SODO Remix Cup – Giải đấu nhân phẩm LoD mùa 1

Tổng hợp thông tin theo ngày

SODO Remix Cup

STT Player Thông tin giải thưởng Giải thưởng Tiền mặt
0 tri11a9 Giải nhân phẩm số 1 do sodo618.com trao tặng 1,000,000 1,000,000
1
GaRuby
Vô địch 4tr 4,000,000
4,000,000
Thưởng 01 tài khoản sodo618.com trị giá 888k 888,000
Tặng 1 Cup lưu niệm vô địch
2
Shirogen
Vô địch 4tr 4,000,000
4,000,000
Thưởng 01 tài khoản sodo618.com trị giá 888k 888,000
Tặng 1 Cup lưu niệm vô địch
3
JiQiKa
Vô địch 4tr 4,000,000
4,000,000
Thưởng 01 tài khoản sodo618.com trị giá 888k 888,000
Tặng 1 Cup lưu niệm vô địch  
4
Kingvn25122
Vô địch 4tr 4,000,000
4,000,000
Thưởng 01 tài khoản sodo618.com trị giá 888k 888,000
Tặng 1 Cup lưu niệm vô địch
5
duongsmile007
Vô địch 4tr 4,000,000
8,000,000
Thưởng 01 tài khoản sodo618.com trị giá 888k 888,000
Tặng 1 Cup lưu niệm vô địch
Thưởng Win 3-0 là 300k từ Mobavietnam (20/03) 300,000
Thưởng Godlike/game là 300k từ sodo618.com (x3) (20/03) 900,000
Thưởng Rampage/game là 500k từ sodo618.com (x1) (20/03) 500,000
Thưởng Win Round 2-1 là 300k tài trợ bởi CAPSLOCKBOY (25/02) (CKTT) 300,000
Player xuất sắc nhất 2,000,000
6
Langtu1226
Giải nhì 2tr 2,000,000
2,600,000
Thưởng 01 tài khoản sodo618.com trị giá 555k 555,000
Thưởng Win Round là 200k từ KhatMau (CKTT) (15/03) 200,000
Thưởng Win Round 3-0 là 300k từ KhatMau (CKTT) (15/03) 300,000
Thưởng Godlike là 100k từ KhatMau (CKTT) (15/03) 100,000
7
tatatadn1110
Giải nhì 2tr 2,000,000
2,400,000
Thưởng 01 tài khoản sodo618.com trị giá 555k 555,000
Thưởng Godlike/game là 200k từ sodo618.com (x2) (15/03) 400,000
8
Moba123
Giải nhì 2tr 2,000,000
2,000,000
Thưởng 01 tài khoản sodo618.com trị giá 555k 555,000
9
BachCongTu
Giải nhì 2tr 2,000,000
5,000,000
Thưởng 01 tài khoản sodo618.com trị giá 555k 555,000
Thưởng Win Round 3-0 là 3tr tài trợ bởi traitimbenle (CKTT) (01/03) 3,000,000
10
NheAnhEmDau
Giải nhì 2tr 2,000,000
2,700,000
Thưởng 01 tài khoản sodo618.com trị giá 555k 555,000
Thưởng Win Round là 200k từ geomancer (CKTT) (05/03) 200,000
Thưởng Win Round là 500k từ KutoXichCho (CKTT) (05/03) 500,000
11
DuongVirgo
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (CK-20/03) (CKTT) 200,000
6,700,000
Thưởng dự đoán đúng 3/5 người vô địch là 500k từ sodo618.com 500,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (BK2-18/03) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (TK2-14/03) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (TK1-13/03) (CKTT) 200,000
Thưởng dự đoán kết quả sau khi pick hero/game là 200k từ sodo618.com (x2) (13/03) 400,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (09/03) (CKTT) 200,000
Thưởng dự đoán mạng chết mỗi game của Dung-Nevermore (chính xác +-2 mạng) khi pick hero là 200k từ sodo618.com (x1) (09/03) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (05/03) (CKTT) 200,000
Thưởng dự đoán đúng 1 game là 200k tài trợ bởi sodo618.com (x2) (05/03) 400,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (04/03) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (01/03) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (28/02) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (27/02) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (23/02) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (22/02) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (20/02) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (19/02) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (16/02) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (15/02) (CKTT) 200,000
Caster xuất sắc nhất 2,000,000
12
Opera–
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (BK1-17/03) (CKTT) 200,000
3,100,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (TK4-16/03) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (TK3-15/03) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (11/03) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (08/03) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (07/03) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (06/03) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (02/03) (CKTT) 200,000
Thưởng dự đoán đúng 3 game bất kỳ lúc nào là 200k tài trợ bởi Dung-NVM (CKTT) (02/03) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (26/02) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (25/02) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (24/02) (CKTT) 200,000
Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618.com (21/02) 300,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (18/02) (CKTT) 200,000
Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (17/02) (CKTT) 200,000
13
ThemAnHanhh
Thưởng Win Round là 1tr từ KutoXichCho (CKTT) (16/03) 1,000,000
4,700,000
Thưởng Win Round là 3tr từ KingOfTuDog (CKTT) (08/03) 3,000,000
Thưởng Win Round là 500k từ KutoXichCho (CKTT) (08/03) 500,000
Thưởng Win Round là 200k tài trợ bởi CandyFloss (CKTT) (17/02) 200,000
14 overallmissyou Thưởng K/A/D = 6/1/8 là 500k từ sodo618.com 500,000 Baned
15 autolate Thưởng Godlike/game là 100k từ sodo618.com (x1) (11/03) 100,000 100,000
16 OKTen Thưởng Win Round là 300k từ Tieuvyvy (CKTT) (11/03) 300,000 300,000
17 style8xmirana Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (R2D7-10/03) (CKTT) 200,000 200,000
18
Strawberry
Thưởng kill Dung-Nevermore 9 mạng/game là 200k từ spectre89 (09/03) 200,000
600,000
Thưởng kill Dung-Nevermore 10 mạng/game là 300k từ sodo618.com (09/03) 300,000
Thưởng player đạt Godlike/game là 100k từ sodo618.com (09/03) 100,000
19 Style1stButCher Thưởng Win Round là 500k từ sodo618.com (08/03) 500,000 500,000
20
Kangminkyung
Thưởng Win Round là 300k từ sodo618.com (05/03) 300,000
Baned
Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618.com (01/03) 300,000
21
KhatMau
Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi langtu1226 (04/03) 100,000
300,000
Thưởng Win Round 3-0 là 200k tài trợ bởi langtu1226 (02/03) 200,000
22 CongTansmile007 Thưởng quay xe là 50k tài trợ bởi langtu1226 (28/02) 50,000 50,000
23 TieuVjem Thưởng quay xe là 100k tài trợ bởi Đầu Nhiều Chí (27/02) 100,000 100,000
24
PoFDung
Thưởng quay xe là 200k tài trợ bởi Dung-NVM (24/02) (CKTT) 200,000
300,000
Thưởng quay xe là 100k tài trợ bởi SCVGxRuno (24/02) (CKTT) 100,000
25 Play4fun Thưởng Win Round 3-0 là 500k tài trợ bởi MinhBG (23/02) 500,000 500,000
26 KingOfTuDog Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi NheAnhEmDau (23/02) (CKTT) 100,000 100,000
27 hxhpro113 Thưởng K/A/D=6/1/8 là 500k tài trợ bởi sodo618.com (22/02) 500,000 500,000
28
quocdat1805
Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi NhiiNguyenn (21/02) (CKTT) 100,000
400,000
Donate 100k từ traitimbenle (21/02) 100,000
Thưởng Godlike là 200k từ sodo618.com (14/03) 200,000
29 Nghiabthuong Donate 100k từ traitimbenle (21/02) 100,000 100,000
30 DungNevermore Thưởng Win 3-0 là 200k tài trợ bởi BFFTrumve (21/02) (CKTT) 200,000 200,000
31 Rumnguyen Thưởng K/A/D là 6/1/8 là 500k từ sodo618.com (19/02) 500,000 500,000
32 Vihoabinh Thưởng K/A/D = 6/1/8 là 500k tài trợ bởi sodo618.com (18/02) 500,000 500,000
33 QuocManh Thưởng Win Round 2-1 là 300k tài trợ bởi sodo618.com (18/02) 300,000 300,000
34 baobao1296 Thưởng Lose 0-3 là 100k tài trợ bởi KingOfTuDog (CKTT) (17/02) 100,000 100,000
35 maidinhtu112 Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi traitimbenle (CKTT) (17/02) 100,000 100,000
36 Liuliuuu Donate 100k từ K-Ngan (17/02) 100,000 100,000
37 Duongsmile007
Player đạt rampage nhiều nhất 2.000,000 (chia đều mỗi người 1 Rampage)
333,000 333,000
38 nguyentrai09 333,000 333,000
39 ChuaThuaTranNao 333,000 333,000
40 PoFDung 333,000 333,000
41 autolate 333,000 333,000
42 tatatadn1110 333,000 333,000
43 SuperKiller2811
Thưởng K/A/D=6/1/8 là 500k tài trợ bởi sodo618.com (09/03)
500,000 500,000
Tổng giải 70,863,000 62,548,000

SODO Remix Cup

Chung Kết | Thi đấu 19:30-20/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Langtu1226 1-2 -Giải nhì 2tr 0
2 GaRuby 2-1 -Vô địch 4tr 0
3 Shirogen 2-1 -Vô địch 4tr 0
4 JiQiKa 2-1 -Vô địch 4tr 0
5 tatatadn1110 0-3 -Giải nhì 2tr 0
6 Moba123 0-3 -Giải nhì 2tr 0
7 Kingvn25122 2-1 -Vô địch 4tr 0
8 BachCongTu 1-2 -Giải nhì 2tr 0
9 duongsmile007 3-0 -Vô địch 4tr
-Thưởng Win 3-0 là 300k từ Mobavietnam
-Thưởng Godlike/game là 300k từ sodo618.com (x3)
-Thưởng Rampage/game là 500k từ sodo618.com
5.700.000
10 NheAnhEmDau 1-2 -Giải nhì 2tr 0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com
Thưởng dự đoán đúng 3/5 người vô địch là 500k từ sodo618.com
700.000
    Bonus -Thưởng Win 3-0 là 300k từ Mobavietnam
-Thưởng Godlike/game là 300k từ sodo618.com
-Thưởng Rampage/game là 500k từ sodo618.com
