Giải đấu DotA nhân phẩm mùa 4 – Shuffle Cup 4

Tổng hợp thông tin theo ngày

TỔNG KẾT SHUFFLE CUP 4

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Chi tiết giải thưởng Tiền Tổng
1
capuchinopro
Vô địch 2,000,000
4,100,000
Thưởng vô địch 100k từ Anh Tuan Hoang 100,000
Giải hero mùa 4 (Zet) 1,000,000
Giải kill-Death+Assist trận CK 1,000,000
2
AxFangn01
Vô địch 2,000,000
2,100,000
Thưởng vô địch 100k từ Anh Tuan Hoang 100,000
3
O-Poseidon
Vô địch 2,000,000
2,200,000
Thưởng vô địch 100k từ Anh Tuan Hoang 100,000
Thưởng win bán kết là 100k từ GruntDN 100,000
4
Haru Haru
Vô địch 2,000,000
3,100,000
Thưởng vô địch 100k từ Anh Tuan Hoang 100,000
Thưởng vô địch 1tr từ OcTieu01 1,000,000
5
zYumiz
Vô địch 2,000,000
2,100,000
Thưởng vô địch 100k từ Anh Tuan Hoang 100,000
6 Kietdaica Giải nhì 1,000,000 1,000,000
7
BacKieuPhong
Giải nhì 1,000,000
2,000,000
Giải player xuất sắc nhất 1,000,000
8
CucKyHienLanh
Giải nhì 1,000,000
2,200,000
Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe (24/6) 200,000
Giải Godlike nhiều nhất 1,000,000
9 KhoaBanViTinh Giải nhì 1,000,000 1,000,000
10
thuongem
Giải nhì 1,000,000
3,000,000
Thưởng win bán két là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT) 1,000,000
Thưởng Win tứ kết là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT) 1,000,000
11
Kalinhs
Thưởng caster 200k nếu KhoaBanViTinh thua ck từ DivineRapier-FC (CKTT) 200,000
1,400,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 18/7 là 100k từ BoKhoMoBa 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 18/7 là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.(ngày 2/7) 1 hộp
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa (ngày 2/7) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) (ngày 2/7) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa (ngày 26/6) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) (ngày 26/6) 100,000
Backieuphong donate caster mùa 4 400,000
Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe (24/6) 200,000
12
KangMinKyung
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 21/7 là 100k từ BoKhoMoBa 100,000
2,400,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 21/7 là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19. (ngày 21/7) 1 hộp
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 14/7 là 100k từ BoKhoMoBa 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 14/7 là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19. (ngày 13/7) 1 hộp
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 13/7 là 100k từ BoKhoMoBa 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 13/7 là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa .(ngày 25/6) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) (ngày 25/6) 100,000
Thưởng kill nhiều nhất/ game ngày khai mạc là 1tr từ ChiViDamMe (CKTT) 1,000,000
Backieuphong donate caster mùa 4 400,000
Giải kill nhiều nhất/game mùa 4 200,000
13
KillMeIfUCan
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 19/7 là 100k từ BoKhoMoBa 100,000
1,100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 19/7 là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) 100,000
Thưởng kill Opera nhiều nhất.là 100k từ Godkan06 (12/07) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.(ngày 10/7) 1 hộp
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa (ngày 10/7) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) (ngày 10/7) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.(ngày 4/7) 1 hộp
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa (ngày 4/7) 100,000
Backieuphong donate caster mùa 4 400,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) (ngày 4/7) 100,000
14
DuongVirgo
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 17/7 là 100k từ BoKhoMoBa 100,000
1,600,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game ngày 17/7 là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.(ngày 16/7) 1 hộp
Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19. (ngày 7/7) 1 hộp
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa (ngày 7/7) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) (ngày 7/7) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.(ngày 30/06) 1 hộp
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa (ngày 30/06) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) (ngày 30/06) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa (ngày 29/06) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) (ngày 29/06) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa (ngày 22/06) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT) (ngày 22/06) 100,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa (ngày 21/06) 100,000
Backieuphong donate caster mùa 4 400,000
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ  Lô Quốc An (CKTT) (ngày 21/06) 100,000
15 HP-TBQA Thưởng kill Opera nhiều nhất.là 100k từ Godkan06 (12/07) 100,000 100,000
16 QuanXiAoJu Thưởng Win R2 là 100k từ GruntDN 100,000 100,000
17 ChaoBan Thưởng Win R2 là 500k từ MinhBG 500,000 500,000
18 CariDragonZ Thưởng Win Round 100k từ Redbull_Soldier (CKTT) 100,000 100,000
19 Lover– Thưởng Win Round là 500k từ BanManhTuiBiet 500,000 500,000
20 DuongTam Thưởng Win Round là 200k từ Hisoka (CKTT) 200,000 200,000
21 Dangnguyen2409 Thưởng kill Mr-T-207 nhiều nhất là 200k từ ToThiEo 200,000 200,000
22 truong1993 Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe (24/6) 200,000 200,000
23 Mobazvn Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe (24/6) 200,000 200,000
24 Viponline Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe (24/6) 200,000 200,000
25 naolongfanhammo Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe (24/6) 200,000 200,000
26 TaoLaHieu Thưởng Win Round là 100k từ JackPN (CKTT) (21/06) 100,000 100,000
27 Vinh-heo-gosu Thưởng Win Round là 200k từ Hisoka (CKTT) 200,000 200,000
Tổng giải thưởng 32,100,000

