Giải dấu dành cho các cặp đôi vàng làng DotA – Couple Cup

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn và www.mobavietnam.com

Hình thức giải đấu:
-Platform: MobaZ-Client
-Map: Dota v6.83d MobaZ
-Mode: -sdzm (random trên web)
-Số lượng: 160 player (32 đôi + 96 đơn)
Thời gian:
-Đăng ký: 17/10 – 20/10
-Ngày thi đấu: 22/10-07/11
-Thời gian thi đấu: 19h30 mỗi ngày
Giải thưởng:
-Giải nhất: 10.000.000 VNĐ được tài trợ bởi Cigar Lotus (MinhBG)
-Giải nhì: 5.000.000 VNĐ tài trợ bởi SinBad (2tr), Mobavietnam (2tr) karvilo  (1tr)
-Giải ba: 1.000.000 VNĐ tài trợ bởi Dung-Nevermore
-Giải cá nhân xuất sắc nhất: 1.000.000 VNĐ tài trợ bởi Dung-Nevermore
-Tài trợ team caster: 2.000.000 VNĐ tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
-Tài trợ Couple Vô địch: 1.000.000 VNĐ tài trợ bởi Dung-Nevermore
Đăng ký:
-Trường hợp đăng ký đôi: cử 2 đại diện inbox 8x thông tin 2 player tham gia bao gồm: tên acc+ SĐT+ link FB.
-Trường hợp đăng ký đơn: inbox 8x thông tin: Tên acc+Sđt.
Tùy vào tình hình số lượng đăng ký nhiều hay ít mình có thể sẽ điều chỉnh số người tham dự cho phù hợp. Con số 160 chỉ là mốc tạm thời để chốt khung giải đấu cho dễ.

Tổng kết trao giải

STTPlayerChi tiết giải thưởngTổng
1Hanyo
Opera
Chividamme thưởng win r1500,0007,600,000
Dung-nevermore thưởng win r1100,000
chividamme thưởng win r2500,000
CLEMONEP thưởng couple vô địch400,000
Kong-Xin-Cai thưởng couple vô địch1,000,000
KhongTu thưởng couple vô địch100,000
Dung-nvm thưởng couple vô địch1,000,000
Giải vô địch4,000,000
2Vegeta Giải Vô địch2,000,0002,000,000
3NeverTnkGiải Vô địch2,000,0002,000,000
4Style1stButCher Minh Quyết thưởng win r1200,0004,850,000
Trần Phù Pham thưởng win r1100,000
Dangthanh Son thưởng win r1200,000
Sinbad thưởng win r2200,000
Sinbad thưởng win 3-0 r2200,000
Sinbad thưởng win r3200,000
Amee thưởng win r3200,000
SuPhuTinhDuc thưởng win r3200,000
GruntDN thưởng win BK100,000
Cá Sấu thưởng win BK250,000
CLEMONEP thưởng vô địch200,000
Sinbad thưởng vô địch500,000
tunidol thưởng vô địch100,000
Trần Phù Pham thưởng vô địch200,000
Giải Vô địch2,000,000
5CucKyHienLanh
 Akashi
Giải nhì2,000,0002,000,000
6prokhongcandoGiải nhì1,000,0001,000,000
7BOZITTGiải nhì1,000,0001,000,000
8TheRock Giải nhì1,000,0001,000,000
9HeroGun
 tunidol
Dung-nvm thưởng win r1200,000600,000
Giải ba400,000
10Z0Z0Z0EEEBienHoa-Dongnai thưởng win r1200,000500,000
BienHoa-Dongnai thưởng win r3100,000
Giải ba200,000
11xbbphuthoGiải ba200,000200,000
12BienHoa-DongNaiGiải ba200,000200,000
13Sinbad
 vilusibiu
style8xmirana thưởng win r1200,0001,100,000
suphutinhduc thưởng win r1200,000
style1stbutcher win r1200,000
shishimaru thưởng win r1100,000
Amee thưởng win r2200,000
style1stbutcher win r2200,000
14Anhchangdeptrai
NguyenThuHien
JackPN thưởng win r150,000304,321
JackPN thưởng win 3-0 r150,000
x6nCoV thưởng win r14,321
Ai Tan Huynh thưởng win r1200,000
15KiseR-y Dặng Tuấn Hải thưởng win r1300,000300,000
16ChiViDamMeOpera thưởng win R1 300,000800,000
Hanyo thưởng win R1500,000
17CCT.DeViL Tui Tên Tuấn thưởng invoker GL1,000,0001,000,000
18shishimaruCTTdevil thưởng win r1100,000100,000
19FridaySuphutinhduc thưởng rampage200,000200,000
20GiaLuatTiLi
 vnsprovip
Dung-nvm thưởng VNSprovip win R1100,000200,000
GruntDN thưởng win r2100,000
21AinzOoalGownSuPhuTinhduc thưởng win r2200,000900,000
SuPhuTinhduc thưởng win 3-0 r2100,000
Sinbad thưởng win r2200,000
Sinbad thưởng win 3-0 r2200,000
SuPhuTinhduc thưởng win r3200,000
22LacosteGoodbyeWhisky thưởng quay xe250,000250,000
23ChiLienBienHoa-DongNai thưởng win r1150,000150,000
24KalinhsĐặng Tuấn Hải thưởng caster 22/1070,0001,140,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 23/1070,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 27/1070,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 29/1070,000
Hùng Thanh Hoàng thưởng caster 29/10250,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 30/1070,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 03/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 04/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 10/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 11/1170,000
OiSiWa thưởng caster 11/1150,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 18/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 19/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 25/1170,000
25AmeeĐặng Tuấn Hải thưởng caster 31/1070,000840,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 05/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 06/1170,000
BienHoa-DongNai thưởng caster 06/1150,000
OiSiWa thưởng caster 11/1150,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 12/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 13/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 22/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 23/1170,000
Hùng Thanh Hoàng thưởng caster250,000
26DuongVirgoĐặng Tuấn Hải thưởng caster 26/1070,0001,030,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 28/1070,000
Hùng Thanh Hoàng thưởng caster 28/10250,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 01/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 02/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 08/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 09/1170,000
Sinbad thưởng caster 09/11100,000
OiSiWa thưởng caster 11/1150,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 14/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 15/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 20/1170,000
27KillMeIfUCanOiSiWa thưởng caster 11/1150,000190,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 21/1170,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 24/1170,000
28style8xmiranaĐặng Tuấn Hải thưởng cast 24/1070,000140,000
Đặng Tuấn Hải thưởng cast 25/1070,000
Tổng giải31,594,321
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1HanYo3-0

