Giải đấu DotA nhân phẩm mùa 3 – Shuffle Cup 3

Tổng hợp thông tin theo ngày

SHUFFLE CUP 3

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Tên Chi tiết giải thưởng Tiền thưởng Tổng
1 KEBATBAI00 Vô địch tháng 1,600,000 1,700,000
Giải nhì tuần 1 100,000
2 goldboy Vô địch tháng 1,600,000 1,600,000
Vô địch tuần 2 300,000 300,000
3 ElonMusk Vô địch tháng 1,600,000 1,600,000
4 KangMinKyung Vô địch tháng 1,600,000 2,200,000
Vô địch tuần 1 200,000
Thưởng dự đoán đúng mỗi game ngày 25/04 tài trợ từ Karvilo 100,000
Thưởng Win BK Tuần 1 là 300k từ Cars.mc.queen 300,000
5 BiLongDaiCa Vô địch tháng 1,600,000 1,600,000
6 Opera Giải nhì tháng 400,000 800,000
Thưởng Leader 300k từ HoCamDao 300,000
Giải nhì tuần 3 100,000
7 Quykjem Giải nhì tháng 400,000 1,700,000
Vô địch tuần 2 300,000
Thưởng Win BK Tuần 2 là 500k từ CigarsLotus 500,000
Thưởng Win R1 Tuần 2 là 500k từ CigarsLotus 500,000
8 GruntDN Giải nhì tháng 400,000 800,000
Vô địch tuần 1 200,000
Thưởng Win R1 ngày 26/04 là 200k từ Qb_hunter 200,000
9 mIeKUtE Giải nhì tháng 400,000 800,000
Vô địch tuần 3 200,000
  Lover thưởng win bán kết 29/04 200,000
10 shadowfiendz Vô địch tuần 1 200,000 200,000
11 ProA.frog Vô địch tuần 1 200,000 200,000
12 TwoMann Vô địch tuần 1 200,000 200,000
13 MR-T-207 Vô địch tuần 2 300,000 300,000
14 g4vchimden Vô địch tuần 2 300,000 300,000
15 Tatcaquyxuong Vô địch tuần 2 300,000 300,000
16 TieuYeu Vô địch tuần 3 200,000 200,000
17 Vinh-heo-gosu Vô địch tuần 3 200,000 550,000
Thưởng Win CK tuần 3 ngày là 200k từ BacKieuPhong 200,000
Thưởng First Blood 10/04 từ karvilo 150,000
18 MoiDiThamMyVien Vô địch tuần 3 200,000 500,000
Thưởng First Blood 10/04 từ karvilo 300,000
19 Luz-Xiao-Feng Vô địch tuần 3 200,000 200,000
20 81-LuBo Vô địch tuần 4 200,000 200,000
21 deathlord Vô địch tuần 4 200,000 200,000
22 cctdevil Vô địch tuần 4 200,000 200,000
23 duongtam Vô địch tuần 4 200,000 200,000
24 CoGiDoKo0n Giải nhì tuần 1 100,000 100,000
25 prokhongcando Giải nhì tuần 1 100,000 100,000
26 ConrongBeDe Giải nhì tuần 1 100,000 100,000
27 CyberEny Giải nhì tuần 3 100,000 100,000
28 Thedog Giải nhì tuần 3 100,000 100,000
29 nakasumi Giải nhì tuần 3 100,000 100,000
30 sinbad Giải nhì tuần 4 100,000 100,000
31 Vtv3live Giải nhì tuần 4 100,000 100,000
32 Akistnk Giải nhì tuần 4 100,000 100,000
33 BacKieuPhong Giải nhì tuần 4 100,000 100,000
34 KillMeIfCan Thưởng dự đoán đúng mỗi game ngày 28/04 tài trợ từ Karvilo 300,000 400,000
Giải nhì tuần 3 100,000
35 DuongVirgo Thưởng dự đoán đúng mỗi game ngày 26/04 tài trợ từ Karvilo 200,000 200,000
36 HP-b4tcand0j Thưởng First Blood 10/04 từ karvilo 300,000 300,000
37 karvilo Thưởng First Blood 10/04 từ karvilo 150,000 150,000
38 Colonel Thưởng win R1 09/04 là 200k từ G4VChimDen 200,000 250,000
Thưởng win R1 bằng quay số là 50k từ Duy Trường 50,000
39 Lover– Nếu QuyKjem win ngày 01/04 thưởng Lover 1tr tài trợ từ DamMe100819 1,000,000 1,000,000