0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Bán Kết 2 | Thi đấu 19:30-18/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Moba123 3-0   0
2 Kingvn25122 2-1   0
3 TrinhDoDangCap 0-3 -Thưởng Win Round 3-0 là 100k từ LongPetro
-Thưởng Rampage và Win game là 100k từ LongPetro
-Thưởng Win Round là 100k từ libertyliberty
-Thưởng Win Round là 100k từ OngGiaNaNi
0
4 tri11a9 1-2 -Thưởng Win Round là 500k từ sodo618.com 0
5 KhatMau 0-3 -Thưởng Win Round 3-0 là 200k từ langtu1226
-Thưởng Godlike/game là 200k từ langtu1226
-Thưởng Rampage là 100k từ langtu1226
-Thưởng quay xe là 100k từ langtu1226
-Thưởng quay xe 0-3 là 100k từ langtu1226
-Thưởng âm 10 mạng/game là 100k từ langtu1226
-Thưởng kill duongsmile007 3 mạng/game là 100k từ langtu1226
0
6 conankiller 0-3   0
7 BachCongTu 2-1   0
8 duongsmile007 3-0   0
9 nopromises92 0-3   0
10 NheAnhEmDau 2-1 -Thưởng Win Round là 100k từ KienCon
-Thưởng Win Round 3-0 là 200k từ KienCon
0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com 200.000
    Bonus -Thưởng Rampage/game là 300k từ sodo618.com 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Bán Kết 1 | Thi đấu 19:30-17/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Langtu1226 2-1   0
2 chiasechothay     0
3 thinhpcr01 1-2   0
4 Tommy1986 1-2   0
5 OKTen 1-2   0
6 GaRuby 3-0   0
7 Shirogen 1-2   0
8 JiQiKa 2-1   0
9 tatatadn1110 1-2   0
10 ThemAnHanhh 0-3   0
11 KillMeIfUCan Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com 200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Tứ Kết 4 | Thi đấu 19:30-16/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 autolate 1-2   0
2 Strawberry 1-2   0
3 KhatMau 2-1 -Thưởng Win Round 3-0 là 200k từ langtu1226
-Thưởng Lose Round 0-3 là 100k từ langtu1226
-Thưởng âm 10 mạng/game là 50k từ langtu1226
-Thưởng Godlike/game là 100k từ langtu1226
-Thưởng Rampage/game là 100k từ langtu1226
0
4 Axe_s0l0_creep 1-2   0
5 ThemAnHanhh 2-1 Thưởng Win Round là 1tr từ KutoXichCho (CKTT) 1.000.000
6 TrinhDoDangCap 3-0   0
7 DotAZuiZe 1-2   0
8 conankiller 2-1   0
9 Kingvn25122 2-1   0
10 SODO618 1-2   0
11 Opera– Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com 200.000
    Bonus -Thưởng giết KhatMau 6 mạng liên tiếp là 100k từ langtu1226
-Thưởng Godlike/game là 200k từ sodo618.com
0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Tứ Kết 3 | Thi đấu 19:30-15/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 chiasechothay 2-1   0
2 laviei 1-2   0
3 Play4fun 0-3   0
4 tatatadn1110 2-1 Thưởng Godlike/game là 200k từ sodo618.com (x2) 400.000
5 Mobazvn 1-2   0
6 Langtu1226 3-0 Thưởng Win Round là 200k từ KhatMau (CKTT)
-Thưởng Win Round 3-0 là 300k từ KhatMau (CKTT)
-Thưởng Godlike là 100k từ KhatMau (CKTT)
600.000
7 SuperKiller2811     0
8 Tommy1986 2-1   0
9 Shirogen 3-0   0
10 TheHienDiEm 1-2 -Thưởng Win Round 3-0 là 500k từ OK-Ten
-Thưởng kill Mobazvn 10 mạng là 500k từ OK-Ten
0
11 Opera– Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com 200.000
    Bonus -Thưởng Godlike/game là 200k từ sodo618.com 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Tứ Kết 2 | Thi đấu 19:30-14/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 GaRuby 2-1   0
2 Style1stButCher 1-2 -Thưởng Win Round là 300k từ sodo618.com 0
3 OKTen 2-1   0
4 tri11a9 2-1   0
5 SoryKillYou 0-3   0
6 NheAnhEmDau 2-1   0
7 quocdat1805 1-2 Thưởng Godlike là 200k từ sodo618.com 0
8 thinhpcr01 2-1   0
9 opera– 1-2   0
10 NeZuMi 0-3   0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com 200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Tứ Kết 1 | Thi đấu 19:30-13/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 overallmissyou 1-2 Thưởng K/A/D = 6/1/8 là 500k từ sodo618.com 500.000
2 Moba123 2-1   0
3 JiQiKa 2-1   0
4 BachCongTu 2-1   0
5 duongsmile007 2-1   0
6 vinhmoba 1-2   0
7 nopromises92 2-1   0
8 ttrraanng 1-2   0
9 KingDom 1-2   0
10 TrocPro 0-3   0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com
-Thưởng dự đoán kết quả sau khi pick hero/game là 200k từ sodo618.com (x2)
600.000
    Bonus -Thưởng Godlike/game là 200k từ sodo618.com 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Round 2 Day 8 | Thi đấu 19:30-11/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Langtu1226 3-0   0
2 autolate 3-0 Thưởng Godlike/game là 100k từ sodo618.com 100.000
3 pikachu 0-3   0
4 DotAZuiZe 3-0   0
