Cập nhật tin tức Shuffle Cup Mùa 2

Tổng hợp thông tin theo ngày

Top 10 donate nhiều nhất

Giải đấu được tài trợ bởi www.cigarvina.vnwww.vietthue.vn

Stt Tên Thông tin Thưởng Tổng
1 Cigar Lotus (MinhBG) Tài trợ giải Vô địch 10,000,000 13,700,000
Thưởng Hero_carrieR Win 3-0 Round 2 1,000,000
Thưởng caster dự đoán TK 4 200,000
Thưởng caster dự đoán BK1 600,000
Thưởn Win 3-0 tranh hạng 3 500,000
Thưởng caster dự đoán tranh hạng 3 400,000
Thưởng cá nhân kill Akashi 4 mạng/game 500,000
Thưởng cá nhân kill AmateurKill 4 mạng/game 500,000
2 BFFTrumve Thưởng Akashi Win bán kết 6,500,000 6,500,000
3 Ranko (Kokono) Thưởng team caster 6,000,000 6,000,000
4 Sinbad Thưởng Akashi Win Tứ Kết 300,000 5,100,000
Donate 8x cast tứ kết 200,000
Thưởng 8x nếu Akashi Win tứ kết 200,000
Donate Style1stbutcher win bán kết 300,000
Thưởng AmateurKill Win BK 500,000
Donate Duongvirgo cast BK1 200,000
Thưởng style1st win bk 500,000
Thưởng Akashi win bán kết 500,000
Thưởng Kalinhs cast bk 2 100,000
Donate Amee cast tranh hạng 3 200,000
Thưởng style1stbutcher vô địch 1,000,000
Thưởng akashi vô địch 500,000
Donate 8x cast ck 300,000
Thưởng 8x nếu style1st vô địch 300,000
5 Vietthue.vn Tài trợ giải nhì 5,000,000 5,000,000
6 ChiViDamMe Thưởng Conlele Win R2 300,000 3,800,000
Thưởng team vô địch 2500k 2,500,000
Thưởng player xuất sắc nhất 1tr 1,000,000
7 Nguyễn Hoàng Nam Support xuất sắc nhất (Vote sau giải)  500,000 3,000,000
Carry xuất sắc nhất (Vote sau giải) 500,000
Ganker xuất sắc nhất (Vote sau giải) 500,000
Giải Puck xuất sắc nhất 300,000
Giải Invoker xuất sắc nhất 300,000
Giải Nevermore xuất sắc nhất 300,000
Giải Mirana xuất sắc nhất 300,000
Giải Pudge xuất sắc nhất 300,000
8 Axty123 Thưởng nhim_thanhlich Win R2 100,000 2,300,000
Thưởng Vinh-heo Win r1 200,000
Thưởng style1stbutcher Win R2 100,000
Thưởng Vinh-heo Win r2 500,000
Thưởng ChiViDamMe Win r2 300,000
Thưởng ConLeLe Win r2 300,000
Thưởng style1stbutcher Win TK 300,000
thưởng style1stbutcher vô địch 500,000
9 G4vChimden Tài trợ giải 3 1,000,000 2,000,000
Tài trợ giải game thủ xuất sắc nhất 1,000,000
10 Đặng Tuấn Hải Thưởng GruntDN dự đoán TK3 (x2) 200,000 1,400,000
Thưởng Duongvirgo dự đoán TK1 (x1) 100,000
Thưởng Duongvirgo dự đoán BK1 (x3) 300,000
Thưởng Kalinhs dự đoán TK2 (x2) 200,000
Thưởng Kalinhs dự đoán BK2 (x2) 200,000
Thưởng 8x dự đoán TK4 (x1) 200,000
Thưởng 8x dự đoán CK (x2) 200,000

Tổng kết giải thưởng 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cigarvina.vnwww.vietthue.vn