40 TripleTnG Thưởng win BK Tuần 1 là 500k từ CigarsLotus 500,000 1,100,000
Thưởng win R1 ngày 27/03 là 500k từ CigarsLotus 500,000
Giải nhì tuần 1 100,000
41 VT-Gin-Genius Donate 100k từ Hoàng Xuân Trang 100,000 100,000
42 Noblesses Thưởng Tiny win game 3 ngày 26/03 là 50k từ Vu Quoc Bao 50,000 50,000
43 KhanhNike Thưởng Win R1 là 200k từ Dung-Nevermore 200,000 200,000
Tổng giải 21,400,000

SHUFFLE CUP 3

Giải tháng Chung Kết | Thi đấu: 19:30 30/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ZSMY1994 0-3   0
2 Opera 0-3   0
3 KEBATBAI00 3-0   0
4 goldboy 2-1   0
5 ElonMusk 3-0   0
6 Quykjem 1-2   0
7 KangMinKyung 2-1   0
8 BiLongDaiCa 3-0   0
9 GruntDN 0-3   0
10 mIeKUtE 1-2   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Giải tháng Bán Kết 2 | Thi đấu: 19:30 29/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Quykjem 2-1   0
2 KangMinKyung 2-1   0
3 CoGiDoKo0n 1-2   0
4 BiLongDaiCa 3-0   0
5 GruntDN 2-1   0
6 TwoMann 1-2   0
7 Akistnk 1-2   0
8 cctdevil 1-2   0
9 mIeKUtE 2-1   0
10 shadowfiendz 0-3   0
11 KillMeIfCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Giải tháng Bán Kết 1 | Thi đấu: 19:30 28/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ZSMY1994 3-0   0
2 Opera 3-0   0
3 Vinh-heo-gosu 2-1   0
4 KEBATBAI00 2-1   0
5 goldboy 2-1   0
6 ElonMusk 2-1   0
7 nakasumi 1-2   0
8 ThanhTinh1080 0-3   0
9 Tatcaquyxuong 0-3   0
10 Chivas21 0-3   0
11 KillMeIfCan Cast -Thưởng dự đoán đúng mỗi game là 100k từ Karvilo 300.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 300.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Giải tháng Ngày 4 | Thi đấu: 19:30 27/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TwoMann 2-1   0
2 Vtv3live 0-3   0
3 Airpay 0-3   0
4 Akistnk 3-0   0
5 cctdevil 2-1   0
6 MoiDiThamMyVien 1-2   0
7 KillMeIfYouCan 2-1   0
8 deathlord 1-2   0
9 shadowfiendz 1-2   0
10 mIeKUtE 3-0   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Giải tháng Ngày 3 | Thi đấu: 19:30 26/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Quykjem 2-1   0
2 CyberEny 1-2   0
3 KangMinKyung 2-1   0
4 CoGiDoKo0n 2-1   0
5 ConrongBeDe 0-3   0
6 MR-T-207 1-2   0
7 Luz-Xiao-Feng 1-2   0
8 BiLongDaiCa 2-1   0
9 duongtam 1-2   0
10 GruntDN 3-0 -Thưởng Win R1 là 200k từ CyberEnY 200.000
11 DuongVirgo Cast -Thưởng dự đoán đúng mỗi game là 100k từ Karvilo 200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 400.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Giải tháng Ngày 2 | Thi đấu: 19:30 25/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ElonMusk 2-1   0
2 nakasumi 2-1   0
3 g4vchimden 1-2   0
4 ThanhTinh1080 2-1   0
5 ProA.frog     0
6 Tatcaquyxuong 2-1   0
7 TieuYeu 1-2   0
8 Chivas21 2-1   0
9 sinbad 1-2   0
10 BacKieuPhong 1-2   0
11 KangMinKyung Cast -Thưởng dự đoán đúng mỗi game là 100k từ Karvilo 100.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 100.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Giải tháng Ngày 1 | Thi đấu: 19:30 24/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 bymbaybong 0-3   0
