Giải đấu DotA mừng xuân Tân Sửu – HPNY 2021

Tổng hợp thông tin theo ngày

TỔNG KẾT HPNY 2021

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Chi tiết giải thưởng Giải  Tổng
1 O-Pikachu Vô địch 3,000,000 3,400,000
Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
Thưởng top kill là 200k từ AKuLoc 200,000
2 EcstasyHPx Vô địch 3,000,000 3,000,000
3 zzxzjnzjnxzz Vô địch 3,000,000 3,000,000
4 vodichthienha Vô địch 3,000,000 4,000,000
Giải Bristleback xuất sắc nhất là 1tr từ Tường Linh 1,000,000
5 Cctdevil Vô địch 3,000,000 3,600,000
Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 400,000
Thưởng top kill là 200k từ AKuLoc 200,000
6 Itachi Giải nhì 1,000,000 1,200,000
Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
7 opera Giải nhì 1,000,000 2,000,000
Giải cá nhân MVP 1,000,000
8 KeBatBai00 Giải nhì 1,000,000 1,200,000
Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
9 Traxanh0do Giải nhì 1,000,000 1,900,000
Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
Thưởng chết ít nhất là 200k từ AKuLoc 200,000
Thưởng Beyond Godlike là 500k tài trợ bởi langtu1229 500,000
10 DAU-CAT-MOI Giải nhì 1,000,000 1,000,000
11 NgocThao5201314 Giải ba 200,000 200,000
12 pdgdtqqqqq Giải ba 200,000 300,000
Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 100,000
13 Viponline Giải ba 200,000 1,800,000
Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
Thưởng win 3-0 R3 là 500k từ CigarLotus 500,000
Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 900,000
14 HeroGun Giải ba 200,000 600,000
Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 400,000
15 shadowfiend Giải ba 200,000 1,400,000
Thưởng win 3-0 R3 là 500k từ CigarLotus 500,000
Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 700,000
16 goldboy Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 400,000 400,000
17 anhchangdeptrai
Thưởng win R1 là 200k từ Việt Lê Văn 200,000 450,000
Thưởng giải tam sát 250k từ Akuloc 250,000
18 Vinh-heo-gosu
Thưởng Win R1 là 200k từ GruntDN 100,000 350,000
Thưởng giải tam sát 250k từ Akuloc 250,000
19 NgocThuLamPhong Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000 200,000
20 vnsvippro Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 600,000 600,000
21 capuchinopro Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000 200,000
22 Khanh88Hn Thưởng win 3-0 R1 là 500k từ CigarLotus 500,000 500,000
23 bemyshine Thưởng win 3-0 R2 là 200k từ Titan-Uchi 200,000 1,400,000
Thưởng đánh Boom win 1 game là 1tr từ CigarLotus 1,000,000
Thưởng win R2 là 200k từ SuPhuTinhDuc 200,000
24 JackPN Thưởng 50k từ Hieu Hong Truong 50,000 50,000
25 KangMinKyung Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 200,000 200,000
26 babyno1 Thưởng win R3 là 100k từ BienHoa-DongNai 100,000 300,000
Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 200,000
27 MagicSakura Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 200,000 200,000
28 killmeifyoucan Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 300,000 300,000
29 DuongVirgo Thưởng caster chung kết 150k từ Cá Sấu 150,000 150,000
30 Ongvuavenhi
Giải Invoker xuất sắc nhất là 500k từ Ốc Tiêu 500,000 600,000
Thưởng đánh Invoker 100k từ Thuy Minh 100,000
31 CyberEnY Player kill Anhchangdeptrai nhiều nhất 1,500,000 1,500,000
Tổng giải    36,000,000