5 Hieu27061993 1-2   0
6 Play4fun 2-1   0
7 fanbizen 0-3   0
8 OKTen 2-1 Thưởng Win Round là 300k từ Tieuvyvy (CKTT)
-Thưởng Win Round 3-0 là 500k từ Tieuvyvy
0
9 ChuaThuaTranNao 1-2 -Thưởng Win Round 3-0 là 199k từ KingOfTuDog
-Thưởng Rampage/game là 100k từ KingOfTuDog
-Thưởng quay xe là 100k từ KingOfTuDog
-Thưởng quay xe 0-3 là 150k từ KingOfTuDog
-Thưởng Godlike là 100k từ KingOfTuDog
0
10 HongjinYoung 0-3   0
11 Opera– Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com 200.000
    Bonus -Thưởng Godlike/game là 100k từ sodo618.com 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Round 2 Day 7 | Thi đấu 19:30-10/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Duongvirgo 1-2   0
2 nopromises92 2-1   0
3 Liuliuuu 0-3   0
4 opera– 2-1   0
5 maidinhtu112 1-2   0
6 NeZuMi 2-1   0
7 mrfrei91 1-2   0
8
TheHienDiEm
2-1   0
9
DepTraiCanTeam
2-1   0
10 tri11a9 2-1 -Thưởng Rampage là 200k từ JiQiKa 
-Thưởng pick ulti Lycan là 30k/game từ JiQiKa 
0
11   Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com 0
    Bonus -Thưởng kill Opera– 9 mạng/game là 200k từ spectre89 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Round 2 Day 6 | Thi đấu 19:30-09/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Dung-Nevermore 0-3 -Thưởng Win Round là 300k từ sodo618.com 0
2 chiasechothay 2-1   0
3 sosono 1-2   0
4 SINKAR 1-2   0
5 Moba123 3-0   0
6 OpTiMusPrime 1-2   0
7 DevilUlquiorra 0-3   0
8 SuperKiller2811 2-1   0
9 Strawberry 3-0 Thưởng kill Dung-Nevermore 9 mạng/game là 200k từ spectre89
-Thưởng kill Dung-Nevermore 10 mạng/game là 300k từ sodo618.com
-Thưởng player đạt Godlike/game là 100k từ sodo618.com
600.000
10 Tommy1986 2-1   0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com
-Thưởng dự đoán mạng chết mỗi game của Dung-Nevermore (chính xác +-2 mạng) khi pick hero là 200k từ sodo618.com (x1)
400.000
    Bonus Thưởng kill Dung-Nevermore 9 mạng/game là 200k từ spectre89
-Thưởng kill Dung-Nevermore 10 mạng/game là 300k từ sodo618.com
-Thưởng player đạt Godlike/game là 100k từ sodo618.com
0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Round 2 Day 5 | Thi đấu 19:30-08/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SuCoBeo 1-2   0
2 capuchinopro 1-2   0
3 ManaZone 0-3   0
4 Style1stButCher 2-1 Thưởng Win Round là 500k từ sodo618.com 500.000
5 GaRuby 3-0   0
6 ThemAnHanhh 2-1 Thưởng Win Round là 3tr từ KingOfTuDog (CKTT)
-Thưởng Rampage/game là 1tr từ KingOfTuDog
-Thưởng Godlike//game là 1tr từ KingOfTuDog
-Thưởng quay xe là 1tr từ KingOfTuDog
Thưởng Win Round là 500k từ KutoXichCho (CKTT)
-Thưởng quay xe là 300k từ KutoXichCho
3.500.000
7 JiQiKa 3-0   0
8 ThiKevin 1-2   0
9 TrocPro 2-1   0
10 thotrangthongay 0-3   0
11 KillMeIfUCan Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com 200.000
    Bonus -Thưởng kill ThemAnHanh 6 mạng/game là 200k từ sodo618.com 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Round 2 Day 4 | Thi đấu 19:30-07/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SoryKillYou 2-1 -Thưởng Rampage là 100k từ laviei
-Thưởng Godlike là 100k từ laviei
-Thưởng Win Round 3-0 là 100k từ laviei
200.000
2 KingDom 2-1   0
3 Mobazvn 2-1   0
4 TrinhDoDangCap 2-1 -Thưởng Win Round là 200k từ KingOfTuDog 
-Thưởng Rampage là 100k từ KingOfTuDog 
-Thưởng quay xe là 100k từ KingOfTuDog 
-Thưởng quay xe 0-3 là 150k từ KingOfTuDog 
0
5 Shirogen 2-1   0
6 nguyentrai09 1-2 -Thưởng giết h05_D95 1 mạng là 50k từ hungcaroq8
-Thưởng Win Round  là 300k từ hungcaroq8
0
7 dongzuang 1-2 -Thưởng Rampage là 100k từ laviei
-Thưởng Godlike là 100k từ laviei
-Thưởng Win Round 3-0 là 100k từ laviei
0
8 SinhLaoBenhTu 1-2 -Thưởng giết h05_D95 1 mạng là 50k từ hungcaroq8
-Thưởng Win Round  là 300k từ hungcaroq8
0
9 Ho5-d95 1-2   0
10 nammodung 1-2   0
11 Opera– Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com 0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Round 2 Day 3 | Thi đấu 19:30-06/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ttrraanng 1-2   0
2 laviei 2-1 -Thưởng Win Round 3-0 là 100k từ SoryKillYou
-Thưởng Rampage là 100k từ SoryKillYou
-Thưởng Godlike là 100k từ SoryKillYou
-Thưởng Win Round 3-0 là 100k từ Dongzuang
-Thưởng giết Yuhlian 5 mạng là 100k từ Dongzuang
-Thưởng Rampage là 100k từ Dongzuang
-Thưởng Win Round cùng Yuhlian là 50k từ Dongzuang
-Thưởng Win Round và loại Yuhlian là 100k từ Dongzuang