2 ZSMY1994 1-2   0
3 Opera 3-0   0
4 81-LuBo 1-2   0
5 Thedog 1-2   0
6 Vinh-heo-gosu 3-0   0
7 TripleTnG 1-2 -Thưởng win R1 là 500k từ CigarsLotus 0
8 KEBATBAI00 3-0   0
9 prokhongcando 0-3   0
10 goldboy 2-1   0
11 KangMinKyung Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 4 Chung Kết | Thi đấu: 19:30 21/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 sinbad 1-2   0
2 Vtv3live 0-3   0
3 81-LuBo 3-0   0
4 deathlord 2-1   0
5 ThanhTinh1080     0
6 Akistnk 0-3   0
7 BacKieuPhong 2-1   0
8 ZSMY1994 2-1   0
9 cctdevil 2-1   0
10 duongtam 2-1   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 4 BK 2 | Thi đấu: 19:30 20/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 GodKan06     0
2 Akistnk 3-0   0
3 BacKieuPhong 2-1   0
4 BanmanhTuiBit 0-3   0
5 ZSMY1994 2-1   0
6 cctdevil 2-1   0
7 JangMi 1-2   0
8 binhsolo999 1-2   0
9 Hominhtuan95 1-2   0
10 duongtam 2-1   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 4 BK 1 | Thi đấu: 19:30 19/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Tiesto     0
2 sinbad 2-1   0
3 Pumpan 0-3   0
4 KhongTu 0-3   0
5 Hipmatto-pqk 0-3   0
6 DotA1993 2-1   0
7 Vtv3live 3-0   0
8 81-LuBo 3-0   0
9 deathlord 2-1   0
10 ThanhTinh1080 2-1   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 4 Ngày 4  | Thi đấu: 19:30 18/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HP-TBQA   -Thưởng Win R1 là 100k từ MaiiMaii 0
2 cctdevil     0
3 COVID19     0
4 JangMi     0
5 NoPromises     0
6 binhsolo999     0
7 Hominhtuan95     0
8 gooddoctor07     0
9 duongtam   Thưởng Win R1 là 200k từ Hisoka (CKTT) 200.000
10 AceDragonDevil     0
11 Style8xmirana Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 4 Ngày 3  | Thi đấu: 19:30 17/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 duocsingheo     0
2 GodKan06 2-1   0
3 Akistnk
1-2   0
4 BacKieuPhong 2-1   0
5 Arena- 1-2   0
6 Songcrycry 1-2   0
7 EmLaBoSuaNgoan     0
8 Geo-Master-PY 1-2   0
9 BanmanhTuiBit 1-2   0
10 ZSMY1994 2-1   0
11 Kalinhs Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 4 Ngày 2  | Thi đấu: 19:30 16/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 MasterChef 1-2   0
2 vodichthienha 1-2   0
3 DotA1993 2-1   0
4 Vtv3live 2-1   0
5 81-LuBo 2-1   0
6 vutruhuyenao 1-2   0
7 deathlord 2-1   0
8 ThanhTinh1080 2-1   0
9 Kingofthemoon 1-2   0
10 TieuYenNhien1 1-2   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 4 Ngày 1  | Thi đấu: 19:30 15/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Tiesto 2-1   0
2 RIPhuskarS 1-2   0
3 sinbad 2-1   0
4 Pumpan 1-2   0
5 pdgdtqqqqq 0-3   0
6 BeDauGauu 1-2   0
7 KhongTu 3-0   0
8 CrystalWorld 1-2   0
9 Hipmatto-pqk 3-0   0
10 langtu1226 0-3   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 3 Chung Kết  | Thi đấu: 19:30 14/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TieuYeu 2-1   0
2 KillMeIfYouCan     0
3 CyberEny 1-2   0
