Giải đấu DotA nhân phẩm mùa 5 – Shuffle Cup 5

Tổng hợp thông tin theo ngày

SHUFFLE CUP 5

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vn , www.sodo618.com, www.vankyo.vnwww.mobavietnam.com 

STT Tên Giải thưởng Tiền giải Tổng
1 Traxanh0do Vô địch 2,000,000 2,000,000
2 AnhThichSeeEm Vô địch 2,000,000 2,000,000
3
GioLangThang
Vô địch 2,000,000
4,000,000
Giải dương mạng nhiều nhất CK (PA 18/5/5 game 3) 1,000,000
Giải Rampage đầu tiên tính từ tứ kết là 1tr 1,000,000
4
Opera–
Vô địch 2,000,000
7,000,000
Thưởng Win BK là 300k tài trợ bởi sodo618 300,000
Thưởng vào CK là 500k tài trợ bởi spectre89 500,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k (ngày 20/12) 300,000
Thưởng Win TK là 200k tài trợ bởi hisoka (CKTT)  
Donate caster 100k tài trợ bởi KhongDuocKhoc (ngày 16/12) 100,000
Giải caster Mùa 5 (08 trận) 800,000
Giải cá nhân xuất sắc nhất 1,000,000
Giải support xuất sắc nhất 1,000,000
Giải leader xuất sắc nhất 1,000,000
5
killmeifyoucan
Vô địch 2,000,000
3,400,000
Thưởng Win BK là 300k tài trợ bởi sodo618 300,000
Donate caster 100k tài trợ bởi KhongDuocKhoc (ngày 11/12) 100,000
Thưởng Win Round là 300k tài trợ từ Phuc Gosu (ngày 07/12) 300,000
Giải caster Mùa 5 (07 trận) 700,000
6
A3A4TOSTOBOY
Á quân 1,000,000
1,300,000
Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi KhongDuocKhoc (ngày 09/12) 300,000
7
MrHades
Á quân 1,000,000
1,300,000
Thưởng Win Round là 300k tài trợ từ Phuc Gosu (ngày 07/12) 300,000
8 SlayerYaphetS Á quân 1,000,000 1,000,000
9 Kingofthedog Á quân 1,000,000 1,000,000
10
HongJinYoung
Á quân 1,000,000
1,300,000
Thưởng Win Round là 300k tài trợ từ Phuc Gosu (ngày 07/12) 300,000
11
style8xmirana
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k (ngày 23/12) 300,000
500,000
Donate 100k caster trận Chung Kết 100,000
Giải caster Mùa 5 (01 trận) 100,000
12
Kalinhs
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k (ngày 21/12) 300,000
1,600,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k (ngày 17/12) 300,000
Donate caster 100k tài trợ bởi KhongDuocKhoc (ngày 09/12)) 100,000
Donate Caster 100k tài trợ từ TiTan-Uchi (ngày 30/11) 100,000
Giải caster Mùa 5 (08 trận) 800,000
13
DuongVirgo
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k (ngày 18/12) 300,000
1,250,000
Donate caster 100k tài trợ bởi KhongDuocKhoc (ngày 13/12)) 100,000
Donate caster 50k từ BienHoa-DongNai (ngày 27/11) 50,000
Thưởng caster dự đoán đúng 2/3 game là100k từ tothieo (ngày 27/11) 100,000
Giải caster Mùa 5 (07 trận) 700,000
14 KangMinKyung Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi KhongDuocKhoc (ngày 09/12) 300,000 300,000
15 Lover– Thưởng Win Round là 600k tài trợ từ Phuc Gosu (ngày 08/12) 600,000 600,000
16 beyondgodlike Thưởng Win Round là 300k tài trợ từ Phuc Gosu (ngày 07/12) 300,000 300,000
17 linhbrokotex Donate 200k tài trợ từ ToiAcTayTroi (ngày 28/11) 200,000 200,000
18
HP.TBQA
Thưởng qua Round là 150k từ BienHoa-DongNai (ngày 27/11) 150,000
250,000
Thưởng kill nhiều nhất 3 game là 100k từ tothieo (ngày 27/11) 100,000
Tổng giải 29,300,000

