Tổng hợp Download Map MobaZ

Hướng dẫn: Các bạn download map về, giải nén map và copy vào thư mục Maps/Download của Warcraft III nhé.

0Các Maps còn lạiMediaFireGoogle Driver
 
1DotA v6.83d MobaZ v1.0 FixMediaFireGoogle Driver
2DotA Lod 6.85i MobaZ MediaFireGoogle Driver
3DDay: Judgement 19.9b Maps
MediaFireGoogle Driver
4Divine&Fight MapsMediaFireGoogle Driver
5Farm vs Hunter MapsMediaFireGoogle Driver
6Green, Circle, TD MapsMediaFireGoogle Driver
7Huyền Thoại Võ Lâm MapsMediaFireGoogle Driver
8Imba MapsMediaFireGoogle Driver
9Legend, LOD MapsMediaFireGoogle Driver
10LegionTD MapsMediaFireGoogle Driver
11Maze TD MapsMediaFireGoogle Driver
12Pokemon MapsMediaFireGoogle Driver
13RFTD, RATD MapsMediaFireGoogle Driver
14Thiên Kiếm MapsMediaFireGoogle Driver
15Troll And Devil MapsMediaFireGoogle Driver
16X-Hero MapsMediaFireGoogle Driver
17Zombie MapsMediaFireGoogle Driver
18Custom Hero MapsMediaFireGoogle Driver
Lên đầu trang