SHUFFLE CUP 4

Chung kết | Thi đấu 19:30-24/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 capuchinopro 3-0 Thưởng vô địch 100k từ Anh Tuan Hoang 100.000
2 AxFangn01 2-1 Thưởng vô địch 100k từ Anh Tuan Hoang 100.000
3 O-Poseidon 3-0 Thưởng vô địch 100k từ Anh Tuan Hoang 100.000
4 Kietdaica 1-2   0
5 BacKieuPhong 1-2 -Thưởng vô địch là 200k từ HP-Batcandoj 0
6 Haru Haru 3-0 -Thưởng vô địch là 1tr từ Octieu01 
-Thưởng vô địch 100k từ Anh Tuan Hoang
1.100.000
7 zYumiz 1-2 Thưởng vô địch 100k từ Anh Tuan Hoang 100.000
8 CucKyHienLanh 0-3 -Thưởng Win CK 3-0 là 1tr từ MinhBG 0
9 KhoaBanViTinh 0-3 -Thưởng Win CK 2-1 là 200k từ DivineRapier-FC
-Thưởng Win CK 3-0 là 1tr từ DivineRapier-FC
0
10 thuongem 1-2 -Thưởng vô địch là 2tr từ Vinamilk.Sting (CKTT)
-Thưởng vô địch là 200k từ Thanos (CKTT)
0
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
Thưởng caster 200k nếu KhoaBanViTinh thua ck từ DivineRapier-FC
200.000
    Bonus -Thưởng team vô địch mỗi người 100k nếu loại HaruHaru từ Octieu01
-Thưởng team vô địch 500k từ Anh Tuan Hoang
-Thưởng caster 200k nếu KhoaBanViTinh thua ck từ DivineRapier-FC
0
      Tổng ngày 1.700.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Bán Kết 2 | Thi đấu 19:30-22/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Bone98 0-3   0
2 Haru Haru 2-1   0
3 zYumiz 2-1   0
4 CucKyHienLanh 3-0   0
5 Kingofthemoon 1-2   0
6 KhongTu 1-2   0
7 KhoaBanViTinh 2-1   0
8 ANHHONGFOOD 1-2   0
9 thuongem 2-1 -Thưởng win bán két là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT) 1.000.000
10 Vitcon9x 1-2   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 1.000.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Bán Kết 1 | Thi đấu 19:30-21/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 VnSFBIXichCho 0-3   0
2 capuchinopro 2-1   0
3 shisha 2-1   0
4 Axfangn01 3-0   0
5 opera 0-3   0
6 O-Poseidon 2-1 -Thưởng win bán kết là 100k từ GruntDN 100.000
7 KhongChuaMotAi 0-3   0
8 Kietdaica 2-1   0
9 BacKieuPhong 3-0   0
10 Traxanh 1-2   0
11 KangMinKyung Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 300.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Tứ Kết 4 | Thi đấu 19:30-19/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Vutruhuyenao 1-2   0
2 vnsxihcho 2-1   0
3 Axfangn01 2-1   0
4 Mr-T-207 1-2   0
5 Kietdaica 2-1   0
6 tintinhte 1-2   0
7 Haru Haru 2-1   0
8 QuanXiAoJu 1-2   0
9 Traxanh 3-0   0
10 Badboychoiguita 0-3   0
11 KillMeIfUCan Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Tứ Kết 3 | Thi đấu 19:30-18/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 KhongChuaMotAi 2-1   0
2 Man-Tra 1-2   0
3 truong1993 1-2   0
4 ANHHONGFOOD 3-0   0
5 thuongem 2-1 -Thưởng Win tứ kết là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT) 1.000.000
6 HP-TBQA 1-2   0
7 opera 1-2   0
8 TruongKhoiLinh 1-2   0
9 shisha 2-1   0
10 ChaoBan 1-2   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 1.200.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Tứ Kết 2 | Thi đấu 19:30-17/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ZxxNEXTxxZ 1-2   0
2 Khanh88hn 0-3   0
3 Vinh-heo-gosu 1-2   0
4 Bone98 2-1   0
5 Noblesses 1-2   0
6 Vitcon9x 2-1   0
7 KhoaBanViTinh 1-2   0
8 TaoLaHieu 1-2   0
9 KhongTu 2-1   0
10 O-Poseidon 2-1   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Tứ Kết 1 | Thi đấu 19:30-16/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ladysieuga 1-2   0
2 BacKieuPhong 2-1   0
3 anhchangdeptrai 1-2   0
4 DivineRapier-FC 1-2   0
5 vietnamidol 0-3   0
6 DuongTam 1-2 -Thưởng win tứ kết 3-0 là 500k từ MinhBG 0
7 zYumiz 3-0   0
8 Kingofthemoon 2-1   0
9 capuchinopro 2-1   0
10 CucKyHienLanh 2-1 -Thưởng win tứ kết 3-0 là 500k từ MinhBG 0
11 DuongVirgo Cast Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 8 Vòng 2 | Thi đấu 19:30-14/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 zYumiz 2-1   0
2 KhongChuaMotAi 2-1   0
3 Style9xOrg 1-2   0
4 shisha 2-1   0
5 VnSFBIXichCho 3-0   0
6 twomann 1-2   0
7 zinzin 1-2   0
8 vietnamidol 3-0   0
9 langtu1226 0-3   0
10 titi-HKT 0-3   0
11 KangMinKyung Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 7 Vòng 2 | Thi đấu 19:30-13/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Bone98 2-1   0