HPNY 2021

Chung kết | Thi đấu: 19:30 05/02/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 O-Pikachu 2-1 -Thưởng top kill là 200k từ AKuLoc 200,000
2 EcstasyHPx 2-1   0
3 Itachi 1-2   0
4 zzxzjnzjnxzz 3-0   0
5 opera 1-2 -Thưởng win Final  là 300k từ Cá Sấu
-Thưởng win 3-0 Final là 500k từ Cá Sấu
0
6 KeBatBai00 0-3   0
7 vodichthienha 2-1   0
8 Traxanh0do 1-2 -Thưởng chết ít nhất là 200k từ AKuLoc
Thưởng Beyond Godlike là 500k tài trợ bởi langtu1229
700,000
9 Cctdevil 2-1 -Thưởng top kill là 200k từ AKuLoc 200,000
10 DAU-CAT-MOI 1-2   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng caster 150k từ Cá Sấu 150,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
-Thưởng top kill là 200k từ AKuLoc
-Thưởng chết ít nhất là 200k từ AKuLoc
0
      Tổng ngày 750,000
      Tổng giải 33.400.000

HPNY 2021

Hạng 3 | Thi đấu: 19:30 04/02/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 NgocThao5201314 2-1   0
2 sunrang90 (bonus)   0
3 babyno1 1-2 -Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 200,000
4 MagicSakura 1-2 -Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 200,000
5 pdgdtqqqqq 2-1 -Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 100,000
6 Viponline 2-1 -Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 900,000
7 killmeifyoucan 1-2 -Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 300,000
8 HeroGun 2-1 -Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 400,000
9 shadowfiend 2-1 -Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus 700,000
10 Kingofthemoon 0-2   0
11 KangMinKyung Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
-Kill sunrang90 1 mạng = 100k từ CigarLotus
0
      Tổng ngày 2,800,000
      Tổng giải 32.650.000

COUPLE CUP

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com


 

HPNY 2021

Bán kết 2 | Thi đấu: 19:30 03/02/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 KeBatBai00 2-1   0
2 Viponline 1-2   0
3 vodichthienha 3-0   0
4 Traxanh0do 2-1   0
5 killmeifyoucan 1-2   0
6 HeroGun 1-2   0
7 shadowfiend 0-3   0
8 Cctdevil 2-1   0
9 Kingofthemoon 1-2   0
10 DAU-CAT-MOI 2-1   0
11 GruntDN Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 29.850.000

HPNY 2021

Bán kết 1 | Thi đấu: 19:30 02/02/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 O-Pikachu 2-1   0
2 NgocThao5201314 1-2   0
3 Redbull_soldier 0-3   0
4 EcstasyHPx 1-2   0
5 babyno1 1-2   0
6 Itachi 3-0   0
7 zzxzjnzjnxzz 3-0   0
8 MagicSakura 1-2   0
9 pdgdtqqqqq 0-3   0
10 opera 3-0   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 29.850.000

COUPLE CUP

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com


 

HPNY 2021

Round 3 Day 4 | Thi đấu: 19:30 01/02/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 killmeifyoucan 3-0   0
2 NuocMaTTT 1-2   0
3 Pumpan 1-2   0
4 Redbull_soldier 2-1   0
5 NgocThao5201314 1-2   0
6 hisoka 0-3   0
7 EcstasyHPx 3-0   0
8 MagicSakura 2-1   0
9 bemyshine 1-2   0
10 tankofwar 1-2 -Thưởng Win R3 là 200k từ Ngọc Thành Đinh
-Thưởng Win 3-0 R3 là 100k từ Ngọc Thành Đinh
0
11 GruntDN Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 29.850.000

HPNY 2021

Round 3 Day 3 | Thi đấu: 19:30 31/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Tieuyennhien 0-3   0
2 Viponline 3-0 -Thưởng win 3-0 là 500k từ CigarLotus 500,000
3 O-Pikachu 2-1   0
4 shadowfiend 3-0 -Thưởng win 3-0 là 500k từ CigarLotus 500,000
5 Traxanh0do 2-1   0
6 Itachi 2-1   0
7 FeedToWin   0
8 OngVuaVenhi 0-3   0
9 Play4Fun 2-1   0
10 gosumoinoi1 0-3   0
11 KangMinKyung Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
-Thưởng win 3-0 là 500k từ CigarLotus
0
      Tổng ngày 1,000,000
      Tổng giải 29.850.000

