Chào toàn thể anh em, với sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ, quỹ DotA 6.83d MobaZ đã đột phá thành công hạn mức chỉ trong chưa đến 1 tuần gây quỹ. Hôm nay 8x xin phép được chuyển thể quỹ thành giải đấu, đồng thời quỹ sẽ reset về 0 và tiếp tục tích lũy cho mùa giải tiếp theo. Giải đấu lần này vẫn tổ chức theo thể lệ SDSP Shuffle và có tên là DotA Shuffle Cup SS6. Thể lệ của Shuffle Cup thì vẫn như 5 mùa trước nên chắc mọi người