Stt Tên Thông tin Thưởng Tổng
1 GruntDN Đặng Tuấn Hải thưởng dự đoán TK 200,000 540,000
Akuloc thưởng dự đoán TK 100,000
Hoàng Công Thiện thưởng dự đoán TK 40,000
thongbi donate 06/09 200,000
2 Lungmat123 Cá Sấu thưởng win TK 100,000 300,000
Giải 3 shufflecup2 200,000
3 Xoan.naix Trịnh Nguyên thưởng win R2 3-0 500,000 900,000
Trịnh Nguyên thưởng 1 game win 400,000
4 Dungchuibietroi Khải Phan thưởng Win Chen của Akashi 200,000 1,200,000
Á quân Shufflecup 2 1,000,000
5 MidOrFeed FanHuang thưởng 10 kills 100,000 700,000
Phan Van Sỹ Đạt thưởng Win3-0 R3 300,000
Phan Van Sỹ Đạt thưởng Win R3 300,000
6 BacKieuPhong DuongVirgo thưởng Win R3 200,000 600,000
DuongVirgo thưởng Win 3-0 R3 200,000
Khải Phan thưởng Win Chen của Akashi 200,000
7 The Fines Thanh Long thưởng kill anhchadeptrai 200,000 200,000
8 Conlele Nguyễn Thiết thưởng 200,000 1,800,000
Ngọc Tân thưởng Win R2 300,000
Phuc Gosu thưởng Win R2 200,000
Thien Le thưởng Win R2 300,000
Nguyễn Linh thưởng Win R2 300,000
Nguyễn Thiết thưởng 200,000
Thien Le thưởng Lose R3 300,000
9 Axty123 Thịnh Trần thưởng win R1 500,000 600,000
Ngô Văn Nguyên Donate 100,000
10 Duongvirgo Akuloc thưởng Geomancer 200,000 3,880,000
Luu chung thưởng Win R1 300,000
Dung-nevermore thưởng Win R1 50,000
Ly Như Huỳnh thưởng chết dưới 10 kill 150,000
Dung-nevermore thưởng Win R2 100,000
Đặng Tuấn Hải thưởng dự đoán TK1 100,000
Akuloc thưởng dự đoán TK1 50,000
Hoàng công thiện thưởng dự đoán TK1 20,000
Đặng Tuấn Hải thưởng dự đoán BK1 300,000
Akuloc thưởng dự đoán BK1 150,000
Hoàng công thiện thưởng dự đoán BK1 60,000
Cigar logtus thưởng dự đoán BK1 600,000
Chividamme donate BK1 500,000
Sinbat donate BK1 200,000
Ranko thưởng caster 1,000,000
thongbi donate 06/09 100,000
11 KiseR-y Hoàng Công Thiện thưởng quay xe 500,000 500,000
12 ChiViDamMe Dame Cris thưởng ultrakill 100,000 7,900,000
Nguyễn Thiết thưởng win R1 100,000
Conlele thưởng Win R2 300,000
Ngọc Tân thưởng Win R2 300,000
Conlele thưởng win R3 200,000
Nguyễn Thiết thưởng win TK 100,000
Nguyễn Thiết thưởng win BK 100,000
Chau Duc thưởng Win3-0 và 3 loại hero tại BK 500,000
CK ngày 08/09 2,600,000
Donate từ Châu Đức 500,000
Cigar Lotus thưởng kill AmateurKill 4 mạng/game CK 500,000
Nguyễn Linh thưởng player vô địch 500,000
Kong Xin Cai thưởng team vô địch 500k 100,000
Vô địch Shufflecup 2 2,000,000
13 Hitomitanak-A Lê Khác Kiên thưởng win R1 200,000 300,000
Akuloc thưởng Win 20/8 100,000
14 amee-amee-amee Cigarlotus thưởng dự đoán tranh hạng 3 400,000 1,600,000
Sinbad thưởng cast tranh hạng 3 200,000
Ranko thưởng caster 1,000,000
15 CaMap-ChetDu0i Ca-Thac-Lac thưởng win tứ kết 150,000 1,850,000
sasuke1990 thưởng win tứ kết 500,000
Tui ten Tuan thưởng win bk 200,000
Á quân Shufflecup 2 1,000,000
16 Vinh-heo Ngọc Tân thưởng win r1 200,000 900,000
Lê Thành Công thưởng Win r2 200,000
Ngọc Tân thưởng win r2 500,000
17 LenhHoXung Nguyễn Toản thưởng Win R1 200,000 200,000
18 choigiaitri Hiếu Nguyễn thưởng Win R2 200,000 200,000
19 Hero_CarrierR Cigar Lotus thưởng win R2 3-0 1,000,000 1,700,000
