Hướng Dẫn

Hướng dẫn tạo host trên MobaZ-Client

Bước 1: Các bạn join vào room như bình thường,ở phần room chat các bạn chọn “Xem host” để xem thông tin các Bot hiện tại xem có bị Limited không nhé.
Bước 2: Các bạn chọn mục “Tạo host” bên cạnh.
Bước 3: Chọn Map cần tạo và chọn Mode game, sau đó chọn “Tạo host“