SHUFFLE CUP 5

Round5-Chung Kết Thi đấu 19:30-23/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 A3A4TOSTOBOY     0
2 Traxanh0do Win   0
3 MrHades     0
4 AnhThichSeeEm Win   0
5 GioLangThang Win   0
6 SlayerYaphetS     0
7 Kingofthedog     0
8 Opera– Win   0
9 killmeifyoucan Win   0
10 HongJinYoung     0
11 style8xmirana Cast -Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k
-Donate 100k caster trận Chung Kết
400.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round4-BK2 Thi đấu 19:30-21/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SlayerYaphetS Win   0
2 MyHeaven     0
3 Trananhidol     0
4 ElonMusk     0
5 gosubungbu     0
6 Kingofthedog Win   0
7 Opera– Win -Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618
-Thưởng Win Round là 500k tài trợ bởi spectre89
800.000
8 killmeifyoucan Win -Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618 300.000
9 Style-Nhox     0
10 HongJinYoung Win   0
11 Kalinhs Cast Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k 300.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round4-BK1 Thi đấu 19:30-20/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Geomancer     0
2 A3A4TOSTOBOY Win   0
3 Man888     0
4 Traxanh0do Win   0
5 MrHades Win   0
6 KangMinKyung     0
7 AnhThichSeeEm Win   0
8 maianhtri     0
9 GioLangThang Win   0
10 PrinceEA     0
11 Opera– Cast Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k 300.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round3-TK4 Thi đấu 19:30-19/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 linhbrokotex     0
2 Lover–     0
3 ElonMusk Win   0
4 Trananhidol Win   0
5 Ngaongo     0
6 maianhtri Win   0
7 bymbaybong     0
8 Geomancer Win   0
9 gosubungbu Win   0
10 KeepYourWord     0
11 KillmeIfUCan Cast -Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k 0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round3-TK3 Thi đấu 19:30-18/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 GioLangThang Win   0
2 killmeifyoucan Win   0
3 Subi333     0
4 beyondgodlike     0
5 Empabeo     0
6 MyHeaven Win   0
7 KonChymLeLe     0
8 PrinceEA Win   0
9 kieuphong     0
10 Traxanh0do Win   0
11 DuongVirgo Cast Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k 300.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round3-TK2 Thi đấu 19:30-17/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 H05-D95     0
2 GOSUMOTHOI     0
3 A3A4TOSTOBOY Win   0
4 Topiassenpai     0
5 gakonhp     0
6 GruntDN     0
7 MrHades Win   0
8 Kingofthedog Win   0
9 Man888 Win   0
10 Opera– Win -Thưởng Win TK là 200k tài trợ bởi hisoka (CKTT) 200.000
11 Kalinhs Cast Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k 300.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round3-TK1 Thi đấu 19:30-16/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 AnhThichSeeEm Win   0
2 xbbphuthox     0
3 BerniceVera     0
4 KangMinKyung Win   0
5 HongJinYoung Win   0
6 SlayerYaphetS Win   0
7 Style-Nhox Win   0
8 SbSoonHongMin     0
9 Capuchinopro     0
10 letsgo     0
11 Opera– Cast -Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 300k
-Donate caster 100k tài trợ bởi KhongDuocKhoc
100.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round2-Day8 Thi đấu 19:30-14/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 CCTDeViL     0
2 Play4fun     0
3 Style-Nhox     0
4 linhbrokotex     0
5 EcstasyHPx     0
6 GioLangThang     0
7 PrinceEA     0
8 Subi333     0
9 thandieudaibip     0
10 naolongfanhammo     0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round2-Day7 Thi đấu 19:30-13/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ZetSir     0
2 Pumpan     0
3 Style9xclock     0
4 GruntDN     0
5 AnhThichSeeEm     0
6 KeepYourWord     0
7 mrhenrisai     0
8 SlayerYaphetS     0
9 BerniceVera     0
10 Nopromisss     0
11 DuongVirgo Cast -Donate caster 100k tài trợ bởi KhongDuocKhoc 0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round2-Day6 Thi đấu 19:30-12/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Traxanh0do
Win   0
2 Empabeo Win   0
3 ThanhDungLeD     0
4 maianhtri Win   0
5 Style9xOrg     0