0
3 conankiller 2-1   0
4 Yuhlian 1-2 -Thưởng Win Round 3-0 là 100k từ Dongzuang
-Thưởng giết Lavie 5 mạng là 100k từ Dongzuang
-Thưởng Rampage là 100k từ Dongzuang
-Thưởng Win Round cùng Lavie là 50k từ Dongzuang
-Thưởng Win Round và loại Lavie  là 100k từ Dongzuang
0
5 duongsmile007 2-1 -Thưởng Godlike mỗi game là 200k từ sodo618.com 0
6 AxFangn01 1-2   0
7 tatatadn1110 3-0   0
8 NuocMaTTT 1-2   0
9 Hipmatto-pqk 1-2   0
10 CAPSLOCKBOY 1-2   0
11 Opera– Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com 0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Round 2 Day 2 | Thi đấu 19:30-05/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Kangminkyung 3-0 Thưởng Win Round là 300k từ sodo618.com 300.000
2 hxhpro113 1-2   0
3 NheAnhEmDau 3-0 Thưởng Win Round là 200k từ geomancer (CKTT)
-Thưởng Win Round là 500k từ KutoXichCho (CKTT)
-Thưởng Rampage là 200k từ ThayOngNoiTudog
-Thưởng Godlike là 100k từ ThayOngNoiTudog
700.000
4 shisha 0-3   0
5 vinhmoba 2-1   0
6 KingOfTuDog 0-3 -Thưởng Win Round là 150k từ geomancer
-Thưởng Win Round là 500k từ KutoXichCho
-Thưởng Lose Round 0-3 là 200k từ ThayOngNoiTudog
-Thưởng Rampage là 200k từ ThayOngNoiTudog
-Thưởng Godlike là 100k từ ThayOngNoiTudog
0
7 overallmissyou 3-0   0
8 Xecodapxichlo 0-3   0
9 Vihoabinh 0-3 -Thưởng Win Round là 500k từ KutoXichCho 0
10 Axe_s0l0_creep 2-1   0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com
-Thưởng dự đoán đúng 1 game là 200k tài trợ bởi sodo618.com (x2)
600.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Round 2 Day 1 | Thi đấu 19:30-04/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SlayerYaphetS 1-2   200.000
2 Hisokaaaaa 1-2   0
3 Khoidarealest 1-2   0
4 thinhpcr01 2-1   0
5 quocdat1805 3-0   0
6 Kingvn25122 2-1   0
7 DeQuocDongLao 0-3   0
8 QuocManh 0-3   0
9 BachCongTu 2-1   0
10 KhatMau 2-1 -Thưởng Win Round 3-0 là 200k tài trợ bởi langtu1226
Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng Rampage là 100k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng đứng đầu bảng 1 game là 100k tài trợ bởi langtu1226
100.000
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com 200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-02/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 KhatMau 3-0 -Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi langtu1226
Thưởng Win Round 3-0 là 200k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng quay xe là 50k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng Rampage là 100k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng chết 10 mạng/game là 50k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng kill 10 mạng/game là 100k tài trợ bởi langtu1226
200.000
2 Ladyyy 0-3   0
3 ChuaThuaTranNao 2-1 -Thưởng Win Round 3-0 là 333k tài trợ bởi OngGiaNaNi 
-Thưởng quay xe là 50k tài trợ bởi OngGiaNaNi 
0
4 MrHades 1-2   0
5 Robberthardwell 1-2   0
6 ttrraanng 3-0   0
7 Deptraidecksoai 1-2   0
8 Tommy1986 2-1   0
9 HongjinYoung 2-1   0
10 maianhtri 0-3   0
11 Opera Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com
-Thưởng dự đoán đúng 3 game bất kỳ lúc nào là 200k tài trợ bởi Dung-NVM (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-01/03/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 tri11a9 3-0   0
2 Lokifunny1 0-3   0
3 Beluleuhii 1-2   0
4 SuCoBeo 2-1   0
5 ducdafo 1-2   0
6 llvllrBoykute 1-2   0
7 BachCongTu 3-0 -Thưởng tổng kill 3 game hơn 30 mạng là 2tr tài trợ bởi traitimbenle
-Thưởng Win Round 2-1 là 1tr tài trợ bởi traitimbenle
Thưởng Win Round 3-0 là 3tr tài trợ bởi traitimbenle (CKTT)
-Thưởng đi mid lên first item Travel là 200k tài trợ bởi traitimbenle
3.000.000
8 KingCat8x 0-3   0
9 Kangminkyung 2-1 Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618.com
-Thưởng giết BachCongTu 10 mạng/game là 100k tài trợ bởi robberthardwell 
300.000
10 nopromises92 2-1   0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  200.000
    Bonus -Thưởng giết BachCongTu 5 mạng/game là 200k tài trợ bởi sodo618.com 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-28/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 mrfrei91 2-1   0
2 GruntDN 1-2 -Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618.com 0
3 Eagles-slmin 1-2   0
4 ManaZone 2-1   0
5 sosono 2-1   0
