Hướng Dẫn

Tổng hợp Download Map MobaZ

Hê lô anh em, gần đây do mình nâng cấp trình bảo mật của hệ thống nên một số Windows đời cũ không được hỗ trợ tự động như trước và xuất hiện lỗi “Kết nối máy chủ bị gián đoạn:. Hôm nay 8x sẽ chỉ mọi người cách fix lỗi này, chủ yếu gặp trên Windows 7 đời Napoleon nhé.