Cigar Lotus thưởng win hạng 3 3-0 500,000
Giải 3 shufflecup2 200,000
20 AmateurKlLL Hung Nguyen thưởng Win R2 3-0 100,000 1,800,000
Khải Phan thưởng Win Chen của Akashi 200,000
Sinbad thưởng Win BK 500,000
Á quân Shufflecup 2 1,000,000
21 Eagle-Simin Tieu Tu Ho Le Thưởng win R1 500,000 500,000
22 DotA1993 Phuc Ngo thưởng win R1 300,000 800,000
Nhậm Doanh Doanh thưởng quay xe 500,000
23 goodbye007 huongzon thưởng Win R1 200,000 200,000
24 nhim_thanhlich Huy Nguyễn thưởng Win R1 200,000 700,000
Ngô Chun thưởn win r2 200,000
Ngọc Tân thưởn win r2 100,000
Huyhoang Le thưởn win r2 200,000
25 CucKyHienLanh Akashi thưởng Win R2 500,000 1,200,000
Hungbi thưởng Win R3 500,000
Chimsedinang thưởng Win 3-0 200,000
26 FanHuang Akuloc thưởng Geomancer 600,000 1,100,000
Thưởng Win Game 3 R2 300,000
Giải 3 shufflecup2 200,000
27 AxFang01 Akuloc Thưởng Geomancer 200,000 300,000
Dangthanh Son thưởng Win R2 100,000
28 LuoisKoo Anh Tuấn thưởng cầm chen mega trước 20p 200,000 400,000
Giải 3 shufflecup2 200,000
29 Punpun Akuloc thưởng geomancer 200,000 200,000
30 ltk1509 Khải Phan thưởng Win Chen Akashi 200,000 200,000
31 MissNP Akuloc thưởng Win 20/8 100,000 100,000
32 Style1stButCher Dung-Nvm thưởng Win R1 100,000 9,500,000
Dangthanh son thưởng Win 2-1 R2 100,000
Team Hp thưởng win R2 500,000
Ngọc Tân thưởng Win R2 100,000
DamHaoVan thưởng Win R3 200,000
EmLaBosua thưởng Win R3 50,000
Team Hp thưởng win R3 300,000
Dangthanh son thưởng Win 3 100,000
KhoaiLe thưởng Win R3 200,000
DamHaoVan thưởng Win TK 200,000
EmLaBosua thưởng Win TK 50,000
Hieu Nguyen thưởng Win TK 100,000
Team Hp thưởng win TK 200,000
Ngọc Tân thưởng Win TK 300,000
Cá sấu thưởng Win TK 100,000
Khoai Le thưởng win TK 200,000
Khoai Le thưởng game ko chết TK 100,000
Sinbad thưởng win TK 500,000
Sinbad thưởng Win kèo cá sấu 300,000
Vinh heo thưởng win bk 200,000
style8x thưởng win bk 100,000
Sinbad thưởng win bk 500,000
Khoai Lê thưởng win bk 200,000
8x thưởng vô địch 200,000
Sinbad thưởng vô địch 1,000,000
Khoai Lê thưởng vô địch 500,000
honeymoon thưởng vô địch 500,000
Nguyễn Linh thưởng player vô địch 500,000
Kong Xin Cai thưởng team vô địch 500k 100,000
Vô địch Shufflecup 2 2,000,000
33 anhgrabvietnam Vũ Đình Toàn thưởng không chết 200,000 400,000
27-07 200,000
34 DamHaoVan EmLaBoSua thưởng Win R3 50,000 400,000
Ngô Chun Thưởng Win R3 200,000
Cari-dagon thưởng Win R3 100,000
TonNgoKhong thưởng kill style1st 50,000
35 ZzXzjnzjnXzZ  Style8x thưởng win tk 100,000 300,000
Giải 3 shufflecup2 200,000
36 NTHGoodGame Quykiem thưởng win r2 100,000 300,000
Quỷ kiếm thưởng Win r3 100,000
Cá Sấu thưởng Win TK 100,000
37 kakaamenvt Việt Trần thưởng win tứ kết 100,000 1,100,000
Á quân Shufflecup 2 1,000,000
38 CHOCOPIE Akuloc thưởng Win 20/8 100,000 300,000
Khải Phan thưởng Win Chen của Akashi 200,000
39 TraHinhOnline Tuấn lý thưởng dương mạng 100,000 100,000
40 GioMuaDongBac Tui Tên Tuấn thưởng Win 3-0 R2 100,000 500,000
Tui Tên Tuấn thưởng Win R2 200,000
Tui Tên Tuấn thưởng Godlike R2 200,000