2 xcacmacx1990 2-1   0
3 KhongTu 2-1   0
4 HP-TBQA 2-1  -Thưởng kill Opera nhiều nhất.là 100k từ Godkan06 100.000
5 Mr-T-207 2-1   0
6 CariDragonZ 1-2   0
7 Alwayswannawin 0-3   0
8 opera 2-1   0
9 Lover– 1-2 -Thưởng mỗi mạng dương là 20k từ BanManhTuiBiet 0
10 Killmeifyoucan 1-2 -Thưởng kill Opera nhiều nhất.là 100k từ Godkan06 100.000
11 KangMinKyung Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus -Thưởng 100k/ người nếu loại Opera 0-3 từ GodKan06
-Thưởng 50k/ người nếu loại Opera 1-2 từ GodKan06
-Nếu opera Win round thưởng ai giết nhiều nhất trong 1 game là 200k từ GodKan06
0
      Tổng ngày 400.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 6 Vòng 2 | Thi đấu 19:30-12/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Man-Tra 2-1   0
2 ANHHONGFOOD 2-1   0
3 Hipmatto-pqk 1-2   0
4 nakasumi 1-2   0
5 Traxanh 2-1   0
6 anhchangdeptrai 2-1   0
7 zukanopro 0-3   0
8 HP-b4tcand0j 1-2   0
9 gnolcah 1-2   0
10 CucKyHienLanh 3-0   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 5 Vòng 2 | Thi đấu 19:30-11/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Viponline 0-3   0
2 Vutruhuyenao 2-1   0
3 zbaokez     0
4 ladykiller 1-2   0
5 Khanh88hn 2-1   0
6 QuanXiAoJu 2-1 -Thưởng Win R2 là 100k từ GruntDN  100.000
7 O-Pikachu 1-2   0
8 capuchinopro 2-1   0
9 chuvoicon 2-1   0
10 Noblesses 3-0   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 100.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 4 Vòng 2 | Thi đấu 19:30-10/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TaoLaHieu 3-0   0
2 Mobazvn 0-3   0
3 Kietdaica 3-0   0
4 BacKieuPhong 3-0   0
5 biglate 1-2   0
6 Demonba 1-2   0
7 KangMinKyung 0-3   0
8 O-Poseidon 1-2   0
9 Haru Haru 2-1   0
10 MobaZDotaHuy 1-2   0
11 KillmeIfUCan Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 3 Vòng 2 | Thi đấu 19:30-09/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Khacviet 1-2   0
2 ladysieuga 3-0   0
3 noinaocoem   0
4 Badboychoiguita 2-1   0
5 KhoaBanViTinh 2-1   0
6 LeBong 0-3   0
7 Axfangn01 3-0   0
8 Subarashii 1-2   0
9 Kingofthemoon 2-1   0
10 Tuyennguyen 0-3   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 2 Vòng 2 | Thi đấu 19:30-08/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 truong1993 2-1   0
2 WalkAlone 0-3   0
3 DivineRapier-FC 2-1 -Thưởng Win R2 3-0 là 500k từ linhbrokotex  0
4 ChaoBan 2-1 -Thưởng Win R2 là 500k từ MinhBG 500.000
5 naolongfanhammo 1-2   0
6 tintinhte 2-1   0
7 Lisasibir 0-3   0
8 Vitcon9x 1-2   0
9 NgocThuLamPhong 1-2   0
10 Mo0nGodlike 1-2   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 500.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 1 Vòng 2 | Thi đấu 19:30-07/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 style1stbutcher 0-3   0
2 TruongKhoiLinh 1-2   0
3 KEBATBAI00 1-2   0
4 Vinh-heo-gosu 2-1   0
5 ZxxNEXTxxZ 3-0   0
6 a3a4dogboy 1-2   0
7 Kaokao 1-2   0
8 BabyDontGo 0-3   0
9 DuongTam 3-0   0
10 thuongem 1-2 -Thưởng Win Round 2 là 200k từ Vinamilk.Sting 0
11 DuongVirgo Cast Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 16 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-04/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 BacKieuPhong 2-1   0
2 ladysieuga 2-1   0
3 opera 3-0   0
4 zinzin 2-1   0
5 Vutruhuyenao 2-1   0
6 GodKan06 1-2   0
7 Anhaohao 1-2   0
8 jackpn 0-3   0
9 trollandelves76 1-2   0
10 llvllrBoykute 1-2   0
11 KillMeIffUCan Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 15 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-03/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Vitcon9x 2-1   0
2 GOSUMOTTHOI 1-2   0
3 Khanh88hn 2-1   0
4 CariDragonZ 2-1 -Thưởng Win Round 100k từ Redbull_Soldier (CKTT)
-Thưởng Rampage là 100k từ Redbull_Soldier
100.000
5 WalkAlone 2-1   0
6 SatThuSaoBang 1-2 -Thưởng Win Round là 500k từ MinhBG 0
7 Kietdaica 2-1   0
8 JiQiKa 1-2   0
9 Dontlikemebaby 2-1   0
10 PhongCachHoBao 0-3   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 14 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-02/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Temking 0-3   0
2 haixeom   0
3 BMW-I8 1-2   0
4 maianhtri 1-2   0
5 prokhongcando 1-2   0