HPNY 2021

Round 3 Day 2 | Thi đấu: 19:30 30/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Noblesses 1-2   0
2 Kingofthemoon 2-1   0
3 vodichthienha 3-0   0
4 KangMinKyung 1-2 -Thưởng win 3-0 là 500k từ CigarLotus 0
5 g4vchimden 0-3   0
6 Cctdevil 2-1   0
7 zzxzjnzjnxzz 3-0   0
8 BDMrBoy 0-3   0
9 tunidol 1-2   0
10 pdgdtqqqqq 2-1   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 28.850.000

HPNY 2021

Round 3 Day 1 | Thi đấu: 19:30 29/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 babyno1 2-1 -Thưởng win R3 là 100k từ BienHoa-DongNai 100,000
2 HeroGun 2-1   0
3 JackPN 0-3 -Thưởng win 3-0 là 500k từ CigarLotus 0
4 opera 2-1   0
5 BanmanhTuiBit 1-2   0
6 CTBill 2-1   0
7 DAU-CAT-MOI 2-1   0
8 xbbphuthox 1-2   0
9 KeBatBai00 2-1   0
10 GosuDiTop 1-2   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 28.850.000

COUPLE CUP

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com


 

HPNY 2021

Round 2 Day 8 | Thi đấu: 19:30 27/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Traxanh0do 2-1   0
2 CucKyHienLanh 1-2   0
3 shadowfiend 3-0   0
4 quykjem 0-3 -Win R2 là 500k từ CigarLotus 0
5 TankOfWar 1-2   0
6 Kingofthemoon 2-1   0
7 xcacmacx1990 1-2 -Win R2 mỗi người qua round cùng được 200k/người từ xcacnacx1990 0
8 Titan-Uchi 1-2   0
9 NSUT-LeRoi 1-2   0
10 BanmanhTuiBit 3-0   0
11 KangMinKyung Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 28.850.000

HPNY 2021

Round 2 Day 7 | Thi đấu: 19:30 26/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Gooddoctor07 2-1   0
2 Play4Fun 2-1   0
3 SuBaNgeuu 0-3   0
4 hisoka 2-1   0
5 DAU-CAT-MOI 3-0   0
6 Tiesto 0-3   0
7 Redbull_soldier 3-0   0
8 finaldemon1987 0-3   0
9 FAC   0
10 killmeifyoucan 2-1   0
11 KangMinKyung Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 28.850.000

HPNY 2021

Round 2 Day 6 | Thi đấu: 19:30 25/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 vodichthienha 2-1   0
2 AxFangn01 0-3   0
3 Sub[Zero] 1-2   0
4 NgocThao5201314 2-1   0
5 FeedToWin 2-1   0
6 Geo-Master-PY 1-2   0
7 Viponline
2-1   0
8 Kungfupanda 1-2   0
9 zzxzjnzjnxzz 2-1   0
10 capuchinopro 1-2   0
11 GruntDN Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 28.850.000

HPNY 2021

Round 2 Day 5 | Thi đấu: 19:30 24/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 KangMinKyung 2-1 -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 200,000
2 vnsvippro 1-2   0
3 biglate 1-2   0
4 pdgdtqqqqq 2-1   0
5 Alwayswannawin 1-2   0
6 OngVuaVenhi 1-2   0
7 O-Pikachu 3-0   0
8 Temking 1-2   0
9 Vinh-heo-gosu 1-2   0
10 babyno1 2-1   0
11 GruntDN Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày 200,000
      Tổng giải 28.850.000

HPNY 2021

Round 2 Day 4 | Thi đấu: 19:30 23/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 bemyshine 3-0 -Thưởng win 3-0 là 200k từ Titan-Uchi
-Thưởng đánh Boom win 1 game là 1tr từ CigarLotus
-Thưởng win R3 là 200k từ SuPhuTinhDuc
1400,000
2 khacviet 1-2   0
3 Noblesses 1-2   0
4 Khanh88Hn 1-2   0
5 goldboy 1-2   0
6 SPSieudang 1-2   0
7 Baby-Shark 0-3   0
8 JackPN 1-2 -Thưởng 50k từ Hieu Hong Truong 50,000
9 Cctdevil 3-0   0
10 KeBatBai00 2-1   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày 1,250,000
      Tổng giải 28.650.000