6 CongTansmile007 1-2 -Thưởng Win Round 3-0 là 200k tài trợ bởi langtu1226
Thưởng quay xe là 50k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng Rampage là 100k tài trợ bởi langtu1226
50.000
7 Kingvn25122 3-0   0
8 Xecodapxichlo 2-1   0
9 Chivas21 0-3   0
10 HuyenThoailegTd 1-2   0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  200.000
    Bonus -Thưởng kill CongTansmile007 6 mạng/game là 100k tài trợ bởi langtu1226 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-27/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Mythbrownnn 1-2   0
2 capuchinopro 2-1   0
3 Hisokaaaaa 2-1   0
4 NeZuMi 2-1   0
5 Yuhlian 2-1   0
6 TieuVjem 1-2 -Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi Đầu Nhiều Chí
Thưởng quay xe là 100k tài trợ bởi Đầu Nhiều Chí
100.000
7 Killmeifyoucan 1-2 -Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618.com 0
8 chiasechothay 3-0   0
9 anhlaprodk 1-2   0
10 Ghostrider278 1-2   0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-26/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SinhLaoBenhTu 3-0 -Thưởng giết nguyentrai09 1 mạng =20k tài trợ bởi Tieuvyvy 0
2 DepTraiCanTeam 1-2   0
3 kien112233 0-3   0
4 LinhMit99 1-2 -Thưởng giết nguyentrai09 1 mạng =20k tài trợ bởi Tieuvyvy 0
5 Blackgladiolus 1-2   0
6 VnSFBIXichChO 0-3   0
7 nguyentrai09 2-1   0
8 NuocMaTTT 2-1   0
9 pikachu 2-1   0
10 Phumy2 0-3   0
11 Opera– Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-25/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Mobazvn 2-1   0
2 Das_raymond 1-2   0
3 dongzuang 2-1 -Thưởng ăn FB là 100k tài trợ bởi axe_solo_creep
-Thưởng Win Round 3-0 là 100k tài trợ bởi laviei
-Thưởng kill duongsmile >5 mạng là 100k tài trợ bởi playwithm3
0
4 Daomailam 0-3   0
5 DevilUlquiorra 2-1   0
6 inuyasha1416 0-3   0
7 duongsmile007 2-1 Thưởng Win Round 2-1 là 300k tài trợ bởi CAPSLOCKBOY
-Thưởng Win Round 3-0 là 100k tài trợ bởi CAPSLOCKBOY
-Thưởng kill 20 mạng khi ko pick invi+Blink là 300k tài trợ bởi CAPSLOCKBOY
-Thưởng 2 game chết 10 mạng/game là 300k tài trợ bởi CAPSLOCKBOY
-Thưởng chết 13 mạng/game là 100k tài trợ bởi NhiiNguyenn
-Thưởng Rampage là 100k tài trợ bởi traitimbenle
-Thưởng ko chết /game là 100k tài trợ bởi traitimbenle
-Thưởng quay xe là 200k tài trợ bởi traitimbenle
-Thưởng đi mid lên Midas đầu tiên là 50k/game tài trợ bởi traitimbenle
0
8 StarMagicpro 1-2   0
9 Tieuvyvy 1-2 -Thưởng Win Round là 500k tài trợ bởi nguyentrai09
-Thưởng kill 20 mạng/game là 200k tài trợ bởi nguyentrai09
-Thưởng Rampage là 300k tài trợ bởi nguyentrai09
0
10 overallmissyou 3-0   0
11 Opera– Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (CKTT) 200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-24/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Ho5-d95 2-1   0
2 ThiKevin 3-0   0
3 LongPetro 0-3 -Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi TrinhDoDangCap 
-Thưởng GodLike/game là 100k tài trợ bởi TrinhDoDangCap
0
4 SoryKillYou 3-0   0
5 ThayOgNoi 0-3   0
6 DungTroc 1-2   0
7 traitim1benle 3-0   0
8 HaiXeOm 0-3   0
9 PoFDung 1-2 -Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618.com
-Thưởng Win Round 3-0 là 300k tài trợ bởi Dung-NVM
-Thưởng Rampage/lần là 200k tài trợ bởi Dung-NVM
Thưởng quay xe là 200k tài trợ bởi Dung-NVM
-Thưởng  Win Round là 200k tài trợ bởi SCVGxRuno
Thưởng  quay xe là 100k tài trợ bởi SCVGxRuno
300.000
10 TheHienDiEm 2-1 -Thưởng Win Round 3-0 là 300k tài trợ bởi OKTen
-Thưởng kill PoFDung 10 kill/game là 500k tài trợ bởi OKTen
0
11 KillMeIfUCan Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (CKTT) 200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-23/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 OngGiaNaNi 0-3 -Thưởng Win Round 3-0 là 300k tài trợ bởi TrinhDoDangCap  0
2 Play4fun 3-0 Thưởng  Win Round 3-0 là 500k tài trợ bởi MinhBG  500.000
3 KingOfTuDog 2-1 Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi NheAnhEmDau (CKTT)
-Thưởng Godlike là 100k tài trợ bởi NheAnhEmDau
-Thưởng Win Round 3-0 là 200k tài trợ CandyFloss
-Thưởng Lose Round 0-3 là 200k tài trợ bởi ThemAnHanh
-Thưởng Rampage là 200k tài trợ bởi ThemAnHanh
-Thưởng quay xe là 50k tài trợ bởi VuongLam
-Thưởng Rampage là 100k tài trợ bởi VuongLam
100.000
4 Hieu27061993 2-1   0
5 tintinhte 1-2   0
6 KillGod 0-2 -Thưởng Win Round là 2tr tài trợ bởi SCVGxRuno 0
7 NLdazzle 1-2   0