41 BFFTrumVe Shishimaro thưởng Win 3-0 R2 100,000 100,000
42 billgate Cá sấu thưởng vô địch 200,000 2,800,000
Nguyễn Linh thưởng player vô địch 500,000
Kong Xin Cai thưởng team vô địch 500k 100,000
Vô địch Shufflecup 2 2,000,000
43 Tuan_ngoc Akuloc thưởng Win 20/8 100,000 100,000
44 chuchimnon Tài Nguyễn thưởng Win R2 200,000 1,700,000
Thống Chính Võ thưởng Win r2 200,000
Trịnh Nguyen thưởng Win R3 200,000
style1stbutcher thưởng win TK 100,000
Á quân Shufflecup 2 1,000,000
45 yoolsylva Mai Anh Sang thưởng Win R1 100,000 550,000
Mai Anh Sang thưởng Win R2 100,000
Mai Anh Sang thưởng Win 3-0 R2 50,000
8x thưởng Win 3-0 R2 200,000
Dame Cris thưởng ultrakill 50,000
Mai Anh Sang thưởng ultrakill 50,000
46 HeroGun Hồ Trần Trí thưởng kill phu-my 200,000 3,600,000
Dung-Nvm thưởng MVP 100,000
Cá Sấu thưởng vô địch 200,000
Cigar lotus thưởng kill Akashi 4 mạng CK 500,000
Nguyễn Linh thưởng player vô địch 500,000
Kong Xin Cai thưởng team vô địch 500k 100,000
Vô địch Shufflecup 2 2,000,000
47 Akashi Gacon thưởng Win R2 500,000 14,800,000
Gacon thưởng Win 3-0 R2 500,000
Hungbi thưởng Win 3-0 R2 500,000
Qang Sang thưởng Win 3-0 R2 300,000
Hung Nguyen thưởng Win 3-0 R2 100,000
Đức Huy thưởng kill>1 200,000
Akuloc thưởng Win 20/8 100,000
Toan Ta thưởng Win R3 200,000
Toan Ta thưởng loại bff  R3 100,000
Toan Ta thưởng loại amatuer  R3 100,000
Tui Tên Tuấn thưởng Godlike R3 200,000
8x thưởng Win 3-0 R3 200,000
Bmt thưởng Win 2 game đầu R3 100,000
Dung Pham thưởng Win R3 100,000
Sinbad thưởng Win tứ kết 300,000
nhn-toivaem thưởng win game tứ kết 200,000
Sinbad thưởng Win bán kết 500,000
Amee thưởng loại Hero-Carrier bk 200,000
BffTrumve thưởng win bán kết 6,500,000
Kong Xin Cai thưởng win 2 game ck 500,000
Sinbad thưởng vô địch 500,000
nhn-toivaem thưởng win 2 game CK 200,000
Bmt-Allvisao thưởng vô địch 100,000
Nguyễn Linh thưởng player vô địch 500,000
Kong Xin Cai thưởng team vô địch 500k 100,000
Vô địch Shufflecup 2 2,000,000
48 Kalinhs Đặng Tuấn Hải thưởng dự đoán TK 200,000 1,980,000
Akuloc thưởng dự đoán TK 100,000
Hoàng Công Thiện thưởng dự đoán TK 40,000
Đặng Tuấn Hải thưởng dự đoán BK2 200,000
Akuloc thưởng dự đoán BK2 100,000
Hoàng Công Thiện thưởng dự đoán BK2 40,000
Cá sấu thưởng dự đoán BK2 200,000
Sinbad thưởng cast BK2 100,000
Ranko thưởng caster 1,000,000
49 Style8xmirana Đặng Tuấn Hải thưởng dự đoán TK (x1) 200,000 5,410,000
Akuloc thưởng dự đoán TK (x1) 50,000
Hoàng Công Thiện thưởng dự đoán TK (x1) 20,000
Cigar Lotus thưởng dự đoán TK (x1) 200,000
Sinbad donate cast TK 200,000
Sinbad Thưởng 200k nếu akashi win TK 200,000
nhn-toivaem thưởng nếu akashi thua/game 100,000
Anh Tuan thưởng nếu akashi push mega quá 30p TK 300,000
Ranko thưởng caster 3,000,000
Đặng Tuấn Hải thưởng dự đoán CK (x2) 200,000
Akuloc thưởng dự đoán CK (x2) 100,000
Hoàng Công Thiện thưởng dự đoán CK (x2) 40,000
Cari-dragon thưởng dự đoán CK (x2) 100,000
Sinbad donate cast CK 300,000
Sinbad thưởng nếu style1stButcher vô địch 300,000
nhn-toivaem thưởng nếu akashi thua/game 100,000