6 Lover– 3-0 -Thưởng Win Round là 500k từ BanManhTuiBiet 500.000
7 Lisasibir 1-2   0
8 KhoaBanViTinh 2-1   0
9 titi-HKT 3-0   0
10 langtu1226 2-1   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 700.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 13 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-01/07/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TuanMonkey 0-3   0
2 vietnamidol 2-1   0
3 Traxanh 2-1   0
4 DuongTam 3-0 -Thưởng Win Round là 200k từ Hisoka (CKTT) 200.000
5 NguoiTroqGiaqHo 1-2   0
6 zYumiz 3-0   0
7 chuvoicon 2-1   0
8 TOYOTA862611 0-3   0
9 DotA1993 1-2   0
10 SkyEric 1-2   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 12 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-30/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Kimsoomin 1-2   0
2 VictoriaSecret 1-2   0
3 Axfangn01 3-0   0
4 Eagles_slmin 0-3   0
5 Mo0nGodlike 2-1   0
6 biglate 3-0   0
7 LeBong 2-1   0
8 anhchangdeptrai 2-1   0
9 LuonVuiTuoi 0-3   0
10 bymbaybong 0-3   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 11 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-29/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Man888 0-3   0
2 NsBabyDontCry 0-3   0
3 nakasumi 3-0   0
4 AxFangn01   0
5 Hipmatto-pqk 1-2   0
6 zukanopro 2-1   0
7 gnolcah 2-1   0
8 shisha 1-2   0
9 BanmanhTuiBit 1-2 -Thưởng Win Rund là 500k từ QuaTaCuaTeam 0
10 honeymoon 0-3   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 10 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-28/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 COVID19 0-3   0
2 lynaaa 1-2   0
3 ZxxNEXTxxZ 2-1   0
4 MrHades 1-2   0
5 KEBATBAI00 2-1   0
6 QuanXiAoJu 2-1   0
7 Sinbad 1-2   0
8 CBOD.Kundz_HL   0
9 Demonba 2-2-11   0
10 Kingofthemoon     0
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 9 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-27/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Killer 1-2   0
2 hisoka 1-2   0
3 ChaoBan 2-1   0
4 Khacviet 2-1   0
5 Alwayswannawin 2-1   0
6 Mr-T-207 2-1   0
7 kendoan 1-2   0
8 noinaocoem 2-1   0
9 Dangnguyen2409 1-2 -Thưởng kill Mr-T-207 nhiều nhất là 200k từ ToThiEo 200.000
10 Aihxst 1-2   0
11 Style8xmirana Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
0
    Bonus   0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 8 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-26/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 O-Pikachu 2-1   0
2 capuchinopro 3-0   0
3 KingOfCapslock 1-2   0
4 BabyDontGo 2-1   0
5 style1stbutcher 2-1   0
6 MasterChef 2-1   0
7 DTGMidNight 0-3   0
8 xcacmacx1990 2-1   0
9 RedBull_SolDier 0-3   0
10 MinhBG 1-2 -Thưởng Win Round là 291.987 từ SatThuSaoBang
-Thưởng Win Round là 200k từ zzvulepzz
-Thưởng Win Round 3-0 là 300k từ zzvulepzz
0
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus -Thưởng slot 1 nếu mode sdsp ra O-PIKACHU, MinhBG, Style1stButcher cùng team là 100k từ SatThuSaoBang 0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 7 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-25/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 finaldemon1987 1-2   0
2 thuongem 1-2   0
3 Thongvodoi94 1-2   0
4 xbbphuthox 1-2   0
5 Man-Tra 1-2   0
6 VnSFBIXichCho 3-0   0
7 Luz-Xiao-Feng 1-2   0
8 Badboychoiguita 2-1   0
9 daomailam 1-2   0
10 MobaZDotaHuy 3-0   0
11 KangMinKyung Cast -Thưởng dự đoán đúng 3/5 player win Round là 1 hộp bò khô Moba 150gram (150k) từ COVID19.
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 6 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-24/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 octieu1 1-2   0
2 CucKyHienLanh 2-1 -Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe  200.000
3 truong1993 2-1 -Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe  200.000
4 thandieudaibip 1-2   0
5 Kjisoo 1-2   0
6 Mobazvn 2-1 -Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe  200.000
7 SlayerYaphetS 1-2   0
8 quykjem 1-2   0
9 Viponline 2-1 -Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe  200.000
10 naolongfanhammo 2-1 -Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe  200.000
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)