8 tatatadn1110 2-1 -Thưởng quay xe là 100k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng âm 15 mạng/game là 100k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng Win Round 3-0 là 50k tài trợ bởi langtu1226
0
9 zoroyoyo 2-1   0
10 SINKAR 2-1   0
11 KillMeIfUCan Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com (CKTT) 200.000
    Bonus -Thưởng kill tatatadn1 10 mạng/game là 100k từ langtu1226 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-22/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 MrL1989 1-2   0
2 OKTen 2-1   0
3 Caydoi111 1-2   0
4 Vitcon9x 1-2   0
5 DotAZuiZe 3-0   0
6 GaRuby 2-1   0
7 hxhpro113 3-0 Thưởng K/A/D=6/1/8 là 500k tài trợ bởi sodo618.com 500.000
8 haulta 0-3   0
9 PhuongLouis 1-2   0
10 SuperKiller2811 2-1   0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-21/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Ryankang 1-2   0
2 quocdat1805 2-1 Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi NhiiNguyenn (CKTT)
Donate 100k từ traitimbenle
100.000
3 Songcrycry     0
4 Axe_s0l0_creep 1-2   0
5 Nghiabthuong 1-2 -Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi QuocManh
-Donate 100k từ traitimbenle
100.000
6 Moba123 2-1   0
7 thaoanh 1-2   0
8 opera– 2-1 Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618.com 300.000
9 TLDHhaiTG 1-2   0
10 DungNevermore 3-0 -Thưởng quay xe là 100k tài trợ bởi langtu1226
Thưởng Win 3-0 là 200k tài trợ bởi BFFTrumve (CKTT)
-Thưởng Lose 0-3 là 200k tài trợ bởi BFFTrumve
0
11 CongTansmile007 Cast -Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  0
    Bonus -Thưởng kill Dung-NVM 10 kill/game là 100k từ langtu1226
-Thưởng kill Dung-NVM 20 kill/game là 200k từ langtu1226
-Thưởng kill Dung-NVM 3 mạng liên tiếp là 100k từ langtu1226
0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-20/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 vinhmoba 2-1   0
2 shisha 2-1   0
3 SkyEric 0-3   0
4 INgocThanh 1-2 -Thưởng Win Round là 200k tài trợ từ hungcaroq8
-Thưởng Rampage là 500k tài trợ từ hungcaroq8
0
5 YanHoKhetTieq 1-2   0
6 thinhpcr01 3-0   0
7 geomancer 1-2   0
8 Khoidarealest 2-1   0
9 OpTiMusPrime 2-1   0
10 gandalf 1-2 -Thưởng Win Round là 100k tài trợ từ SCVGxRuno 0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-19/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 prokhongcando 1-2 -Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618.com 0
2 KingOfCapsLock 1-2 -Thưởng Win Round 3-0 là 100k tài trợ bởi ChiaSeCho Thay
-Thưởng Rampage là 100k tài trơ bởi ChiaSeChoThay
0
3 Strawberry 3-0   0
4 Shirogen 2-1   0
5 Arena- 0-3   0
6 JiQiKa 2-1   0
7 Rumnguyen 2-1 Thưởng K/A/D là 6/1/8 là 500k từ sodo618.com 500.000
8 UchihaMadra 0-3   0
9 AxFangn01 2-1   0
10 nammodung 2-1   0
11 DuongVirgo Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  200.000
    Bonus -Thưởng kill prokocando 15kill/game là 100k từ SCVGxRuno
-Thưởng kill prokocando 10kill/round là 300k từ sodo618.com
0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-18/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Style9xOrg 1-2   0
2 Vihoabinh 2-1 Thưởng K/A/D = 6/1/8 là 500k tài trợ bởi sodo618.com 500.000
3 Style1stButCher 2-1   0
4 laviei 2-1 -Thưởng Win Round 3-0 là 100k tài trợ bởi SoryKillYou
-Thưởng Rampage là 100k tài trợ bởi SoryKillYou
0
5 TrinhDoDangCap 2-1 -Thưởng Win Round 3-0 là 333k tài trợ bởi OngGiaNaNi
-Thưởng quay xe là 100k tài trợ bởi SCVGxRuno
-Thưởng Rampage mỗi game là 200k tài trợ bởi LongPetro
0
6 Badboychoiguita 1-2   0
7 motsachhamchoi 1-2   0
8 QuocManh 2-1 Thưởng Win Round 2-1 là 300k tài trợ bởi sodo618.com
-Thưởng quay xe là 100k tài trợ bởi SCVGxRuno
300.000
9 NgocDN 1-2   0
10 ken1007dn 1-2 -Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi GruntDN
-Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi Từ Đình Phú
0
11 Opera– Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-17/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 baobao1296 0-3 -Thưởng Lose 0-3 là 100k tài trợ bởi KingOfTuDog (CKTT) 100.000
2 hungcaroq8 1-2   0
3 maidinhtu112 2-1 -Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi traitimbenle (CKTT) 100.000
4 SCVGxRuno 2-1 -Thưởng Lose Round 2-1 là 50k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng Win Round 3-0 là 200k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng giết hungcaroq8 5 mạng/game là 100k tài trợ bởi langtu1226
