Tổng hợp Download Map MobaZ

Hướng dẫn: Các bạn download map về, giải nén map và copy vào thư mục Maps/Download của Warcraft III nhé.

  Tên Map (Version) Link Download
  All Map MobaZ (Tổng hợp map) MediaFire Google Driver
 
  DotA v6.83d MobaZ v1.3- New MediaFire Google Driver
  DotA Allstars v6.83d AI MediaFire Google Driver
  DotA Lod 6.85i MobaZ  MediaFire Google Driver
  DDay: Judgement 19.9b
MediaFire Google Driver
  DDay: Judgement 19.9b Mid
MediaFire Google Driver
  DotA Imba Legend v2.6 EN MediaFire Google Driver
  DotA Imba Legend 2018 V.4EN- MediaFire Google Driver
  DotA Imba Legend 2018 V.7EN MediaFire Google Driver
  Divide & Fight RV1.28K MediaFire Google Driver
  Divide & Fight SV1.28K MediaFire Google Driver
  Divide &Fight v2.19c MediaFire Google Driver
  Divide & Fight v2.09f MediaFire Google Driver