Cập nhật tin tức Creator Cup

Tổng hợp thông tin theo ngày

Creator Cup

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Tên Chi tiết giải thưởng Tổng
1 GruntDN Vô địch 600,000 600,000
2 prokhongcando  Dung-nevermor thưởng Win R1  100,000 100,000
3 DuongVirgo traitimbenle thưởng caster  100,000 100,000
4 Vinh-heo Giải nhì 200,000 200,000
5 BOZITT Tran-Hao-Nam thưởng Win R1 3-0 200,000 900,000
Tran-Hao-Nam thưởng vô địch 100,000
Vô địch 600,000
6 Akashi BFFTrumve thưởng quay xe R2 100,000 100,000
7 Odyssey IAmTonyHoang thưởng Win 3-0 R1 200,000 900,000
traitimbenle thưởng  200,000
Chivas21 thưởng win 3-0 R1 300,000
Giải nhì 200,000
8 CongTansmile007 TienOngBuCan thưởng Win 3-0 R1 50,000 280,000
IAmTonyHoang thưởng Win 3-0 R1 50,000
nghiabinhthuong thưởng dương mạng R1 40,000
nghiabinhthuong thưởng kill 10 mạng R1 40,000
Chivas21 thưởng Win game R2 50,000
Ghostrider thưởng quay xe R2 50,000
9 Style8xmirana LSN.KhatMau thưởng nếu langtu1226 quay xe R1 500,000 500,000
10 PoFDung Ghostrider thưởng quay xe R2 50,000 150,000
Ghostrider thưởng game Win có mạng chết<5/player 100,000
11 mmmmmm Chivas21 thưởng Win 3-0 R2 200,000 200,000
12 KoD-pro-01 Dung-nevermore thưởng Win R2 100,000 100,000
13 HungCaRoQ8  Tran-Hao-Nam thưởng vô địch 100,000 700,000
Vô địch 600,000
14 DHBLRenlue Vô địch 600,000 600,000
15 Ghostrider278 Vô địch 600,000 600,000
16 SugarThree Giải nhì 200,000 200,000
17 qtuan9 Giải nhì 200,000 200,000
18 JangHangRa Giải nhì 200,000 200,000
19 LDanKeil Lê Khắc Kiên thưởng player kill nhiều nhất 300,000 300,000
Tổng 6,930,000

Creator Cup

Final | Thi đấu: 19:30 03/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 GruntDN 2-1 0
2 DHBLRenlue 2-1 0
3 Ghostrider278 2-1 0
4 Odyssey 1-2 0
5 SugarThree 1-2 -Vô địch là 500k từ Chivas21 0
6 BOZITT 2-1 -Vô địch là 100k từ Tran-Hao-Nam 100,000
7 qtuan9 1-2 0
8 JangHangRa 1-2 0
9 vinh-heo 1-2 0
10 HungCaRoQ8 2-1 -Vô địch là 100k từ Tran-Hao-Nam 100,000
11 Style8xmirana Cast 0
Bonus 0
Tổng ngày 200,000
Tổng giải 7,730,000

Creator Cup

Bán kết 2 | Thi đấu: 19:30 02/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 caubehamch0ii 1-2 0
2 BOZITT 2-1 0
3 mmmmmmm 1-2 0
4 KoD-pro-01 1-2 0
5 HungCaRoQ8 1-2 0
6 qtuan9 2-1 0
7 Lord-Or-Destiny 1-2 0
8 JangHangRa 2-1 0
9 sonthaomc 1-2 0
10 vinh-heo 3-0 0
11 GruntDN Cast 0
Bonus 0
Tổng ngày 0
Tổng giải 7,530,000

Creator Cup

Bán kết 1 | Thi đấu: 19:30 01/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 prokhongcando 1-2 0
2 Odyssey 2-1 0
3 SugarThree 2-1 0
4 GruntDN 2-1 0
5 Kungfupanda 0-3 0
6 Duchuy 1-2 0
7 DHBLRenlue 2-1 0
8 Ghostrider278 3-0 0
9 PoFDung 2-1 0
10 fanhuang 0-3 0
11 DuongVirgo Cast 0
Bonus 0
Tổng ngày 0
Tổng giải 7,530,000

Creator Cup

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

Ngày thi đấu  Caster Player
01/10 DuongVirgo prokhongcando
Odyssey
SugarThree
GruntDN
Kungfupanda
Duchuy
DHBLRenlue
Ghostrider278
PoFDung
fanhuang
02/10 GruntDN JangHangRa
caubehamch0ii
mmmmmmm
Lord-Or-Destiny
vinh-heo
sonthaomc
KoD-pro-01
BOZITT
qtuan9
HungCaRoQ8