4 Thedog 1-2   0
5 nakasumi 0-3   0
6 mIeKUtE 2-1   0
7 Opera 1-2 -Thưởng Win CK là 300k từ L.a.C.o.s.T..e
-Thưởng Win CK 3-0 là 300k từ L.a.C.o.s.T..e
0
8 Vinh-heo-gosu 3-0 Thưởng Win CK là 200k từ BacKieuPhong 200.000
9 MoiDiThamMyVien 3-0   0
10 Luz-Xiao-Feng 2-1   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 3 Bán Kết 2 | Thi đấu: 19:30 13/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 mIeKUtE 3-0   0
2 Traxanh 1-2   0
3 llvllrBoykute 1-2   0
4 lyhaiphong 1-2   0
5 Opera 3-0   0
6 Vinh-heo-gosu 2-1   0
7 kyucuave 0-3   0
8 HP-b4tcand0j 0-3   0
9 MoiDiThamMyVien 2-1   0
10 Luz-Xiao-Feng 2-1   0
11 KangMinKyung Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 3 Bán Kết 1 | Thi đấu: 19:30 12/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TieuYeu 2-1   0
2 o0oLucifero0o 1-2 -Thưởng Win BK là 500k từ Hisoka
-Thưởng mỗi kill BK là 50k từ Hisoka (CKTT)
0
3 CTNoFear 0-3 -Thưởng Win BK là 100k từ Quang Le
-Thưởng Win BK 3-0 là 50k từ Quang Le
-Thưởng Godlike BK là 50k từ Quang Le
–Thưởng Win BK là 1tr từ Vinamilk.Sting
-Thưởng Win BK 3-0 là 1tr từ Vinamilk.Sting
0
4 KillMeIfYouCan 2-1   0
5 CyberEny 2-1

Thưởng Win BK là 200k từ Chiro1988 (CKTT)
-Thưởng Win BK 3-0 là 200k từ Chiro1988

200.000
6 Thedog 2-1   0
7 gakonhp 1-2   0
8 nakasumi 3-0   0
9 Colonel 1-2 -Thưởng Win BK là 200k từ ca-thac-lac
-Thưởng Win BK là 100k từ JackPN
-Thưởng Win BK là 100k từ Hisoka
0
10 Hellokitty 1-2   0
11 KangMinKyung Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 3 Ngày 4 | Thi đấu: 19:30 11/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 mIeKUtE 2-1   0
2 Hero.Gun 1-2   0
3 capuchinopro 0-3   0
4 Traxanh 3-0   0
5 Longaudi12345 1-2   0
6 llvllrBoykute 1-2   0
7 lyhaiphong 2-1   0
8 HoCamDao 1-2   0
9 Opera 3-0 Thưởng Leader 300k từ HoCamDao 0
10 KoD-pro-01 1-2   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 1.100.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 3 Ngày 3 | Thi đấu: 19:30 10/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Vinh-heo-gosu   -Thưởng win 1 game là 100k từ Hisoka (x2) (CKTT)
-Thưởng First Blood 150k từ karvilo
350.000
2 kyucuave     0
3 HP-b4tcand0j   -Thưởng First Blood 300k từ karvilo 300.000
4 Daradon93     0
5 karvilo   -Thưởng First Blood 150k từ karvilo 150.000
6 MoiDiThamMyVien   -Thưởng First Blood 300k từ karvilo 300.000
7 Fanboyjisoo     0
8 TNA-Perseus     0
9 xNeverCry     0
10 Luz-Xiao-Feng     0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus -Thưởng FirstBlood mỗi game 300k chia đều. Nếu trên 3 người tham gia cùng thì mỗi người được 100k. Tài trợ bởi Karvilo 0
      Tổng ngày 1.100.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 3 Ngày 2 | Thi đấu: 19:30 09/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Thedog     0
2 Dota..Huy     0
3 gakonhp     0
4 CongTanSmile     0
5 finaldemon1987     0
6 nakasumi     0
7 Colonel   -Thưởng win R1 là 200k từ G4VChimDen 