-Thưởng 200k khi loại Quykjem tư ChiViDamMe 
500.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 1.500.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 5 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-23/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HP-b4tcand0j 2-1   0
2 JustaTee 1-2   0
3 Tuyennguyen 2-1   0
4 Kaokao 2-1   0
5 ladykiller 2-1   0
6 Techcombank 1-2   0
7 Killmeifyoucan 2-1   0
8 ThuyenTruong 2-1   0
9 LeeHyunYoung 1-2   0
10 DevilUlquiorra 0-3   0
11 Style8xmirana Cast -Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 4 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-22/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 bestfeed 1-2   0
2 Titan-Uchi 0-3   0
3 KhongChuaMotAi 2-1   0
4 moronhaicom 0-3   0
5 KhongTu 2-1   0
6 quatacuateam 0-3 -Thưởng Win Round là 500k từ BanManhTuiBiet (CKTT) 0
7 Haru Haru 2-1   0
8 1MinhTao 3-0   0
9 O-Poseidon 2-1   0
10 ThanhTinh1080 1-2   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
-Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 200.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 3 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-21/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Style9xOrg 2-1   0
2 LOskute92 0-3   0
3 TaoLaHieu 2-1 -Thưởng Win Round là 100k từ JackPN (CKTT) 100.000
4 Swordfish 1-2   0
5 NeverTnk     0
6 ElonMusk 1-2   0
7 a3a4dogboy 2-1   0
8 Messi10 0-3   0
9 Bone98 2-1   0
10 twomann 3-0   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa
Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ  Lô Quốc An (CKTT)
200.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 300.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Trận 2 Vòng 1 | Thi đấu 19:30-20/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 TranDiem 0-3   0
2 BiênHoa-DongNai 2-1   0
3 ANHHONGFOOD 2-1   0
4 GruntDN 1-2   0
5 NgocThuLamPhong 2-1   0
6 DivineRapier-FC 2-1   0
7 HP-TBQA 2-1   0
8 Arena- 0-3   0
9 Noblesses 2-1   0
10 gekgod 2-1   0
11 Style8xmirana Cast -Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa 100.000
    Bonus   0
      Tổng ngày 100.000
      Tổng giải 23.388.000