Creator Cup

Round 2 Trận 3 | Thi đấu: 19:30 29/9/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ptlq385 0
2 Odyssey 2-1 0
3 Vianhlagio 0-3 0
4 tunidol -Win Round 2 là 100k tài trợ bởi Dung-Nevermore 0
5 DHBLRenlue 2-1 0
6 sonthaomc 1-1 0
7 Kungfupanda 2-1 0
8 KoD-pro-01 3-0 -Win Round 2 là 100k tài trợ bởi Dung-Nevermore 100,000
9 fanhuang 1-2 -Win Round 2 là 100k tài trợ bởi Dung-Nevermore 0
10 Duchuy 3-0 0
11 DuongVirgo Cast 0
Bonus 0
Tổng ngày 100,000
Tổng giải 7,530,000

Creator Cup

Round 2 Trận 2 | Thi đấu: 19:30 28/9/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 PoFDung 2-1 -Win 3-0 R2 là 50k tài trợ bởi Ghostrider278
-Quay xe R2 là 50k tài trợ bởi Ghostrider278
Win game và có mạng chết < 5/player là 50k tài trợ bởi Ghostrider278 (x2)
150,000
2 Lord-Or-Destiny 2-1 0
3 MrChuss 0-3 0
4 mmmmmmm 3-0 -Win 3-0 R2 là 200k tài trợ bởi Chivas21
-Win Round 2 là 150k tài trợ bởi Chivas21
200,000
5 caubehamch0ii 3-0 0
6 vinh-heo 2-1 0
7 BOZITT 2-1 0
8 NeverTnk 0-3 0
9 CongTansmile007 1-2 Win 1 game là 50k tài trợ bởi Chivas21 (x1)
-Win 3-0 R2 là 50k tài trợ bởi Ghostrider278
-Quay xe R2 là 50k tài trợ bởi Ghostrider278
-Kill > 20/game là 50k tài trợ bởi Ghostrider278
100,000
10 Akashi 0-3 -Win R2 là 200k tài trợ bởi DucHuy
-Quay xe R2 là 100k tài trợ bởi BFFTrumVe
100,000
11 DuongVirgo Cast 0
Bonus -Nếu PoFDung Win thưởng player có kill PoFDung >= 5 là 100k tài trợ bởi Ghostrider278 0
Tổng ngày 550,000
Tổng giải 7,530,000

Creator Cup

Round 2 Trận 1 | Thi đấu: 19:30 27/9/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 prokhongcando 2-1 0
2 JangHangRa 2-1 0
3 ThemChichVoBan 1-2 0
4 IAmTonyHoang 1-2 0
5 SugarThree 3-0 0
6 qtuan9 2-1 0
7 Mrfrei91 0-3 0
8 Ghostrider278 2-1 0
9 HungCaRoQ8 1-2 0
10 GruntDN 1-2 0
11 DuongVirgo Cast 0
Bonus 0
Tổng ngày 0
Tổng giải 6,980,000

Creator Cup

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

Ngày thi đấu  Caster Player
27/09 DuongVirgo prokhongcando
JangHangRa
ThemChichVoBan
IAmTonyHoang
SugarThree
qtuan9
Mrfrei91
Ghostrider278
HungCaRoQ8
GruntDN
28/9 DuongVirgo PoFDung
Lord-Or-Destiny
MrChuss
mmmmmmm
caubehamch0ii
vinh-heo
BOZITT
NeverTnk
CongTansmile007
Akashi
29/9 GruntDN ptlq385
Odyssey
Vianhlagio
tunidol
DHBLRenlue
sonthaomc
Kungfupanda
KoD-pro-01
fanhuang
Duchuy

Creator Cup

Round 1 Trận 6 | Thi đấu: 19:30 25/9/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 CaSiTrinhTuanVy 1-2 0
2 Akashi 2-1 0
3 GruntDN 2-1 0
4 Duchuy 3-0 0
5 LavieNguyen 1-2 0
6 langtu1226 0-3 -Thưởng Win Round 1 là 1tr tài trợ bởi LSN.KhatMau
-Thưởng kill 20 mạng là 1tr tài trợ bởi LSN.KhatMau
0
7 Ghostrider278 3-0 0
8 HungCaRoQ8 2-1 0
9 CucKyHienLanh 0-3 0
10 KienCon 1-2 0
11 Style8xmirana Cast -langtu1226 win round 1 là 200k tài trợ bởi LSN.KhatMau
-langtu1226 lose round 1 là 500k tài trợ bởi LSN.KhatMau
500,000
Bonus 0
Tổng ngày 500,000
Tổng giải 6,980,000