HPNY 2021

Round 2 Day 3 | Thi đấu: 19:30 22/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 khongaidung 0-3   0
2 Tieuyennhien 3-0   0
3 g4vchimden 1-2   0
4 GruntDN 1-2   0
5 Luz-Xiao-Feng 1-2   0
6 CCTLSNNPTNT 1-2   0
7 NoobsnO7   0
8 CTBill 2-1   0
9 xbbphuthox 2-1   0
10 tunidol 2-1   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 27.400.000

HPNY 2021

Round 2 Day 2 | Thi đấu: 19:30 21/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 opera 3-0   0
2 CyberEnY 1-2   0
3 HeroGun 1-2   0
4 Lover– 1-2   0
5 gosumoinoi1 2-1   0
6 Pumpan 3-0   0
7 Itachi 2-1   0
8 ladykiller 1-2   0
9 anhchangdeptrai 0-3   0
10 deathlord 1-2   0
11 KillMeifUCan Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 27.400.000

HPNY 2021

Round 2 Day 1 | Thi đấu: 19:30 20/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 EcstasyHPx 2-1   0
2 BDMrBoy 2-1   0
3 DotaNguyen 1-2   0
4 NuocMaTTT 2-1   0
5 Vladimi-Budin   0
6 sinbad   0
7 VietNamIDol 0-3   0
8 HungCaROQ8 0-3   0
9 MagicSakura 3-0   0
10 GosuDiTop 2-1   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong 0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 27.400.000

COUPLE CUP

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com


 

HPNY 2021

Round 1 Day 8 | Thi đấu: 19:30 17/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

Trận 1

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Arena- 0-3   0
2 TayMon-CongTu 1-2   0
3 RFCOMBACK 1-1   0
4 Viponline 3-0 -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
5 vutruhuyenao 1-2   0
6 Geo-Master-PY 2-1   0
7 khongaidung 2-1   0
8 Luz-Xiao-Feng 2-1   0
9 Play4Fun 2-1   0
10 angela 1-2   0
11 KangMKyung Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày 200,000
      Tổng giải 26.900.000

Trận 2

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HeroGun 2-1   0
2 ChauTinhTinh 2-1   0
3 prokhongcando 0-3   0
4 Kingofthemoon 2-1   0
5 Xecodapxichlo 1-2   0
6 Khanh88Hn 3-0 -Thưởng win 3-0 là 500k từ CigarLotus 500,000
7 sasuke194 1-2   0
8 VLChimEn 1-2   0
9 BanmanhTuiBit 2-1   0
10 Xoan.Naix 1-2   0
11 GruntDN Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày 500,000
      Tổng giải 27.400.000

HPNY 2021

Round 1 Day 7 | Thi đấu: 19:30 16/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

Trận 1

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ahihi123 1-2   0
2 OnlyCarry 1-2   0
3 daradon93 1-2   0
4 EdinsonCavani 2-1   0
5 Noblesses 2-1   0
6 HungCaROQ8 2-1   0
7 Traxanh0do 1-2 -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
8 deathlord 3-0   0
9 kensubon 1-2   0
10 b0zitt 1-2   0
11 KangMKyung Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 26.700.000

Trận 2

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 JackPN 3-0   0
2 llvllrBoykute 1-2   0
3 AxFangn01 2-1   0
4 pdgdtqqqqq 2-1   0
5 Longaudi12345 2-1   0
6 H05-d95 0-3   0
7 g4vchimden 2-1   0
8 ZSMY1994 1-2   0
9 finaldemon1987 3-0   0
10 TinhYeuTimThay 0-3   0
11 GruntDN Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 26.700.000

HPNY 2021

Round 1 Day 6 | Thi đấu: 19:30 15/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

Trận 1

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 babyno1 1-2   0
2 ThuHongRampage 1-2   0
3 BDMrBoy 1-2   0
4 MasterChef 0-3   0
5 O-Pikachu 2-1 -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
6 NamMoDung 1-2   0
7 GruntDN 3-0   0
8 CaMap-ChetDuOi 1-2   0
9 EcstasyHPx 3-0   0
10 Songcrycry 1-2   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 26.300.000