-Thưởng win Round1 là 500k được tài trợ bởi Chividamme
-Thưởng win Round1 là 100k được tài trợ bởi Dung-Nevermore

600.000
2

-Opera

3-0
3BaG-PeXiu 0
4FBIxichcho0-30
5llvllrBoykute1-2 0
6Amee-amee-amee2-1 0
7beanback1593-0 0
8GioMuaDongBac1-2 0
9EcstasyHP1-2 0
10NeverCry1-2 0
11KalinhsCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70.000
  Bonus-Thưởng Invoker Godlike đầu tiên là 1tr tài trợ bởi SirTuanOnl
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
   Tổng ngày670.000
   Tổng giải20.670.000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1A3A4TOSTOBOY0-3-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc200,000
2

Friday

0-3
3CCT.devil3-0-Thưởng Invoker Godlike đầu tiên là 1tr tài trợ bởi SirTuanOnl 1,000,000
4FanHuang3-0
5bymbaybong1-2 0
6Feed-xong-Quit1-2 0
7NgocThuLamPhong2-1 0
8NSUT-LeRoi2-1 0
9SamuraiXiTin1-2 0
10BienHoa-DongNai2-1 0
11KalinhsCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70.000
  Bonus-Thưởng Invoker Godlike đầu tiên là 1tr tài trợ bởi SirTuanOnl
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
   Tổng ngày1,270.000
   Tổng giải21.940.000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Conlele2-1 0
2

Traxanh0do

2-1
3Luv_1dem1-2-Thưởng Win R1 là 100k tài trợ bởi Không Cần0
4Jamaras1-2
5caubehamch0ii2-1 0
6Wao-lenzy1-2 0
7L_a_c_O_s_t_e1-2-Thưởng quay xe là 250k tài trợ bởi GoodbyeWhisky
-Thưởng Win R1 là 100k tài trợ bởi Trần Phù Pham
-Thưởng Win R1 là 100k tài trợ bởi Dung-Nevermore
250,000
8tatcaquyxuomg1-2 0
9BFFTrumVe2-1-Thưởng Win R1 là 100k tài trợ bởi CCT.Devil
-Thưởng Win R1 là 100k tài trợ bởi Dung-Nevermore
200,000
10DungChuiBietRoi2-1 0
11Style8xmiranaCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc520,000
   Tổng ngày0
   Tổng giải22,460,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Nammodung1-2 0
2

daradon93

1-2
3dansss2-1 0
4Baby-SHARK2-1
5EmLaBoSuaNgoan1-2 0
6KhongTu2-1 0
7DHA.Collin2-1 0
8VietNamIDOL1-2 0
9xecodapxichlo2-1 0
10KIEUPHONG1-2 0
11Style8xmiranaCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc70,000
   Tổng ngày0
   Tổng giải22,530,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1GiaLuatTiLi2-1-Thưởng VnsProvip win R1 là 100k được tài trợ bởi Dung-nevermor100,000
2