0
5 NGACAY 0-3 -Thưởng Win Round là 150 tài trợ bởi KingOfTuDog 0
6 LyThietQuai 1-2 -Thưởng Win Round là 100k tài trợ bởi Playwithm3
-Thưởng đứng đầu bảng xếp hạng 2/3 game là 1tr tài trợ bởi HixNick
0
7 Duongvirgo 2-1 -Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618.com 0
8 Liuliuuu 3-0 -Thưởng Lose Round 2-1 là 50k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng Rampage 2 lần/game là 100k tài trợ bởi langtu1226
-Thưởng giết hungcaroq8 10 mạng/game là 100k tài trợ bởi langtu1226
Donate 100k từ K-Ngan
100.000
9 ThemAnHanhh 2-1 -Thưởng Win Round là 200k tài trợ bởi CandyFloss (CKTT) 200.000
10 Hipmatto-pqk 2-1   0
11 Opera– Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-16/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Langtu1226 2-1 -Thưởng win Round 3-0 là 200k tài trợ bởi KhatMau
-Thưởng Rampage là 500k tài trợ bởi KhatMau
0
2 gadn2709 2-1   0
3 cacemquyxuong 0-3   0
4 autolate 2-1   0
5 Rlaxyuzukie3 2-1   0
6 Socolasweet 1-2   0
7 DeQuocDongLao 2-1   0
8 libertyliberty 0-3 -Thưởng win Round 3-0 là 300k tài trợ bởi TrinhDoDangCap 
-Thưởng win Round 3-0 là 333k tài trợ bởi OngGiaNaNi
0
9 conankiller 2-1   0
10 fanbizen 2-1   0
11 KillMeIfUCan Cast Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

SODO Remix Cup

Khai mạc | Thi đấu 19:30-15/02/2022
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ độc quyền bởi www.sodo618.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 onggia 1-2   0
2 thotrangthongay 2-1   0
3 CAPSLOCKBOY 3-0   0
4 TienHetTinhTan 1–2   0
5 Lover– 0-3 -Thưởng Win Round là 300k tài trợ bởi sodo618.com 0
6 NheAnhEmDau 2-1   0
7 TrocPro 2-1 -Thưởng Win Round 3-0 là 300k từ LavieNguyen  0
8 KingDom 2-1   0
9 Coldhot0147258 1-2   0
10 Xxn0l0v3xX 1-2   0
11 KillMeIfUCan Cast -Donate 200k caster hàng ngày tài trợ từ sodo618.com  0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 55.000.000

Chào xuân 2022 thôi anh em. Mở đầu năm mới 8x xin thông báo tiệc đầu năm cho cộng đồng LoD Việt Nam với giải thưởng gần 60tr đồng được tài trợ bởi SODO618.COM mang tên SODO REMIX CUP. Sau một thời gian suy nghĩ và trao đổi thì ban tổ chức quyết định thi đấu giải đấu chào xuân này với hình thức Shuffle Player như giải SDSP mà bên DotA vẫn thường làm. Khác biệt một chút do nhà tài trợ ăn hành quá nhiều khi bay pub nên ra thêm quả đề “No Swap” cho anh em. Tức là lộc ai người đó hưởng, ghẹ ai người ăn. Với chế độ này thì các game thủ có phong cách chơi linh hoạt nhiều rules sẽ có lợi hơn rất nhiều. Player xuất sắc nhất chắc chắn sẽ là player linh động nhất. Về thể thức thi đấu thì chắc anh em cũng đã quen với Shuffle Cup rồi nên không còn xa lạ gì nữa. Dưới đây là một số thông tin của giải như sau:
Hình Thức:
Thể loại : LoD 6.85i MobaZ
Mode : sdspnszmulabs6maahff
Platform : MobaZ-Client
Số player: Tối đa 160
Thi đấu: xáo trộn (SDSP)
Thời gian:
Đăng ký : 06/02-11/02
Thi đấu : 15/02-N/A
Thời gian : 19h30 hàng ngày
Hình thức : Bo3/ngày
Giải thưởng:
Giải nhất : 20.000.000 VNĐ + 01 TK Game Sodo 888k/player + Cup Vô địch
Giải nhì : 10.000.000 VNĐ + 01 TK Game Sodo 555k/player
Giải caster hay nhất: 2.000.000 VNĐ
Giải player xuất sắc nhất: 2.000.000 VNĐ
Giải Rampage nhiều nhất giải: 2.000.000 VNĐ
Giải player không thua game nào: 3.000.000 VNĐ
Giải ăn hồ nước: 300k/GAME
Giải K/D/A là 6/1/8 (Mỗi player được 1 lần): 500k/PLAYER
Donate caster mỗi trận tiền cafe: 200.000 VNĐ
Tặng mỗi player tham gia giải 1TK Game Sodo 100.000 VNĐ.

Đăng ký anh em vẫn inbox cho 8x với form: Tên ACC + SĐT nhé
Lưu ý acc clone sẽ ko duyệt và mình cũng ko có thời gian trả lời acc clone nên lây acc chính đăng ký nhé anh em. Chỉ inbox 1 lần thôi, inbox 2 lần là tn nó lại lộn lên đầu đấy. 8x check tin nhắn từ dưới lên, ai đk trước duyệt trước nhé.

LƯU Ý : ĐỂ NHẬN ĐƯỢC TÀI KHOẢN GAME,LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI HƯỚNG DẪN – ĐĂNG KÍ THEO LINK SODO618.COM NẠP SỐ TIỀN TƯƠNG ỨNG VỚI TÀI KHOẢN GAME ĐỂ NHẬN SỐ TIỀN KM TRÊN – 1 VÒNG CƯỢC RÚT ĐƯỢC TIỀN – KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ĐỐI ĐẦU DƯỚI MỌI HÌNH THỨC THÔNG QUA CASINO – XỔ SỐ – XS SIÊU TỐC

CÁC PLAYER MỜI CUNG CẤP CHÍNH XÁC THÔNG TIN VÍ DỤ NHƯ FB – ZALO – SDT TRÙNG KHỚP VỚI CÁC PLAYER DỰ GIẢI. MỖI 1 THIẾT BỊ – 1 ĐỊA CHỈ WIFI CHỈ ĐĂNG KÍ ĐƯỢC 1 TÀI KHOẢN THAM GIA