Chung kết | Thi đấu: 19h30 | Mode: -sdspzm | Hình thức: 03 game | Live trực tiếp trên Mobavietnam 

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cigarvina.vnwww.vietthue.vn

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 DungChuiBietRoi 0-3 -Win Final 3-0 là 500k được tài trợ bởi Cigar Lotus
-Vô địch là 100k được tài trợ bởi Phước Ngô
-Win Final 3-0 là 100k được tài trợ bởi Phước Ngô
0
2 AmateurKlLL 1-2 -Vô địch là 500k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Cõng Style1stButcher(2-1) vô địch cùng là 500k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
0
3 ChiViDamMe 3-0 -Donate 500k từ ông bầu Châu Đức
-Thưởng cá nhân kill AmateurKill 4 mạng/game là 500k được tài trợ bởi Cigar Lotus
-Thưởng mỗi player vô địch 500k được tài trợ bởi Nguyễn Linh
-Thưởng team vô địch 500k được tài trợ bởi Kong Xin Cai
1,600,000
4 HeroGun 3-0 -Vô địch là 200k được tài trợ bởi Cá Sấu
-Thưởng cá nhân kill Akashi 4 mạng/game là 500k được tài trợ bởi Cigar Lotus
-Thưởng mỗi player vô địch 500k được tài trợ bởi Nguyễn Linh
-Thưởng team vô địch 500k được tài trợ bởi Kong Xin Cai
1,300,000
5 billgate 2-1 -Vô địch là 200k được tài trợ bởi Cá Sấu
-Thưởng mỗi player vô địch 500k được tài trợ bởi Nguyễn Linh
-Thưởng team vô địch 500k được tài trợ bởi Kong Xin Cai
800,000
6 Style1stButCher 2-1 -Vô địch là 200k được tài trợ bởi style8xmirana
-Vô địch là 1tr được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Win Final 3-0 là 1tr được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Không âm mạng Final là 500k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Đi mid một game là 500k được tài trợ bởi Cá Sấu
-Rampage là 500k được tài trợ bởi Cá Sấu
-Vô địch là 500k được tài trợ bởi Khoai Lê
-Vô địch là 500k được tài trợ bởi honeymoon
-Thưởng mỗi player vô địch 500k được tài trợ bởi Nguyễn Linh
-Thưởng team vô địch 500k được tài trợ bởi Kong Xin Cai
2,800,000
7 CaMap-ChetDu0i 0-3 0
8 kakaamenvt 1-2 -Vô địch là 200k được tài trợ bởi Ai Tan Huynh 0
9 chuchimnon 1-2 0
10 Akashi 2-1 -Win 2 game là 500k được tài trợ bởi Kong Xin Cai
-Vô địch là 500k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Win mỗi game là 100k được tài trợ bởi nhn-toivaem (x2)
-Vô địch là 100k được tài trợ bởi Bmt-Allvisao
-Thưởng mỗi player vô địch 500k được tài trợ bởi Nguyễn Linh
-Thưởng team vô địch 500k được tài trợ bởi Kong Xin Cai
1,900,000
11 Style8xmirana Cast -Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 100k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 50k tài trợ bởi A Ku Lộc (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 20k tài trợ bởi Hoàng Công Thiện (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 50k tài trợ bởi Cari-Dragon (x3 là 200k) (x2)
-Nếu akashi win dưới 2 game thưởng caster 500k được tài trợ bởi Kong Xin Cai
-Donate 300k từ Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Donate thêm 300k nếu Style1stButcher vô địch được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Nếu Akashi thua mỗi game thưởng 100k được tài trợ từ nhn-toivaem (x1)
1,140,000
Bonus -Thưởng Troll Warlord Win mỗi game là 200k được tài trợ bởi Trương Trọng Tấn
-Thưởng 500k nếu Win 3-0 cùng điều kiện có Medusa hoặc 3 game cầm 3 loại hero Str,Agi,Int, nếu đạt cả 3 điều kiện thì x2 giải thưởng được tài trợ bởi ông bầu Châu Đức
-Thưởng mỗi player vô địch 500k được tài trợ bởi Nguyễn Linh
-Thưởng game thủ xuất sắc nhất giải 1tr được tài trợ bởi Nguyễn Linh
-Thưởng team vô địch 500k được tài trợ bởi Kong Xin Cai
Thưởng cá nhân kill Akashi 4 mạng/game là 500k được tài trợ bởi Cigar Lotus (x1)
-Thưởng cá nhân kill chuchimnon 4 mạng/game là 500k được tài trợ bởi Cigar Lotus
-Thưởng cá nhân kill AmateurKill 4 mạng/game là 500k được tài trợ bởi Cigar Lotus (x1)
0
Tổng ngày 9,540.000
Tổng giải 96,480,000

Tranh Hạng 3 | Thi đấu: 19h30 | Mode: -sdspzm | Hình thức: 03 game | Live trực tiếp trên Mobavietnam 

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cigarvina.vnwww.vietthue.vn

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 LuoisKoo 2-1 -Thưởng Chen mega 1 lane trước 20p từ 04/09 trở đi là 200k được tài trợ bởi Anh Tuan 200,000
2 NTHGoodGame 1-2 0
3 CHOCOPIE 1-2 0
4 Lungmat123 2-1 0
5 FanHuang 2-1 0
6 Joker1994 1-2 -Win hạng 3 là 100k được tài trợ bởi Style1stButcher 0
7 Hero_CarrierR 3-0 -Thưởng Win 3-0 là 500k được tài trợ bởi Cigar Lotus 500,000
8 hirovn 0-3 0
9 ZzXzjnzjnXzZ 2-1 0
10 ltk1509 1-2 0
11 Amee-Amee-Amee Cast -Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 100k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 50k tài trợ bởi A Ku Lộc (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 20k tài trợ bởi Hoàng Công Thiện (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 200k tài trợ bởi Cigar Lotus (x2)
-Donate 200k từ Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Donate 200k từ Cá Sấu (Thanh Loan)
-Donate 200k từ Amthamcomback (Thanh Tùng)
-Donate 500k từ Vithansucmanh (KidTerror)
1,840,000
Bonus -Thưởng Troll Warlord Win mỗi game là 200k được tài trợ bởi Trương Trọng Tấn
-Thưởng Chen mega 1 lane trước 20p từ 04/09 trở đi là 200k được tài trợ bởi Anh Tuan
-Thưởng 500k nếu Win 3-0 cùng điều kiện có Medusa hoặc 3 game cầm 3 loại hero Str,Agi,Int, nếu đạt cả 3 điều kiện thì x2 giải thưởng được tài trợ bởi ông bầu Châu Đức
-Thưởng Win 3-0 là 500k được tài trợ bởi Cigar Lotus
0
Tổng ngày 2,540,000
Tổng giải 86,940,000

Bán kết 02 | Thi đấu: 19h30 | Mode: -sdspzm | Hình thức: 03 game | Live trực tiếp trên Mobavietnam 