VnsProvip

2-1
3chuchimnon1-2-Thưởng chuchimnon win R1 là 100k được tài trợ bởi Dung-nevermor0
4bacchimnon1-2
5Sub[Zero]3-0 0
6liberty_black1-2 0
7Dungnevermore1-2 0
8Shadowfiendz3-0 0
9KenPham1-2 0
10Tuan_ngoc0-3 0
11DuongvirgoCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày170,000
   Tổng giải22,700,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1HuTrucDaiSu0-3 0
2

LenhHoXung

0-3
3HeroGun3-0-Thưởng win R1 là 200k tài trợ bởi Dung-Nevermore200,000
4tunido3-0
5Congtansmile0071-2-Thưởng win R1 là 100k tài trợ bởi Dung-Nevermore0
6KoD-pro-013-0 0
7Chividamme2-1-Thưởng win R1 là 300k tài trợ bởi Opera
-Thưởng win R1 là 500k tài trợ bởi HanYo
800,000
8killmeifyoucan1-2-Thưởng win R1 là 100k tài trợ bởi Dung-Nevermore0
9Hitomitanak-A1-2 0
10TunTienSinhKK1-2 0
11DuongvirgoCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày1,070,000
   Tổng giải23,770,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Thoichoemxin0-3 0
2

DucHuy

0-3
3Shishimaru3-0-Thưởng Shishimaru win R1 là 100k tài trợ bởi CTT.Devil100,000
4Saigon.Boo3-0
5ddaysc0-3 0
6Style1stbutcher1-2-Thưởng win R1 là 200k tài trợ bởi Minh Quyết
-Thưởng win R1 là 100k tài trợ bởi Trần Phù Pham
-Thưởng win R1 là 200k tài trợ bởi Dangthanh Son
500,000
7Gotothesun2-1 0
8TraHinhOnline 0
9VnBM0us31-2 0
10Ryan_Kang 0
11DuongVirgoCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
-Thưởng caster 250k tài trợ bởi Hùng Thanh Hoàng
320,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày920,000
   Tổng giải24,690,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Cogidokoon2-1 0
2

nakasumi

2-1
3DaLat-SiMax1-2 0
4MDGAmaiimaii 1-2
5NeverTnk2-1 0
6HGT-Plasma1-2 0
7ptlq3850-3 0
8Kiser-Y2-1-Thưởng Win R1 là 300k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải300,000
9noobody882-1 0
10AinzOoalGown  2-1 0
11KalinhsCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
-Thưởng caster 250 tài trợ bởi Hùng Thanh Hoàng
320,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày620,000
   Tổng giải25,310,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1DamHaoVan1-2-Thưởng DamHaoVan win R1 là 100k tài trợ bởi Style1stbutcher0
2

TankOfWar

1-2
3ladysieuga2-1 0
4finaldemon19872-1
5Style9xOrg2-1 0
6shisha2-1 0
7Ayumina1-2 0
8halaluye1-2 0
9Sigflow2-1 0
10Doinhumotgiacmo1-2 0
11KalinhsCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày0
   Tổng giải25,380,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1ViThanSucManh1-2 0
2

ViThanAnhSang

1-2
3Nguyenthuhien2-1–Thưởng AnhChangDepTrai Win R1 là 50k từ JackPN
-Thưởng AnhChangDepTrai Win 3-0 R1 là 50k từ JackPN
-Thưởng AnhChangDepTrai Win R1 là 4.321 từ x6nCoV
-Thưởng AnhChangDepTrai Win R1 là 200k từ Ai Tan Huynh
304,321
4Anhchangdeptrai2-1
5CaSiTrinhTuanVy1-2 0
6MMR-5k1-2 0
7DHA-Tuan0-3 0
8xbbphuthox2-1 0
9Z0Z0Z0EEE2-1–Thưởng Win R1 là 200k từ BienHoa-DongNai200,000
10StyleNhox3-0 0
11AmeeCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày570,000
   Tổng giải25,950,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1kungfupanda0-3 0
2

