Chúc anh em có 1 va len thai thật nhiều niềm vui, nay mình cũng xin công bố giải đấu LoD mở màn cho năm 2023, hy vọng sẽ là một năm thành công cho cộng đồng DotA Việt Nam. Nguồn tài trợ đầu tiên từ trước tết đến từ ông bầu chuyên thuốc lắc à nhầm thuốc lá MinhBG với khoản mở màn 10tr VNĐ, nay chúng ta có thêm nhà tài trợ thứ 2 từ sàn casino SM66 .Chat nâng tổng giải thưởng lên thành 25.000.000 VNĐ .