SHUFFLE CUP 4

Khai mạc | Thi đấu 19:30-19/06/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam

Xem trên Youtube
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Vinh-heo-gosu 3-0 -Thưởng Win Round là 200k từ Hisoka (CKTT) 200.000
2 KIEUPHONG 0-3 -Thưởng Win Round là 200k từ AxFangn01
-Thưởng Win Round là 200k từ GruntDN
0
3 goldboy 1-2   0
4 TruongKhoiLinh 3-0   0
5 Subarashii 1-2   0
6 SonHeungMin     0
7 tintinhte 1-2   0
8 Fanboyjisoo     0
9 CoEmMuongTe 1-2   0
10 KangMinKyung 2-1 -Thưởng kill nhiều nhất/ game ngày khai mạc là 1tr từ ChiViDamMe (CKTT) 1.000.000
11 Kalinhs Cast -Thưởng dự đoán đúng 2/3 game là 100k từ BoKhoMoBa 0
    Bonus   0
      Tổng ngày 1.200.000
      Tổng giải 23.388.000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Việt Nam chuẩn bị đặt chân vào WorldCup rồi anh em. Xem bóng đá ko quên nhiêm vụ , nay 8x xin phép được thông báo giải đấu nhân phẩm mùa 4 chính thức được bắt đầu vào tháng 6 này. Thể lệ của giải đấu nhân phẩm đầy tình thương mến thương này thì chắc anh em cũng không còn xa lạ gì nữa. Thông tin chi tiết mọi người theo dõi trong ảnh nha. Hiện tại nguồn tài trợ vẫn còn thiếu nên 8x vẫn hy vọng anh em sẽ tiếp tục chung tay góp sức trong mùa giải lần này, tạo một sân chơi lành mạnh vững chắc cho cộng đồng DotA hiện tại. Giải đấu vẫn nhận PR cho các thương hiệu tài trợ giải nha.
Mọi người đăng ký thì inbox messenger cho 8x với nội dung gồm Tên acc Mobaz và sđt nhé. Không duyệt qua comment nha.
Xét duyệt theo thời gian, ai đk trước 8x duyệt trước nhé. Nên đừng chần chờ mà đăng ký ngay và luôn đi nhé. Chúc mọi người một mùa giải nhiều niềm vui. 😘😘😘
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vnwww.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com

One thought on “Giải đấu DotA nhân phẩm mùa 4 – Shuffle Cup 4

Comments are closed.