6 Geomancer Win   0
7 HGTDVNzKashis     0
8 moronhaicom     0
9 GojTaoBangBo     0
10 letsgo Win   0
11 KillmeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round2-Day5 Thi đấu 19:30-11/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 LomDom     0
2 Tailep     0
3 Capuchinopro Win   0
4 TrumPNha     0
5 longtimenosee     0
6 ElonMusk Win   0
7 gosubungbu Win   0
8 H05-D95 Win   0
9 xbbphuthox Win   0
10 congtansmile007   -Thưởng Win Round là 100k tài trợ bỏi langtu1226xyz (CKTT)
-Thưởng duong mang 2/3 game là 100k tài trợ bỏi langtu1226xyz (CKTT)
0
11 KillmeIfUCan Cast Donate caster 100k tài trợ bởi KhongDuocKhoc 100.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round2-Day4 Thi đấu 19:30-10/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Kingofthedog Win   0
2 SongCry     0
3 MyHeaven Win   0
4 Trananhidol Win   0
5 TuyenNguyen     0
6 ngocthulamphong     0
7 Topiassenpai Win   0
8 Gandalf     0
9 Minaisme     0
10 Man888 Win   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round2-Day3 Thi đấu 19:30-09/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 kuroky210     0
2 BatCucThomPhuc   -Thưởng Win Round là 200k tài trợ bởi PoFNevermore (CKTT) 0
3 KingCat8x     0
4 bymbaybong Win   0
5 KangMinKyung Win -Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi KhongDuocKhoc 300.000
6 SungKang   -Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi KhongDuocKhoc 0
7 thuongem     0
8 Opera– Win   0
9 Ngaongo Win   0
10 A3A4TOSTOBOY Win -Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi KhongDuocKhoc 300.000
11 Kalinhs Cast -Donate 100k tài trợ bởi KhongDuocKhoc 100.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round2-Day2 Thi đấu 19:30-08/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SbSoonHongMin Win   0
2 finaldemon1987     0
3 KonChymLeLe Win   0
4 bestcore121     0
5 LanSongSinhMenh     0
6 KingOfCapslock     0
7 Ladyyy     0
8 gakonhp Win   0
9 GOSUMOTTHOI Win   0
10 Lover– Win Thưởng  Win Round là 600k tài trợ từ Phuc Gosu
-Thưởng Win Round cùng Ladyy là 1tr tài trợ từ Play4Fun
600.000
11 Opera– Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round2-Day1 Thi đấu 19:30-07/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 O-Poseidon     0
2 HP.TBQA     0
3 Daradon93     0
4 killmeifyoucan Win -Thưởng  Win Round là 300k tài trợ từ Phuc Gosu 300.000
5 beyondgodlike Win -Thưởng  Win Round là 300k tài trợ từ Phuc Gosu 300.000
6 RIPhuskarS     0
7 canabis     0
8 MrHades Win -Thưởng  Win Round là 300k tài trợ từ Phuc Gosu 300.000
9 HongJinYoung Win -Thưởng  Win Round là 300k tài trợ từ Phuc Gosu 300.000
10 kieuphong Win   0
11 Opera– Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day16 Thi đấu 19:30-05/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Play4fun     0
2 Ladyyy     0
3 Gandalf     0
4 AxFangn01     0
5 Hipmatto-pqk     0
6 Bionci     0
7 kieuphong     0
8 EcstasyHPx     0
9 TuanMonkey     0
10 LeeHyunYoung     0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day15 Thi đấu 19:30-04/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Hubert     0
2 GruntDN     0
3 Style9xclock     0
4 BienHoa-DongNai     0
5 StarMagicpro     0
6 Dragonball4585     0
7 Daradon93     0
8 shisha     0
9 AnhThichSeeEm     0
10 LillKnight     0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day14 Thi đấu 19:30-03/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 KEBATBAI00     0
2 phucnhaquekby     0
3 thuongem     0
4 bymbaybong     0
5 thandieudaibip     0
6 GOSUMOTTHOI     0
7 Super-Noob-2020     0
8 TranDiem     0
9 letsgo     0
10 herogun     0
11 KillmeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day13 Thi đấu 19:30-02/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 NeZuMi     0
2 Empabeo Win   0
3 Xecodapxichlo     0
4 Style-Nhox Win   0
5 gnolcah     0
6 KonChymLeLe Win   0
7 TuyenNguyen Win   0
8 MrHades Win   0
9 Centtt     0
10 Omiknight8x     0
11 KillmeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day12 Thi đấu 19:30-01/12/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Cra123     0
2 BerniceVera Win   0
3 ChiaSeChoThay     0
4 Capuchinopro Win   0