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cigarvina.vnwww.vietthue.vn

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Joker1994 1-2 0
2 Hero_CarrierR 1-2 0
3 Style1stButCher 2-1 -Win bán kết 200k được tài trợ bởi Vinh-heo
-Win bán kết 100k được tài trợ bởi style8xmirana
-Win bán kết 200k được tài trợ bởi Dangthanh Son
-Win bán kết 500k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Win bán kết 3-0 là 1tr được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Lose bán kết 0-3 là 500k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Không âm mạng là 500k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Win bán kết 200k được tài trợ bởi Khoai Lê
1,200,000
4 CaMap-ChetDu0i 2-1 -Win bán kết là 200k được tài trợ bởi SirTuanOnl 200,000
5 hirovn 1-2 -Win bán kết 100k được tài trợ bởi style8xmirana 0
6 ZzXzjnzjnXzZ 1-2 0
7 kakaamenvt 2-1 0
8 chuchimnon 2-1 -Win bán kết và loại Akashi là 300k được tài trợ bởi thongbi (Thống Chính Võ) 0
9 Akashi 2-1 -Win bán kết 3-0 là 200k được tài trợ bởi SirTuanOnl
-Cầm chen win mỗi game là 200k được tài trợ bởi SirTuanOnl
-Win bán kết là 500k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Win bán kết 3-0 thêm 500k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Loại Hero-carrieR là 200k được tài trợ bởi Amee-Amee-Amee
-Loại chuchimnon là 200k được tài trợ bởi Amee-Amee-Amee
-Win bán kết 6,5tr được tài trợ bởi BFFTrumVe
7,200,000
10 ltk1509 1-2 0
11 Kalinhs Cast -Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 100k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 50k tài trợ bởi A Ku Lộc (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 20k tài trợ bởi Hoàng Công Thiện (x2)
-Caster dự đoán đúng trước khi creep mid gặp nhau mỗi game là 100k tài trợ bởi Cá Sấu (x2)
-Donate 100k từ Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Nếu chuchimnon bị loại hoặc akashi win bán kết thì donate cho Duongvirgo 100k, Amee 100k, GruntDN 100k được tài trợ bởi thongbi (Thống Chính Võ)
940,000
Bonus -Thưởng Troll Warlord Win mỗi game là 200k được tài trợ bởi Trương Trọng Tấn
-Thưởng Chen mega 1 lane trước 20p từ 04/09 trở đi là 200k được tài trợ bởi Anh Tuan
-Thưởng 500k nếu Win 3-0 cùng điều kiện có Medusa hoặc 3 game cầm 3 loại hero Str,Agi,Int, nếu đạt cả 3 điều kiện thì x2 giải thưởng được tài trợ bởi ông bầu Châu Đức
0
Tổng ngày 9,540,000
Tổng giải 84,400,000

Bán kết 01 | Thi đấu: 19h30 | Mode: -sdspzm | Hình thức: 03 game | Live trực tiếp trên Mobavietnam 

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cigarvina.vnwww.vietthue.vn

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 LuoisKoo 0-3 0
2 DungChuiBietRoi 2-1 -Win bán kết 3-0 là 500k được tài trợ bởi Cigar Lotus 0
3 AmateurKlLL 3-0 -Win bán kết là 1tr được tài trợ bởi ChiViDamMe
-Win bán kết là 500k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
1,500,000
4 ChiViDamMe 3-0 -Win bán kết cùng AmateurKill là 1tr được tài trợ bởi AmateurKill
-Win bán kết là 100k được tài trợ bởi Thiết Nguyễn
-Thưởng 500k Win 3-0 cùng điều kiện 3 game cầm 3 loại hero Str,Agi,Int được tài trợ bởi ông bầu Châu Đức
1,600,000
5 NTHGoodGame 1-2 -Win bán kết là 300k được tài trợ bởi Conlele 0
6 HeroGun 2-1 0
7 CHOCOPIE 0-3 0
8 billgate 2-1 0
9 Lungmat123 1-2 -Win bán kết là 300k được tài trợ bởi Satan
-Win bán kết 3-0 là 300k được tài trợ bởi Satan
-Beyond Godlike bán kết là 300k được tài trợ bởi Satan
-Rampage bán kết là 300k được tài trợ bởi Satan
0
10 FanHuang 1-2 -Win bán kết là 100k được tài trợ bởi Kill.me.if.u.can
-Win bán kết 3-0 là 200k được tài trợ bởi Kill.me.if.u.can
0
11 Duongvirgo Cast Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 100k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải (x3)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 50k tài trợ bởi A Ku Lộc (x3)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 20k tài trợ bởi Hoàng Công Thiện (x3)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 200k tài trợ bởi Cirga Lotus (x3)
-Donate 200k từ Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Donate Duongvirgo 500k, 8x 500k từ ChiViDamMe
2,310,000
Bonus -Thưởng Troll Warlord Win mỗi game là 200k được tài trợ bởi Trương Trọng Tấn
-Thưởng Chen mega 1 lane trước 20p từ 04/09 trở đi là 200k được tài trợ bởi Anh Tuan
-Thưởng 500k nếu Win 3-0 cùng điều kiện có Medusa hoặc 3 game cầm 3 loại hero Str,Agi,Int, nếu đạt cả 3 điều kiện thì x2 giải thưởng được tài trợ bởi ông bầu Châu Đức
0
Tổng ngày 5,410,000
Tổng giải 74,860,000