Trận 2

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 KienCon 1-2   0
2 Invisible 1-2   0
3 Nghiabinhthuong 0-2 -Thưởng Win R1 là 500k từ BạnMạnhTuiBít  0
4 Titan-Uchi 3-0   0
5 DAU-CAT-MOI 3-0   0
6 capuchinopro 3-0 -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
7 LOskute92 0-3   0
8 SuBaNgeuu 2-1   0
9 shisha 1-2   0
10 xNeverCry 0-2   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày 200,000
      Tổng giải 26.500.000

HPNY 2021

Round 1 Day 5 | Thi đấu: 19:30 14/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

Trận 1

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 MagicSakura 3-0   0
2 NoobsnO7 3-0   0
3 OcTieu 1-2   0
4 LeeChun 1-2   0
5 Redbull_soldier 1-2   0
6 VietNamIDol 1-2   0
7 KhanhNike 1-2   0
8 HDQ-LaoPhatGia 1-2   0
9 Tieuyennhien 2-1   0
10 TattooGecko 1-2   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 25.300.000

Trận 2

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 NgocThuLamPhong 2-1 -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
2 vnsvippro 2-1 -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 600,000
3 Man-Tra 0-3   0
4 xcacmacx1990 2-1   0
5 biglate 2-1   0
6 killmeifyoucan 2-1   0
7 NuocMaTTT 3-0   0
8 TranDiem 1-2   0
9 Wao-lenzy 0-3   0
10 nakasumi 1-2   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 26.100.000

HPNY 2021

Round 1 Day 4 | Thi đấu: 19:30 13/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

Trận 1

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 anhchangdeptrai 1-2 -Thưởng win R1 là 200k từ Việt Lê Văn 200.000
2 Swordfish 1-2   0
3 Vinh-heo-gosu 3-0 -Thưởng Win R1 là 200k từ GruntDN 100.000
4 hisoka 2-1   0
5 CucKyHienLanh 1-2   0
6 Cctdevil 3-0 -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 400,000
7 kieuphong 1-2 -Thưởng win R1 là 200k từ Style1stButcher 0
8 PrinceEA 1-2   0
9 Mayhuynh 1-2 -Thưởng Win R1 là 500k từ Cirgars Lotus
-Thưởng 3 game ko chết là 500k từ SuPhuTinhDuc
0
10 SongHyeKyo 1-2   0
11 KangMKyung Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày 700,000
      Tổng giải 25.100.000

Trận 2

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 FeedToWin 2-1   0
2 Alwayswannawin 2-1   0
3 KeBatBai00 2-1 -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
4 henri_sai 1-2   0
5 oxxoxo 1-2 -Thưởng win R1 là 1tr từ HuyHoang Lê 0
6 KoD-pro-01 0-3   0
7 linhbrokotex 1-2   0
8 shadowfiend 2-1   0
9 Lover– 3-0   0
10 NiemDamMe08 1-2   0
11 GruntDN Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày 200,000
      Tổng giải 25.300.000

HPNY 2021

Round 1 Day 3 | Thi đấu: 19:30 12/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

Trận 1

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Tiesto 3-0   0
2 MaxLight 1-2   0
3 Ao-mine– 0-3   0
4 Baby-Shark 2-1   0
5 CTBill 2-1   0
6 Style9xOrg 1-2   0
7 quykjem 2-1 -Thưởng Win R1 3-0 là 500k từ Cirgars Lotus 0
8 Vladimi-Budin 2-1   0
9 PlasmaVoDoi 1-2   0
10 maianhtri 1-2   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 24.000.000

Trận 2

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Clouse 0-3   0
2 Sub[Zero] 3-0   0
3 Dota30p 1-2   0
4 zNo666z 0-3   0
5 jayjayokocha 1-1   0
6 CyberEnY 2-1   0
7 HauSongMutat 0-3   0
8 Pumpan 2-1   0
9 NSUT-LeRoi 3-0   0
10 khacviet 3-0   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 24.000.000

HPNY 2021

Round 1 Day 2 | Thi đấu: 19:30 11/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

