Hướng Dẫn

Các lệnh điều khiển bot và các lệnh trong Game

Bước 1: Các bạn cần tải bản MobaZ-Client mới nhất về máy. Chọn 1 trong 2 link bên dưới (ưu tiên MediaFire)
Bước 2: Sau khi tải file MobaZ3.zip về các bạn cần giải nén file như sau. (yêu cầu cần cài đặt winrar5.8 trở lên) 
Bước 3: Đăng ký MobaZ
Bước 4: Check mail để kích hoạt tài khoản sau khi đăng ký. Mail chỉ có hiệu lực trong 15 phút nếu quá thời gian mail

Hướng Dẫn

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký MobaZ-Client ver3.0

Bước 1: Các bạn cần tải bản MobaZ-Client mới nhất về máy. Chọn 1 trong 2 link bên dưới (ưu tiên MediaFire)
Bước 2: Sau khi tải file MobaZ3.zip về các bạn cần giải nén file như sau. (yêu cầu cần cài đặt winrar5.8 trở lên) 
Bước 3: Đăng ký MobaZ
Bước 4: Check mail để kích hoạt tài khoản sau khi đăng ký. Mail chỉ có hiệu lực trong 15 phút nếu quá thời gian mail

Lên đầu trang