5 Luz-Xiao-Feng     0
6 kuroky210 Win   0
7 HongJinYoung Win   0
8 Noblesses     0
9 maianhtri Win   0
10 HiImSuneo     0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day11 Thi đấu 19:30-30/11/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Saitaman     0
2 ElonMusk Win   0
3 behotlu     0
4 moronhaicom Win   0
5 Friday   -Thưởng Win Round  là 50k tài trợ từ CTNoFear (CKTT)
-Thưởng Win Round 3-0 là 100k tài trợ từ CTNoFear (CKTT)
0
6 Titan-Uchi     0
7 Topiassenpai Win   0
8 TaoLaHieu     0
9 H05-D95 Win   0
10 killmeifyoucan Win   0
11 Kalinhs Cast -Donate Caster 100k tài trợ từ TiTan-Uchi 100.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day10 Thi đấu 19:30-29/11/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Pumpan Win   0
2 Geo-Master-PY     0
3 Minaisme Win   0
4 COVID19     0
5 HGTDVNzKashis Win   0
6 zYumiz     0
7 Ngaongo Win   0
8 Messi10     0
9 Mana-Shielf     0
10 mrhenrisai Win   0
11 Opera– Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day9 Thi đấu 19:30-28/11/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SbSoonHongMin Win   0
2 linhbrokotex Win -Donate 200k tài trợ từ ToiAcTayTroi 200.000
3 ThanhDungLeD Win   0
4 WalkAlone     0
5 gakonhp Win   0
6 AceDragonDevil     0
7 VictoriaSecret     0
8 Honeymoon     0
9 gosubungbu Win   0
10 kunkashopee     0
11 Opera– Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day8 Thi đấu 19:30-27/11/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 LikeADiamons     0
2 HP.TBQA Win -Thưởng qua Round là 150k từ BienHoa-DongNai 
-Thưởng tông kill 3 game >50 kill là 150k từ BienHoa-DongNai 
-Thưởng kill nhiều nhất 3 game là 100k từ tothieo
250.000
3 MR-T-207     0
4 daomailam     0
5 LanSongSinhMenh Win   0
6 RIPhuskarS Win   0
7 EMTENLONGCuDen     0
8 KingOfCapslock Win   0
9 GoodBoyInDaClub     0
10 A3A4TOSTOBOY Win   0
11 DuongVirgo Cast -Donate caster 50k từ BienHoa-DongNai 
-Thưởng caster  dự đoán đúng 2/3 game là100k từ tothieo
150.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day6 Thi đấu 19:30-25/11/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 anhthoai     0
2 SlayerYaphetS Win   0
3 GojTaoBangBo Win   0
4 finaldemon1987 Win   0
5 Vinh-heo-gosu     0
6 Subi333 Win   0
7 DaiDuongXanh     0
8 LuonVuiTuoi     0
9 MyHeaven Win   0
10 TXTN6Gold     0
11 KillmeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day7 Thi đấu 19:30-26/11/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Man888 Win   0
2 Shadowfiendz     0
3 bestlcvn     0
4 KangMinKyung Win Tỉ số 3-0 hoặc 0-3 được 100k tài trợ từ Dangnguyen2409 0
5 Opera– Win   0
6 biglate     0
7 Style9xOrg Win   0
8 dontcarewhoUAre     0
9 BacKieuPhong     0
10 GioLangThang Win   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day5 Thi đấu 19:30-24/11/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Tailep Win   0
2 TraHinhKoAiBiet     0
3 Swordfish     0
4 SuCoBeo     0
5 GoongSim     0
6 bestcore121 Win   0
7 trananhldol Win   0
8 lynaaa     0
9 Nopromisss Win   0
10 KingCat8x Win   0
11 KillmeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day4| Thi đấu 19:30-23/11/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 nakasumi     0
2 octieu1     0
3 JiQiKa     0
4 TrumPNha Win   0
5 Badboychoiguita     0
6 ZetSir Win   0
7 congtansmile007 Win   0
8 TLDHhaiTG     0
9 longtimenosee Win   0
10 BatCucThomPhuc Win   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day3| Thi đấu 19:30-22/11/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SungKang Win   0
2 KeepYourWord Win   0
3 Sofiatakigawa     0
4 Viponline     0
5 ngocthulamphong Win   0
6 prokhongcando     0
7 LomDom Win   0
8 Thanos     0
9 Chonoicairang     0
10 naolongfanhammo Win   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Round1-Day2| Thi đấu 19:30-21/11/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 GosuViProDaqCap     0
2 Dangnguyen2409     0
3 PrinceEA Win   0
4 Eagle-Simin     0
5 O-Poseidon Win   0
6 Lover– Win   0
7 songcrycry Win   0
8 CCTLSNNPTNT Win   0
9 TOYOTA862611     0
10 quatacuateam     0
11 Opera– Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