Nho0ckbuo0n

0-3
3soda3-0 0
4hoasua3-0
5HungcaroQ82-1 0
6nhn-toivaem2-1 0
7Punpun1-2 0
8TaoRatLaBa3-0 0
9S2Luna1-2 0
10bac-sy-dota0-3 0
11DuongVirgoCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày0
   Tổng giải26,020,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1vinhheo1-2 0
2

ManhMeLenNaoBan

1-2
3vilusibiu2-1-Thưởng Sinbad win R1 là 200k từ Style8xmirana
-Thưởng Sinbad win R1 là 200k từ SuPhuTinhDuc
-Thưởng Sinbad win R1 là 200k từ Style1stbutcher
-Thưởng Sinbad win R1 3-0 là 300k từ Style1stbutcher
–Thưởng Sinbad win R1 là 100k từ Shishimaru
-Thưởng Sinbad win R1 3-0 là 100k từ Shishimaru
700,000
4sinbad2-1
5Vegeta3-0 0
6PrinceEA0-3 0
7NoobsnO70-3 0
8x6nCoV3-0 0
9comchao1232-1 0
10MrFapz1-2 0
11DuongVirgoCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày770,000
   Tổng giải26,790,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1VoDichGioiTre0-3 0
2

Gosucuoicung

0-3
3Cuckyhienlanh3-0 0
4Akashi3-0
5ManTra2-1 0
6Kendy3453-0 0
7haclong1-2 0
8gooddoctor070-3 0
9GodKan062-1 0
10Kingofthemoon1-2 0
11KalinhsCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày70,000
   Tổng giải26,930,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Pumpan_coming3-0 0
2

Xoannaix

3-0
3vanminh05900-3 0
4SupperMario0-3
5WINGSSS1-2 0
6BopZuDongDoi1022-1 0
7brisingr2-1 0
8sonthaomc1-2 0
9Chimsedinang1-2 0
10BOZITT2-1 0
11AmeeCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày70,000
   Tổng giải27,000,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Sakk3-0 0
2

SongCryCry

3-0
3linhbrokotex0-3 0
4Temking0-3
5Chivas210-3 0
6KingOfWolves1-2 0
7Thanos2-1 0
8TheRock2-1 0
9ZxxNextxxZ1-2 0
10ChiLien3-0-Thưởng win R1 là 150k tài trợ bởi Bienhoa-Dongnai150,000
11AmeeCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
-Thưởng caster 50k tài trợ bởi Bienhoa-Dongnai
120,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày270,000
   Tổng giải27,270,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1ladysieuga2-1 0
2

finaldemon1987

2-1
3Saigon.Boo0-3 0
4Shishimaru0-3
5Dungnevermore0-3 0
6xbbphuthox1-2 0
7Vegeta3-0 0
8Shadowfiendz3-0 0
9Tommyteok361-2 0
10GodKan061-2 0
11DuongVirgoCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày70,000
   Tổng giải27,340,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Conlele0-2-Thưởng win R2 3-0 là 200k từ SuPhuTinhDuc
-Thưởng win R2 3-0 là 500k từ Cigar Lotus
0
2

Traxanh0do

0-2
3Cct.devil2-0 0
4FanHuang2-0
5AinzOoalGown2-0

-Thưởng win R2 là 200k từ SuPhuTinhDuc
-Thưởng win R2 3-0 là 100k từ SuPhuTinhDuc
-Thưởng win R2 là 200k từ Sinbad
-Thưởng win R2 3-0 là 200k từ Sinbad

700,000
6Style9xOrg0-2 0
7comchao1232-0 0
8prokhongcando2-0 0
9NgocThuLamPhong0-2 0
10shisha0-2 0
11DuongVirgoCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
-Thưởng caster 100k tài trợ bởi Sinbad
170,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày870,000
   Tổng giải28,210,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1HanYo3-0-Thưởng Win R2 là 500k tài trợ bởi Chividamme500,000
2

opera

3-0
3TheFines0-3 0
4Jaytee0-3
5brisingr3-0 0
6sigflow 0
7Kendy3451-2 0
8TheRock2-1 0
9KangMkyung0-3-Thưởng Win R2 là 200k tài trợ bởi Sinbad
-Thưởng Win R2 3-0 là 200k tài trợ bởi Sinbad
0
10Z0Z0Z0EEE2-1 0
11KalinhsCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày570,000
   Tổng giải28,780,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Cuckyhienlanh3-0 0
2