Creator Cup

Round 1 Trận 5 | Thi đấu: 19:30 24/9/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 KoD-pro-01 2-1 0
2 sonthaomc 2-1 0
3 reccatuongca 0-3 0
4 Nghiabinhthuong 2-1 0
5 SugarThree 2-1 0
6 DHBLRenlue 3-0 0
7 Kungfupanda 2-1 0
8 Stc.tuananh 1-2 0
9 Badboy91 1-2 0
10 CCTDeViL 0-3 0
11 GruntDN Cast 0
Bonus 0
Tổng ngày 0
Tổng giải 6,480,000

Creator Cup

Round 1 Trận 4 | Thi đấu: 19:30 23/9/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Gotothesun 1-2 0
2 MrChuss 3-0 0
3 shisha 1-2 0
4 Depzai-cotai 1-2 0
5 hungtrung2014 1-2 0
6 ThemChichVoBan 2-1 0
7 Dung-nevermore 0-3 0
8 Vianhlagio 2-1 -Kill mmmmmmm 10 mạng là 100k tài trợ bởi LDanKeil 0
9 mmmmmmm 2-1 -Kill 34 mạng là 100k tài trợ bởi LDanKeil 0
10 Lord-Or-Destiny 2-1 0
11 GruntDN Cast 0
Bonus 0
Tổng ngày 0
Tổng giải 6,480,000

Creator Cup

Round 1 Trận 3 | Thi đấu: 19:30 22/9/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 NHUMOTVIITHAN 0-3 -Thưởng win R1 là 300k tài trợ bởi Fake.Hacker
-Thưởng win 3-0 R1 là 300k tài trợ bởi Fake.Hacker
0
2 qtuan9 2-1 0
3 CongTansmile007 3-0 -Thưởng win 3-0 R1 là 50k tài trợ bởi TienOngBuCan
-Đi mid giết Chivas21 10 mạng là 50k tài trợ bởi IAmTonyHoang
-Win 3-0 R1 là 50k tài trợ bởi IAmTonyHoang
-Giết KyseR-y 5 mạng là 50k tài trợ bởi IAmTonyHoang
-Quay xe là 50k tài trợ bởi IAmTonyHoang
-Gánh Chivas21 qua Round 1 là 150k tài trợ bởi Chivas21
-Quay xe là 100k tài trợ bởi Chivas21
-Giết FirstBlood là 20k tài trợ bởi nghiabinhthuong
-Chết FirstBlood là 20k tài trợ bởi nghiabinhthuong
-Dương mạng là 20k tài trợ bởi nghiabinhthuong (x2)
-Kill 10 mạng là 20k tài trợ bởi nghiabinhthuong (x2)
-Chết 10 mạng là 20k tài trợ bởi nghiabinhthuong
180,000
4 Mrfrei91 2-1 0
5 StarBoBarDendi 1-2 0
6 Chivas21 1-2 -Thưởng win R1 là 300k tài trợ bởi Fake.Hacker
-Thưởng win 3-0 R1 là 300k tài trợ bởi Fake.Hacker
0
7 fanhuang 2-1 0
8 KiseR-y 1-2 -Gánh Chivas21 qua Round 1 là 150k tài trợ bởi Chivas21 0
9 TienOngBuCan 1-2 0
10 NeverTnk 2-1 0
11 GruntDN Cast 0
Bonus 0
Tổng ngày 0
Tổng giải 6,480,000

Creator Cup

Round 1 Trận 2 | Thi đấu: 19:30 21/9/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 BOZITT 3-0 Thưởng Win 3-0 Round 1 là 200k tài trợ bởi Tran-Hao-Nam
-Thưởng Win 2-1 Round 1 là 100k tài trợ bởi Tran-Hao-Nam
200,000
2 vo.tac.thien 0-3 -Thưởng Win 3-0 Round 1 là 100k tài trợ bởi PorscheVN 0
3 tunidol 2-1 0
4 IAmTonyHoang 1-2 0
5 OnlyCarry 0-3 0
6 caubehamch0ii 3-0 0
7 vinh-heo 2-1 0
8 LDanKeil 1-2 0
9 batman_k7 1-2 0
10 Lesdragon 0
11 Style8xmirana Cast 0
Bonus -Thưởng player có kill nhiều nhất trong một game của giải là 300k được tài trợ bởi Lê Khắc Kiên 300,000
Tổng ngày 500,000
Tổng giải 6,300,000

