Hướng Dẫn

Hướng dẫn đăng ký room Premium riêng cho nhóm nhiều người chơi

(Nếu bạn cần đăng ký VIP Member vui lòng xem tại đây)
Để kích hoạt Premium Room bạn vui lòng điền thông tin form bên dưới và chuyển khoản về tài khoản thanh toán.