Akashi

3-0
3Nguyenthuhien0-3-Thưởng win R2 là 200k tài trợ bởi OiSoWa
-Thưởng win R2 là 100k tài trợ bởi GruntDN
0
4Anhchangdeptrai0-3
5ManTra1-2 0
6Hitomitanak-A1-2 0
7BienHoa-DongNai2-1 0
8Gotothesun2-1 0
9VnBM0us32-1 0
10caubehamch0ii1-2 0
11KalinhsCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
-Thưởng team caster 200k nếu Anhchangdeptrai bị loại tài trợ bởi OiSiWa
200,000
   Tổng ngày270,000
   Tổng giải29,050,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1GiaLuatTiLi3-0–Thưởng vnsprovip win R2 là 100k tài trợ bởi GruntDN100,000
2

vnsprovip

3-0
3Cogidokoon0-3 0
4nakasumi0-3
5tatcaquyxuong0-3 0
6StyleNhox2-1 0
7ChiLien0-3 0
8DHA.Collin2-1 0
9Style1stbutcher3-0–Thưởng win R2 là 200k tài trợ bởi Sinbad
-Thưởng win R2 3-0 là 200k tài trợ bởi Sinbad
400,000
10NeverCry2-1 0
11Kang-M-KyungCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày570,000
   Tổng giải29,620,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Pumpan_coming0-3 0
2

Xoannaix

0-3
3HeroGun3-0 0
4tunidol3-0
5Chividamme3-0 0
6Sub[Zero]0-3 0
7NSUT-LeRoi1-2 0
8TaoRatLaBa1-2 0
9KoD-pro-012-1 0
10DungChuiBietRoi2-1 0
11Kang-M-KyungCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày70,000
   Tổng giải29,690,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1vilusibiu2-1-Thưởng Sinbad Win R2 là 200k tài trợ bởi Kang-M-Kyung
-Thưởng Sinbad Win R2 3-0 là 200k tài trợ bởi Kang-M-Kyung
-Thưởng Sinbad Win R2 là 200k tài trợ bởi Style1stButcher
-Thưởng Sinbad Win R2 3-0 là 300k tài trợ bởi Style1stButcher
400,000
2

sinbad

1-1
3dansss1-2 0
4Baby-SHARK1-2
5x6nCoV0-3 0
6xecodapxichlo1-2 0
7Kiser-Y3-0 0
8NeverTnk3-0 0
9beanback1592-1 0
10MrChuss0-3 0
11DuongVirgoCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày470,000
   Tổng giải30,160,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1soda0-3 0
2

hoasua

0-3
3Sakk3-0 0
4SongCryCry3-0
5nhn-toivaem0-3 0
6KhongTu0-3 0
7BopZuDongDoi1023-0 0
8HungcaroQ83-0 0
9Thanos1-2 0
10BOZITT2-1 0
11DuongVirgoCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày70,000
   Tổng giải30,230,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Cct.devil1-2 0
2

FanHuang

1-2
3Cuckyhienlanh2-1 0
4Akashi2-1
5Shadowfiendz1-2 0
6Kiser-Y1-2 0
7Vegeta3-0 0
8xbbphuthox1-2 0
9TheRock2-1 0
10beanback159 0
11KalinhsCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày70,000
   Tổng giải30,330,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1HanYo2-1 0
2

opera

2-1
3GiaLuatTiLi1-2 0
4vnsprovip1-2
5Chividamme1-2 0
6NeverTnk2-1 0
7Style1stbutcher2-1-Thưởng Win R3 là 200k tài trợ bởi sinbad
-Thưởng Win R3 3-0 là 200k tài trợ bởi sinbad
-Thưởng Win R3 là 200k tài trợ bởi Kang-M-Kyung
-Thưởng Win R3 là 200k tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
600,000
8KoD-pro-010-3 0
9AinzOoalGown3-0-Thưởng Win R3 là 200k tài trợ bởi SuPhuTinhDuc200,000
10brisingr1-2 0
11KalinhsCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày870,000
   Tổng giải31,200,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1ladysieuga0-3 0
2

finaldemon1987

0-3
3Sakk3-0 0
4SongCryCry3-0
5Gotothesun2-1 0
6BOZITT2-1 0
7comchao123 0
8HungcaroQ82-1 0
9BienHoa-DongNai2-1 0
10VnBM0us30-3 0
11DuongvirgoCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày70,000
   Tổng giải31,270,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1HeroGun3-0 0
2

tunidol

3-0
3vilusibiu0-3

-Thưởng win R3 là 200k tài trợ từ Style1stButcher
-Thưởng win R3 3-0 là 300k tài trợ từ Style1stButche

