. Chỉ dùng Melee hero
ro Ranged Only.Chỉ dùng ranged hero
er Experimental Runes. Sử dụng hệ thống rune 3′ sẽ ra ở cả 2 đầu sông
so Switch On. Bật chế độ Switch team. Switch bằng lệnh Switch <số thứ tự người chơi muốn switch>, các món đồ của quitter có thể được mở bằng lệnh -unlock (2/3 số người chơi team đó đánh)
zm Zoom mode. Observers sẽ có góc nhìn rộng hơn
cp Capture Point. Mode game đặc biệt, tạo ra các điểm Capture, khi chiếm giữ sẽ cung cấp aura cho cả đội
wtf Fun mode. Skill không có cooldown và mất mana
rollon Cho phép dùng lệnh roll
rollof Không cho phép dùng lệnh roll
Lệnh cho người chơi:
tips Đưa cho bạn vài gợi ý cách chơi hero đó
random Gõ khi đang pick hero, bạn sẽ được 1 hero ngẫu nhiên nhưng bù lại sẽ không mất 250gold
random int Random Intelligence. Random 1 hero int, giữ lại 150 gold
random str Random Strength. Random 1 hero str, giữ lại 150 gold
random agi Random Agiliti. Random 1 hero agi, giữ lại 150 gold
ma matchup. Hiển thị tên và level của người chơi đối phương
ms movement speed. Hiển thị tốc độ chạy hiện tại của hero
apm Action Per minute. Hiển thị Tốc độ điều khiển hero của các người chơi
cs cs Creep stat. Hiển thị số creep đã giết/deny (kể cả neutrals)
switch Cho phép tráo 2 người chơi giữa 2 team khác nhau. Khi có người đánh lệnh này, mọi người chơi trong game phải -ok để đồng ý hoặc -no để bác bỏ, chỉ cần 1 người -no thì lệnh cũng bị bỏ
cson Creep Stat On. Đã được tích hợp vào bảng điểm, không cần thiết nữa
es Enable Selection Help. Bật chế độ trợ giúp khi pick
ds Disable Selection Help. Tắt chế độ trợ giúp khi pick
c Center. Giữ cố định camera lên hero.
co Tắt chế độ cố định camera
disablehelp Chặn một số spell của đồng đội khỏi việc cast vào người mình, đồng thời không cho đồng đội pick item của mình ở khu vực foutain
enablehelp Bật lại chế độ trên
unstuck Ngưng hoạt động của hero trong 60s sau đó tự động di chuyển hero về foutain
recreate Sử dụng để sửa bug với các hero Lycanthrope, Lifestealer, Dragon Knight, Soul Keeper, and Tormented Soul.
swap # Yêu cầu đổi hero với người chơi khác
showmsg Hiển thị các dòng thông báo trong game (như Killing spree, ultra kill, owning, v..v..
hidemsg Ẩn các dòng thông báo trong game (như Killing spree, ultra kill, owning, v..v..
showdeny Hiển thị dấu chấm thang khi deny
hidedeny Ẩn dấu chấm thang khi deny
quote # Phát lời nói thứ # của hero. Nếu chỉ -quote thì sẽ phát ngẫu nhiên
weather rain Hiện thời tiết mưa
weather snow Hiện thời tiết tuyết rơi
weather moonlight Hiện thời tiết có ánh trăng
weather wind Hiện thời tiết gió
weather random Hiện thời tiết ngẫu nhiên
weather off Không hiện thời tiết
di Bật creep stat và hiện dấu ! khi deny nhưng giờ đã mặc định bật nên không còn tác dụng.
don Hiện thời gian chờ hồi sinh. không còn tác dụng
doff Ẩn thời gian chờ hồi sinh
roll # Hiện 1 số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến #
hhn Ẩn tên hero khi người chơi chat
mute Tắt âm thanh
clear Xóa tất cả các tin báo hiện có trên màn hình
ii Item Info. Hiện item của đồng đội trên bảng điểm
gameinfo Hiện thông tin về những mode game đang chơi
kickafk # Dùng để kick 1 người chơi ở trạng thái afk quá 5′
mines Cho biết số bom đã đặt khi chơi techies.
mc Cho biết đã Multi cast bao nhiêu lần khi chơi Orge Magi
fs Cho biết đã tăng bao nhiêu strength từ skill Flesh heap của Pudge
int Cho biết đã tăng bao nhiêu Int từ skill Last Word của Silencer
ha Cho biết độ chính xác của Meat hook và Hook shot tính tới thời điểm hiện tại
aa Cho biết độ chính xác của Elune’s Arrow tính tới thời điểm hiện tại
invokelist Hiện công thức ghép skill của invoker
gg Cho biết đã tăng bao nhiêu gold từ skill Goblin’s Greed của Alchemist
rh Hiện tên 1 hero ngẫu nhiên. Alias: -rollhero.
water red Nước sông thành màu đỏ
water green Nước sông thành màu lục
water blue Nước sông thành màu xanh (màu mặc định)
water #r #g #b Chỉnh màu nước sông theo chế độ pha trộn màu RGB
water random Nước sông thành 1 màu ngẫu nhiên
music Chơi 1 bản nhạc. -music sẽ cho danh sách các bản nhạc và cú pháp
rickroll Trích lại 1 câu hát
Lệnh cho mode -test hay Single Player
lvlup # Tăng level của tất cả hero lên # level
refresh Reset cooldown của tất cả các skill, đồng thời tăng máu và mana của hero đó lên 100%
spawncreeps Một wave creep sẽ tự động được tạo ra thêm ở tất cả các lane của 2 team
powerup Tạo rune
neutrals Tạo creep neutrals
kill Kết liễu hero được pick gần đây nhất. Được tính là “kill him self”
gold # Tăng gold lên #
time # Đặt giờ trong ngày. Giờ này là giờ của thế giới War chứ không phải giờ người chơi (giá trị # từ 1 đến 24)
killsent Giết hết creep Sentinel
killscourge Giết hết creep Scourge
killall Giết hết tất cả creep
noherolimitt Cho phép pick nhiều hero
trees Tạo lại cây
killwards Hủy tất cả ward t rên bản đồ
spawnon Bật chế độ tự động tạo creep. Chế độ mặc định
spawnoff Tắt chế độ tự động tạo creep.
roshan Tạo lại Roshan.