-Thưởng win R1 là 200k từ Ca–Thac–Lac (CKTT)
-Thưởng win R1 là 100k từ AnhChangDepTrai (CKTT)
-Thưởng win R1 3-0 là 100k từ AnhChangDepTrai (CKTT)
-Thưởng win R1 là 111k từ TripleTNG (CKTT)
-Thưởng win R1 3-0 là 222k từ TripleTNG (CKTT)
-Thưởng win R1 là 200k từ Hisoka (CKTT)
-Thưởng win R1 bằng quay số là 50k từ Duy Trường
861.000
8 angela     0
9 Thuongem   -Thưởng win R1 là 200k từ CTNoFear (CKTT)
-Thưởng 500k/game nếu đi mid và được ultrakill hoặc dương 6 mạng đổ lên (CKTT)
-Thưởng win R1 là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT)
-Thưởng win R1 3-0 là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT)
0
10 Hellokitty     0
11 Style8xmirana Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 861.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 3 Ngày 1 | Thi đấu: 19:30 08/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TieuYeu     0
2 VnSFBIXichcho     0
3 o0oLucifero0o   -Thưởng win R1 là 100k từ Hisoka (CKTT) 100.000
4 FuckfucK     0
5 CTNoFear   -Thưởng win R1 là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT)
-Thưởng win R1 3-0 là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT)
-Thưởng win R1 là 1tr  từ Long Phan (CKTT)
-Thưởng win R1 là 100k từ ThanTienTyTy (CKTT)
-Thưởng win R1 3-0 là 50k từ ThanTienTyTy
-Thưởng Godlike là 50k từ ThanTienTyTy
2.100.000
6 invisble77     0
7 Titan-Uchi     0
8 KillMeIfYouCan     0
9 ca–thac-lat     0
10 CyberEny   -Thưởng win R1 là 200k từ Chiro1988 (CKTT)
-Thưởng win R1 3-0 là 100k từ Chiro1988
-Thưởng Godlike là 200k/game từ Chiro1988
-Thưởng Rampage là 300k/game từ Chiro1988
200.000
11 Style8xmirana Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 2.400.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Chung Kết Tuần 2 | Thi đấu: 19:30 07/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Quykjem 3-0 -Thưởng Win CK tuần 2 là 100k từ SongHyeKyo (CTTT) 100.000
2 BiLongDaiCa 1-2   0
3 Airpay 1-2   0
4 MR-T-207 2-1   0
5 g4vchimden 2-1 Donate 200k cho colonel, 100k cho Mobavietnam 0
6 ElonMusk 0-3   0
7 goldboy 3-0   0
8 bymbaybong 1-2   0
9 Tatcaquyxuong 1-2   0
10 Chivas21 1-2   0
11 Style8xmirana Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 100.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 2 Bán Kết 2 | Thi đấu: 19:30 06/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ElonMusk 1-2   0
2 Messi10 1-2   0
3 Redbull_Soldier 1-2   0
4 goldboy 3-0   0
5 bymbaybong 2-1   0
6 BDMrBoy 0-3   0
7 DAU-CAT-MOI 1-2   0
8 Tatcaquyxuong 3-0   0
9 ladykiller 1-2   0
10 Chivas21 2-1   0
11 CongtanSmile Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 2 Bán Kết 1 | Thi đấu: 19:30 05/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 EcstasyHPx 1-2   0
2 Quykjem 3-0 -Thưởng Win BK là 500k từ CigarsLotus 500.000
3 BiLongDaiCa 1-2   0
4 Airpay 2-1   0
5 CucKyHienLanh 1-2   0
6 MR-T-207 2-1   0
7 caydoi111 0-3   0
8 Bionci 1-2   0
9 g4vchimden 2-1   0
