Category Archives: Hướng dẫn

Hướng dẫn Ban/Unban trong MobaZ-Client

***Lưu ý***-Người có quyền Ban/Unban player để cấm vào host của mình bao gồm VIP member, Chủ room Premium.-Lệnh Ban/Unban chỉ có hiệu lực với host riêng của người đó. Không liên quan đến các host khác trên server. Để Ban (cấm) một player khác tham gia vào host của mình các bạn có thể […]

Hướng dẫn tạo host trên MobaZ-Client

Trước khi đến phần tạo Host, mọi người nên hiểu sơ bộ về hệ thống Bot của server một chút sẽ dễ hình dung hơn.  CƠ CẤU ROOM TRONG MOBAZ Tên room Admin(*) Số bot(*) User Limited(*) Map(*) MobaZ Basic MobaVietnam 0 10.000 Không MobaZ Dota Host  MobaVietnam 4 225 DotA v6.83d MobaZ LoD Host  […]