Trận 1

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 SPSieudang 2-1   0
2 vnsgacon 0-3   0
3 sinbad 2-1   0
4 GOSUMOTTHOI 1-2   0
5 Temking 2-1   0
6 xbbphuthox 2-1   0
7 Chivas21 1-2   0
8 Nikiways 1-2   0
9 bizz2019 1-2   0
10 goldboy 3-0 -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 400,000
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 24.400.000

Trận 2

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Subi333     0
2 ladykiller     0
3 Virus69     0
4 TankOfWar     0
5 ca–thac–lat     0
6 OngVuaVenhi     0
7 GosuDiTop     0
8 NgocThao5201314     0
9 CongTansmile007     0
10 ThienThanh     0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 24.400.000

HPNY 2021

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 10/01/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

Trận 1

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 CCTLSNNPTNT 1-2   0
2 vodichthienha 2-1   0
3 O-Poseidon 0-3   0
4 WalkAlone 1-2   0
5 ducdaicho 1-2   0
6 opera 3-0   0
7 syzymark 0-3   0
8 A3A4TOSTOBOY 1-2   0
9 zzxzjnzjnxzz 3-0   0
10 gosumoinoi1 2-1   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 24.000.000

Trận 2

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 DotaNguyen 2-1   0
2 Gooddoctor07 2-1   0
3 ThuyLinh2001 1-2   0
4 style1stbutcher 1-2   0
5 KimsooMin 0-3   0
6 Akistnk 1-2   0
7 tunidol 3-0   0
8 KangMinKyung 2-1   0
9 Itachi 2-1 -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam 200,000
10 Hipmatto-pqk 1-2   0
11 GruntDN Cast   0
    Bonus -Thưởng Beyond Godlike là 200k tài trợ bởi Mobavietnam
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi BacKieuPhong
0
      Tổng ngày  
      Tổng giải 24.000.000

COUPLE CUP

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com


 

HPNY 2021

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com


Tết này vẫn giống tết xưa.
Vẫn ngồi combat, vẫn chưa có bồ.

Giải đấu Happy New Year 2021 sẽ bắt đầu mở đăng ký vào hôm nay 07/01 nha anh em. Giải theo thể lệ của Shuffle Cup, vẫn là random cầu thủ và mode sdsp nhé. Sau 3 mùa giải chắc mọi người cũng đã nắm rõ rồi nên mình sẽ không đi sâu về luật nữa. Để mừng dịp cuối năm 8x sẽ bổ xung thêm một số giải cho giải lần này. Đồng thời cũng cần mọi người chung tay tài trợ cho giải đấu nhé. Ông bầu nào muốn tài trợ cho giải có sẵn hoặc thêm giải thưởng mới thì inbox cho 8x nha.
Hình thức:
-Thể loại : Dota 6.83d
-Mode : -sdspzm
-Platform : MobaZ-Client
-Số player : 160 player
Thời gian:
-Đăng ký : 07/01/21-09/01/21
-Thi đấu : 10/01-N/A
-Thời gian : 19h30 hàng ngày
-Hình thức : Bo3
-Round 1 : Thi đấu 2 trận/ngày
-Chung kết : Bo5
Giải thưởng:
-Giải nhất : 10.000.000VNĐ
-Giải nhì : 5.000.000VNĐ
-Giải ba : 1.000.000VNĐ
-Giải cá nhân : 1.000.000VNĐ
-Không thua game nào : 1.000.000VNĐ
-Kill 150 mạng cả giải : 1.000.000VNĐ
-Số kill/game nhiều nhất : 200.000VNĐ
-Rampage chung kết : 500.000VNĐ
-Beyond Godlike chung kết : 500.000VNĐ
-Mạng chết ít nhất cả giải : 300.000VNĐ
-Rampage Round 1,2,3,4 : 200.000VNĐ
-Beyond Godlike Round 1-4: 200.000VNĐ
Để đăng ký mọi người inbox cho 8x tên acc và sđt cá nhân nhé. Lưu ý nên dùng facebook chính chủ sẽ đc xét duyệt nhanh hơn là clone.