Tứ kết 4 | Thi đấu: 19h30 | Mode: -sdspzm | Hình thức: 03 game | Live trực tiếp trên Mobavietnam 

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cigarvina.vnwww.vietthue.vn

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 OnlyCarry 1-2 0
2 CHOCOPIE 3-0 -Win game Akashi cầm Chen 200k được tài trợ bởi Khải Phan 300,000
3 BacKieuPhong 2-1 -Win tứ kết là 100k được tài trợ bởi vợ của NamMoDung
-Win game Akashi cầm Chen 200k được tài trợ bởi Khải Phan
-Win tứ kết là 100k được tài trợ bởi Dung NeverMore
200,000
4 Akashi 2-1 -Win tứ kết 300k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Win tứ kết 3-0 là 300k được tài bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Kill trên 25 mạng/game là 300k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Quay xe tại tứ kết là 500k được tài trợ bởi Cá Sấu
-Cầm Chen Win/game là 100k được tài trợ bởi Dung Pham
-Mỗi game Win là 100k được tài trợ bởi nhn-toivaem (x2)
-Game 3 mega trước 30p là 300k được tài trợ bởi Anh Tuan
500,000
5 AxFangn01 1-2 0
6 AmateurKlLL 2-1 -Win game Akashi cầm Chen 200k được tài trợ bởi Khải Phan
-Win tứ kết 3-0 là 200k được tài trợ bởi Minh Phương
200,000
7 Aihxst 0-3 0
8 KeepWarm 0-3 0
9 DungChuiBietRoi 2-1 -Win game Akashi cầm Chen 200k được tài trợ bởi Khải Phan 200,000
10 ltk1509 2-1 -Win game Akashi cầm Chen 200k được tài trợ bởi Khải Phan 200,000
11 Style8xmirana Cast -Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 200k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải (x1)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 50k tài trợ bởi A Ku Lộc (x1)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 20k tài trợ bởi Hoàng Công Thiện (x1)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 200k tài trợ bởi Cigar Lotus (MinhBG) (x1)
-Donate 200k được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Donate thêm 200k nếu Akashi Win tứ kết được tài trợ bởi Sinbad (Lý Chiến Thắng)
-Mỗi game Akashi thua là 100k được tài trợ bởi nhn-toivaem (x1)
-Game 3 Akashi push mega quá 30p là 300k được tài trợ bởi Anh Tuan
-Donate cho team caster: 8x (3tr) ,Duongvirgo (1tr) ,Kalinhs (1tr) ,Amee (1tr) được tài trợ bởi ông bầu Ranko (KoKoNo)
7,270,000
Bonus -Cá nhân Kill Akashi 5 mạng/game là 500k được tài trợ bởi Cigar Lotus (MinhBG)
-Thưởng Chen mega 1 lane trước 20p từ 04/09 trở đi là 200k được tài trợ bởi Anh Tuan
0
Tổng ngày 8,770,000
Tổng giải 69,450,000

Tứ kết 3 | Thi đấu: 19h30 | Mode: -sdspzm | Hình thức: 03 game | Live trực tiếp trên Mobavietnam 

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cigarvina.vnwww.vietthue.vn

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ZxxNEXTxxz 0
2 Punpun -Win tứ kết 100k được tài trợ bởi Đoàn Kiên 0
3 kakaamenvt -Win tứ kết 100k được tài trợ bởi Việt Trần 100,000
4 CucKyHienLanh -Win tứ kết 100k được tài trợ bởi Style1stButcher
-Win tứ kết 300k được tài trợ bởi Cá Sấu
0
5 chuchimnon -Win tứ kết 100k được tài trợ bởi Style1stButcher 
-Win tứ kết 3-0 được 1 năm netfix (600k) được tài trợ bởi Trịnh Nguyên
100,000
6 billgate 0
7 HeroGun 0
8 FanHuang 0
9 MidOrFeed 0
10 choigiaitri 0
11 GruntDN Cast -Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 100k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 50k tài trợ bởi A Ku Lộc (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 20k tài trợ bởi Hoàng Công Thiện (x2)
340,000
Bonus -Cá nhân kill CucKyHienLanh 5 mạng/game được 500k tài trợ bởi Cigar Lotus (01 game đầu tiên)
Tổng ngày 540,000
Tổng giải 60,680,000

Tứ kết 2 | Thi đấu: 19h30 | Mode: -sdspzm | Hình thức: 03 game | Live trực tiếp trên Mobavietnam 