Creator Cup

Khai mạc | Thi đấu: 19:30 20/09/2020
Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 PoFDung 3-0 0
2 TranHaoNam 0-3 0
3 Deviloff  0
4 killmeifyoucan 1-2 0
5 JangHangRa 2-1 0
6 ptlq385  1-2 0
7 prokhongcando 2-1 0
8 ttrraanng 0-3 0
9 Odyssey 3-0 -Thưởng win 3-0 là 200k được tài trợ bởi IAMTonyhoang
-Thưởng win 2-1 là 100k được tài trợ bởi IAMTonyhoang
-Thưởng vì đẹp trai 200k được tài trợ bởi traitimbenle
-Thưởng win 3-0 là 300k được tài trợ bởi Chivas21
-Thưởng win 2-1 là 150k được tài trợ bởi Chivas21
700,000
10 R_lax.Yuzuki.e3 1-2 0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng vì xiaolinz giỏi 100k được tài trợ bởi traitimbenle 100,000
Bonus 0
Tổng ngày 800,000
Tổng giải 5,800,000

Creator Cup

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

Ngày thi đấu  Caster Player
20/09 DuongVirgo PoFDung
TranHaoNam
Deviloff 
killmeifyoucan
JangHangRa
ptlq385 
prokhongcando
LDanKeil
Odyssey
R_lax.Yuzuki.e3
21/9 DuongVirgo BOZITT
1vo.tac.thien1
tunidol
IAmTonyHoang
OnlyCarry
caubehamch0ii
vinh-heo
ttrraanng
batman_k7
Lesdragon
22/9 GruntDN NHUMOTVIITHAN
ConLeLe
CongTansmile007
Mrfrei91
StarBoBarDendi
Chivas21
fanhuang
KiseR-y
TienOngBuCan
NeverTnk
23/9 GruntDN Gotothesun
MrChuss
shisha
Depzai-cotai
hungtrung2014
ThemChichVoBan
Dung-nevermore
Vianhlagio
m2.ei
Lord-Or-Destiny
24/9 GruntDN KoD-pro-01
sonthaomc
HungCaRoQ8
Nghiabinhthuong
SugarThree
DHBLRenlue
Kungfupanda
Stc.tuananh
Badboy91
CCTDeViL
25/9 DuongVirgo CaSiTrinhTuanVy
Akashi
GruntDN
Duchuy
LavieNguyen
langtu1226
Ghostrider278
SupremeLucifer
CucKyHienLanh
KienCon

Creator Cup

Giải đấu được tài trợ bởi www.mobavietnam.com

Hình thức thi đấu vẫn là Random player đề cao tính nhân phẩm của game thủ.
-Map thi đấu: DotA LoD 6.85n3
-Số lượng: 60 player (10 dự bị)
-Platform: MobaZ-Client
-Mode thi đấu: -sduls6abmaahff
-Thời gian đăng ký: từ 15/9 đến hết 18/9
-Chia bảng: 19/9
-Bắt đầu thi đấu: 20/9
-Hình thức: 3 game/ngày, bắt đầu 19h30

Giải thưởng
-Giải nhất: 3.000.000 VNĐ
-Giải nhì: 1.000.000 VNĐ
-Giải Player xuất sắc nhất: 500.000 VNĐ (vote)
-Giải Player có bộ skill đẹp nhất: 500.000 VNĐ (vote)

Đăng ký:
-Gửi inbox về cho 8x https://www.facebook.com/huynguyen.style8x
nội dung: Tên Acc + Sđt
(ko chấp nhận acc clone nên mọi người nên xài nick thật. Mỗi acc fb và sđt chỉ đc đăng ký 1 tên duy nhất)

Tài trợ và tổ chức:
Mobavietnam
MobaZ-Clinet

Mọi người ai muốn tài trợ thêm cho giải đấu thì inbox cho 8x nhé. Đây cũng là bước đi đầu để phát triển cộng đồng LoD trên MobaZ-Client, nó sẽ không dễ và sẽ có nhiều khúc mắc xảy ra. Hy vọng mọi người sẽ cùng chung tay để hoàn thiện hướng phát triển cho cộng đồng Lod về sau.

11 thoughts on “Cập nhật tin tức Creator Cup

Comments are closed.