Giải Đấu

SODO Remix Cup – Giải đấu nhân phẩm LoD mùa 1

Hình Thức:
Thể loại : LoD 6.85i MobaZ
Mode : sdspnszmulabs6maahff
Platform : MobaZ-Client
Số player: Tối đa 160
Thi đấu: xáo trộn (SDSP)
Thời gian:
Đăng ký : 06/02-11/02
Thi đấu : 15/02-N/A
Thời gian : 19h30 hàng ngày
Hình thức : Bo3/ngày