10 CaMap-ChetDuoi     0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 500.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 2 Ngày 4 | Thi đấu: 19:30 04/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Valerio 0-3   0
2 TankOfWar 1-2   0
3 BDMrBoy 2-1   0
4 DAU-CAT-MOI 2-1   0
5 Virus69 1-2   0
6 Caubehamchoi 0-3   0
7 Tatcaquyxuong 2-1   0
8 NamMoDung 1-2   0
9 ladykiller 2-1   0
10 Chivas21 2-1   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 2 Ngày 3 | Thi đấu: 19:30 03/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ElonMusk 2-1   0
2 Khacviet 1-2   0
3 Messi10 3-0   0
4 Redbull_Soldier 1-2   0
5 goldboy 3-0   0
6 bymbaybong 2-1   0
7 tunidol 1-2   0
8 NiemDamMe08 0-3   0
9 Haruharu 1-2   0
10 truong1993 1-2   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 2 Ngày 2 | Thi đấu: 19:30 02/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 MR-T-207 2-1   0
2 alone7760 1-2   0
3 caydoi111 3-0   0
4 Bionci 3-0   0
5 BoBongBot 0-3   0
6 kieuphong 1-2   0
7 Eagles simin 0-3   0
8 g4vchimden 2-1   0
9 Kris.st174 1-2   0
10 CaMap-ChetDuoi 2-1   0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 2 Ngày 1 | Thi đấu: 19:30 01/04/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 sungkang 1-2   0
2 Lover– 1-2   0
3 EcstasyHPx 2-1 -Thưởng Win R1 là 199.999 từ TipleTnG (CKTT) 199.999
4 Quykjem 1-2 -Thưởng Win R1 là 123.321 từ Hisoka (CKTT)
-Thưởng Win R1 là 199.999 từ TipleTnG (CKTT)
-Thưởng Win R1 3-0 là 299.999 từ TipleTnG
-Thưởng Win R1 là 100k từ SongHyeKyo (CKTT)
-Thưởng Win R1 là 500k từ CigarsLotus
923.320
5 BiLongDaiCa 3-0   0
6 ThienThanh 1-2   0
7 Airpay 1-2   0
8 CucKyHienLanh 2-1   0
9 kaka01205 1-2   0
10 O-Poseidon 1-2 -Thưởng Win R1 là 99.999 từ TipleTnG 0
11 KillMeIfUCan Cast   0
    Bonus -Nếu QuyKjem bị loại thưởng SungKang, Lover, CucKyHienLanh mỗi người 200k nếu win, 300k nếu quay xe cùng tài trợ từ DamMe100819
-Nếu QuyKjem win thưởng Lover 1tr tài trợ từ DamMe100819
1.000.000
      Tổng ngày 2.123.319
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

CK Tuần1 | Thi đấu: 19:30 31/03/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 KangMinKyung 2-1   0
2 KEBATBAI00 1-2   0
3 shadowfiendz 2-1   0
4 CoGiDoKo0n 1-2   0
5 ProA.frog 2-1   0
6 GruntDN 2-1   0
7 TripleTnG 2-1 -Thưởng Win CK là 650k từ Cigars Lotus 0
8 TwoMann 2-1   0
9 prokhongcando 0-3   0
10 ConrongBeDe 1-2   0
11 DuongVirgo Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 1 BK 2 | Thi đấu: 19:30 30/03/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 GruntDN 3-0   0
2 O-pikachu 1-2   0
3 TripleTnG 2-1 -Thưởng win BK là 123.456 từ Hisoka (CKTT)
-Thưởng win BK là 200k từ QuyKjem (CKTT)
-Thưởng win BK là 500k từ CigarsLotus
823.456
4 TwoMann 3-0   0
5 SongHyeKyo 0-3 -Thưởng win BK là 100k từ QuyKjem 0
6 naolongfanhammo 1-2   0
7 JackPN 1-2 -Thưởng win BK là 123.456 từ Hisoka 0
8 prokhongcando 2-1   0
9 ConrongBeDe 2-1   0
10 Taolalong 0-3   0
11 Style8xmriana Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 823.456