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cigarvina.vnwww.vietthue.vn

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 nykiway 1-2 0
2 ChiViDamMe 2-1 -Win tứ kết là 100k được tài trợ bởi Thiết Nguyễn  100,000
3 rfvmn87 0-3 0
4 Lungmat123 2-1 -Win tứ kết 100k được tài trợ từ Cá Sấu 100,000
5 tuannhopro 1-2 -Win tứ kết 100k được tài trợ từ Cá Sấu 0
6 CCTDeViL 1-2 -Win tứ kết là 200k được tài trợ bởi Drancity
-Win tứ kết là 100k được tài trợ bởi Cá Sấu
0
7 hirovn 2-1 0
8 ZzXzjnzjnXzZ 2-1 -Win tứ kết 100k được tài trợ từ Style8xmirana 100,000
9 DotA1993 2-1 -Win tứ kết là 100k được tài trợ bởi Cá Sấu
-Quay xe là 500k được tài trợ bởi Nhậm Doanh Doanh
500,000
10 NTHGoodGame 2-1 -Win tứ kết là 100k được tài trợ bởi Cá Sấu  100,000
11 Kalinhs Cast -Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 100k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 50k tài trợ bởi A Ku Lộc (x2)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 20k tài trợ bởi Hoàng Công Thiện (x2)
340,000
Bonus -Rampage đầu tiên của game 1 và game 2 là 150k được tài trợ bởi Thiết Nguyễn
Tổng ngày 1,240,000
Tổng giải 60,140,000
Tứ kết 1 | Thi đấu: 19h30 | Mode: -sdspzm | Hình thức: 3 game | Live trực tiếp trên Mobavietnam 

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Joker1994 3-0 0
2 LuoisKoo 2-1 0
3 MotMinhTheHien 0-3 0
4 MissNP 1-2 0
5 Hero_CarrierR 2-1 0
6 Style1stButCher 2-1 Win tứ kết là 200k được tài trợ bởi DamHaoVan
-Ranpage lần 1 vòng tứ kết là 100k được tài trợ bởi Hieu Nguyen
-Ranpage lần 2 vòng tứ kết là 200k được tài trợ bởi Hieu Nguyen
-Ranpage lần 3 vòng tứ kết là 400k được tài trợ bởi Hieu Nguyen
-Ranpage lần 4 vòng tứ kết là 800k được tài trợ bởi Hieu Nguyen
-Assitant trên 30 mạng là 100k (+10 assit = 100k nữa) được tài trợ bởi Hieu Nguyen
Win tứ kết là 50k được tài trợ bởi EmLaBoSuaNgoan
-Win 3-0 tứ kết là 200k được tài trợ bởi Hieu Nguyen
Win 2-1 tứ kết là 100k được tài trợ bởi Hieu Nguyen
-Win tứ kết nhờ quay xổ số là 50k được tài trợ bởi Hieu Nguyen
Win tứ kết là 200k được tài trợ bởi Team Hải Phòng
Win tứ kết là 500k được tài trợ bởi SinBad
-Win 3-0 tứ kết là 1tr được tài trợ bởi SinBad
-Rampage tứ kết là 500k được tài trợ bởi SinBad
Win tứ kết là 300k được tài trợ bởi honeymoon

-Win tứ kết là 100k được tài trợ bởi Cá Sấu
-Win tứ kết là 200k được tài trợ bởi Khoai Lê

-Game không chết mạng nào 100k từ Khoai Lê

1,750,000
7 Lord-Or-Destiny 1-2 -Win tứ kết là 50k được tài trợ bởi EmLaBoSuaNgoan
-50k nếu loại Style1stButcher được tài trợ bởi EmLaBoSuaNgoan
0
8 CaMap-ChetDu0i 2-1 Win tứ kết là 150k được tài trợ bởi Ca-Thac-Lac
Win 2 game tứ kết là 500k được tài trợ bởi sasuke1990
650,000
9 CoGiDoGOSU 1-2 -Win tứ kết là 50k được tài trợ bởi EmLaBoSuaNgoan
-50k nếu loại Style1stButcher được tài trợ bởi EmLaBoSuaNgoan
0
10 DamHaoVan 1-2 -Win tứ kết là 50k được tài trợ bởi EmLaBoSuaNgoan
50k nếu loại Style1stButcher được tài trợ bởi EmLaBoSuaNgoan
-Win tứ kết là 500k được tài trợ bởi OliverQueen
Mỗi mạng kill Style1stButcher là 50k được tài trợ bởi TonNgoKhong
-Win tứ kết là 200k được tài trợ bởi Style1stButcher
-Win tứ kết là 100k được tài trợ bởi Cari-Dragon
-Ultrakill game 1 hoặc 2 là 100k được tài trợ bởi Cari-Dragon
50,000
11 DuongVirgo cast -Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 100k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải (x1)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 50k tài trợ bởi A Ku Lộc (x1)
-Caster dự đoán đúng từ phút thứ 2 mỗi game là 20k tài trợ bởi Hoàng Công Thiện (x1)
170,000
  Tổng ngày 2,620,000
  Tổng giải 58,900,000

6 thoughts on “Cập nhật tin tức Shuffle Cup Mùa 2

  1. Livetolove says:

    Cám ơn Huy Nguyễn cùng những người ae đã và đang kéo lại 1 game đã ăn sâu vào thời trai trẻ và tuổi thanh xuân của tôi

Comments are closed.