SHUFFLE CUP 5

Khai mạc | Thi đấu 19:30-20/11/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.top10tphcm.com, www.vietthue.vnwww.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 KingOfTheDog Win   0
2 xNeverCry     0
3 canabis Win   0
4 Traxanh0do Win   0
5 caydoi111     0
6 xbbphuthox Win   0
7 O-Pikachu     0
8 DotA1993     0
9 YuGi-oh     0
10 CCTDeViL Win   0
11 Opera– Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 19.000.000

Chào toàn thể anh em, lại là mình sờ tai 8x siêu gà đây. Hôm nay sẽ bắt đầu khai trương giải đấu cho tháng này nhé. Giải đấu SDSP Shuffle Cup Mùa 5 sẽ được diễn ra vào cuối tháng 11 này. Thể lệ của Shuffle Cup thì vẫn như 4 mùa trước nên chắc mọi người đều nắm rõ rồi mình chỉ điểm qua chút thôi. Còn việc đăng ký vẫn yêu cầu mọi người inbox trực tiếp cho 8x để mình còn lọc clone. Nội dung inbox đăng ký bao gồm : Tên Acc + sđt **nhé. Nên nhắn 1 lần thôi, nhắn nhiều nó lại phản tác dụng vì 8x check tin nhắn từ dưới lên nhé. Số lượng đăng ký là 160 người, dự bị 20 người. Ai đk trước được vào ds trước nhé.
Mọi sự chung tay của player, viewer, caster và các bầu xô đều là những điều đáng quý để xây dựng nên một giải đấu thành công, vì vậy hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ trong mùa giải thứ 5 này. Giải đấu với mục đích mang lại cho tất cả mọi người niềm vui, giải tỏa phiền muộn nên có lỡ thua thì ko được cay cú nhé.
Nguồn tài trợ giải hiện tại vẫn đang cần các đại gia bầu xô đẹp trai chung tay hỗ trợ, mọi người tham gia tài trợ giải mùa này thì liên hệ với 8x nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Chúng ta cùng chào đón Mùa 5 Giải Đấu Nhân Phẩm tháng 11 nào.☺️☺️☺️
Vẫn nhận PR cho các thương hiệu trong giải đấu anh em nhé.