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 1 BK 1 | Thi đấu: 19:30 29/03/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 _1sT_ 1-2   0
2 KangMinKyung 2-1 -Thưởng Win BK là 300k từ Cars.mc.queen
-Thưởng Godlike BK là 100k từ Cars.mc.queen
300.000
3 KEBATBAI00 2-1   0
4 DamMe100819 1-2   0
5 octieu1 0-3   0
6 shadowfiendz 2-1   0
7 KhanhNike 2-1   0
8 CoGiDoKo0n 2-1   0
9 MaxLight 0-3   0
10 ProA.frog 3-0   0
11 KillMeifUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 300.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 1 Ngày 4 | Thi đấu: 19:30 28/03/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 naolongfanhammo 2-1   0
2 gosumoinoi1 1-2   0
3 OneThink 0-3   0
4 Xoan.Naix 1-2   0
5 JackPN 2-1 -Thưởng Win R1 là 200k từ Hisoka (CKTT) 200.000
6 prokhongcando 2-1   0
7 godsirhai 1-2   0
8 Style9xOrg 0-3   0
9 ConrongBeDe 3-0   0
10 Taolalong 3-0   0
11 KillMeifUCan Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 1 Ngày 3 | Thi đấu: 19:30 27/03/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 81-TrieuVan     0
2 GruntDN 2-1   0
3 O-pikachu 3-1   0
4 Bacsydota 1-2   0
5 Viponline 0-3   0
6 Xecodapxichlo     0
7 TripleTnG 3-0 -Thưởng win R1 là 200k từ Hisoka (CKTT)
-Thưởng win R1 là 200k từ QuyKjem (CKTT)
-Thưởng win R1 là 500k từ CigarsLotus
900.000
8 WINGSSS 1-2   0
9 TwoMann 2-1   0
10 SongHyeKyo 2-1 -Thưởng win R1 là 100k từ QuyKjem (CKTT)
-Thưởng win R1 là 100k từ Anhchangdeptrai (CKTT)
200.000
11 Style8xmirana Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 1.100.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 1 Ngày 2 | Thi đấu: 19:30 26/03/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 A3A4TOSTOBOY   -Thưởng Win R1 là 200k từ Hisoka 0
2 Haheo2001   -Thưởng Win R1 là 200k từ Hisoka 0
3 shadowfiendz     0
4 KhanhNike     0
5 VT-Gin-Genius   -Donate 100k từ Hoàng Xuân Trang 100.000
6 CoGiDoKo0n     0
7 Noblesses   -Thưởng Tiny win game 3 là 50k từ Vu Quoc Bao 50.000
8 Hisoka   -Thưởng Win R1 là 200k từ Vinhheo
-Thưởng Win R1 là 300k từ Honeymoon
-Thưởng Win 1 game là 100k từ o0oLucifero0o (CKTT)
100.000
9 MaxLight     0
10 ProA.frog     0
11 Style8xmirana Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 250.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Tuần 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 25/03/2021
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 LOskute92 1-2   0
2 _1sT_ 2-1   0
3 KangMinKyung 2-1 -Thưởng quay xe 200k từ Octieu
-Thưởng win 3-0 300k từ Cars.mc.Queen
0
4 TOYOTA862611 0-3   0
5 Alwayswannawin 2-1   0
6 HaiXeOm 0-3   0
7 KEBATBAI00 3-0 -Thưởng win R1 là 100k từ Honeymoon (CKTT) 100.000
8 DamMe100819 2-1   0
9 anhchangdeptrai 1-2   0
10 octieu1 2-1   0
11 Style8xmirana Cast   0
    Bonus   0
      Tổng ngày 100.000
      Tổng giải 16.000.000

SHUFFLE CUP 3

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com www.mobavietnam.com