Tổng hợp Download Map MobaZ

Hướng dẫn: Các bạn download map về, giải nén map và copy vào thư mục Maps/Download của Warcraft III nhé.

  Tên Map (Version) Link Download
  All Map MobaZ (Tổng hợp map) MediaFire Google Driver
 
  DotA v6.83d MobaZ v1.0 Fix MediaFire Google Driver
  DotA Allstars v6.83d AI MediaFire Google Driver
  DotA Lod 6.85i MobaZ  MediaFire Google Driver
  DDay: Judgement 19.9b
MediaFire Google Driver
  DDay: Judgement 19.9b Mid
MediaFire Google Driver
  DotA Imba Legend v2.6 EN MediaFire Google Driver
  DotA Imba Legend 2018 V.4EN- MediaFire Google Driver
  DotA Imba Legend 2018 V.7EN MediaFire Google Driver
  Divide & Fight RV1.28K MediaFire Google Driver
  Divide & Fight SV1.28K MediaFire Google Driver
  Divide &Fight v2.19c MediaFire Google Driver
  Divide & Fight v2.09f MediaFire Google Driver