0
4sinbad0-3
5prokhongcando2-1 0
6BopZuDongDoi1021-2 0
7StyleNhox0-3 0
8Z0Z0Z0EEE3-0-Thưởng win R3 là 100k từ anh em Biên Hòa-Đồng Nai100,000
9NeverCry2-1 0
10DungChuiBietRoi1-2 0
11KillMeIfuCanCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày170,000
   Tổng giải31,440,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Sakk0-3 0
2

SongCryCry

0-3
3HanYo3-0 0
4opera3-0
5BOZITT2-1 0
6NeverCry1-2 0
7xbbphuthox1-2 0
8AinzOoalGown1-2 0
9NeverTnk2-1 0
10prokhongcando2-1 0
11Kang-M-KyungCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày70,000
   Tổng giải31,510,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1HeroGun1-2 0
2

tunidol

1-2
3Cuckyhienlanh2-1 0
4Akashi2-1
5TheRock3-0 0
6Vegeta2-1 0
7BienHoa-DongNai0-3 0
8Style1stbutcher2-1-Thưởng win bán kết là 100k tài trợ từ GruntDN
-Thưởng win bán kết là 250k tài trợ từ Cá Sấu
350,000
9Gotothesun1-2 0
10Z0Z0Z0EEE1-2 0
11Kang-M-KyungCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày420,000
   Tổng giải31,930,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1Sakk  0
2

SongCryCry

 
3HeroGunh  0
4tunidol 
5NeverCry  0
6xbbphuthox  0
7AinzOoalGown  0
8BienHoa-DongNai  0
9Gotothesun  0
10Z0Z0Z0EEE  0
11KillMeifUCanCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày70,000
   Tổng giải31,930,000
STTPlayerTỉ sốThưởngTổng
1HanYo3-0-Thưởng HanYo win Final là 200k tài trợ bởi CLEMONEP
-Thưởng operawin Final là 200k tài trợ bởi CLEMONEP
-Thưởng cặp đôi vô địch là 1tr tài trợ bởi Kong-Xin-Cai
-Thưởng cặp đôi vô địch là 100k tài trợ bởi  KhongTu
1,5000,000
2

opera

3-0
3Cuckyhienlanh0-3-Thưởng Akashi win Final là 500k tài trợ bởi Vu Khue0
4Akashi0-3
5BOZITT1-2 0
6prokhongcando0-3 0
7TheRock1-2 0
8Vegeta3-0 0
9Style1stbutcher2-1–Thưởng win Final là 200k tài trợ bởi CLEMONEP
-Thưởng win Final là 500k tài trợ bởi sinbad
-Thưởng win Final 3-0 là 500k tài trợ bởi sinbad
-Thưởng win Final là 100k tài trợ bởi tunidol
-Thưởng win Final là 200k tài trợ bởi Trần Phù Pham
1,000,000
10NeverTnk2-1 0
11KalinhsCast-Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải70,000
  Bonus-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc0
   Tổng ngày2,570,000
   Tổng giải34,500,000

Giới Thiệu

Nếu bạn là những con nghiện game vào đầu những năm 2010 thì chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì với thể loại game Moba huyền thoại một thời Defense of the Ancients hay còn gọi là DotA. Hiện tại các nhà phát triển game đã chuyển hóa tựa game Moba thành các thể loại game đình đám như DotA2, Liên Minh Huyền Thoại. Mặc dù người chơi đã có hướng chuyển đổi khá nhiều song vẫn còn một cộng đồng khá ổn vẫn đang giữ và phát triển tựa game huyền thoại DotA một thời. Tại đây các bạn có thể tham gia cùng chúng tôi, xây dựng và phát triển cho cộng đồng DotA ngày càng vững mạnh hơn.

Liên Hệ Quảng Cáo hoặc Giải Đấu

Đại diện cộng đồng Moba Việt Nam

-Nguyễn Đức Huy (style8xmirana)
-Địa chỉ: 15/313 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
-Điện thoại: 0904.06.30.86
-Facebook: Huy Nguyen
-Email: mobazclient.server@gmailcom
-Website: www.mobavietnam.com

Copyright 2020 @ mobavietnam.com | All Rights Reserved – Mọi sao chép phải dẫn nguồn.