Tag Archives: mobaz

Hướng dẫn tạo host trên MobaZ-Client

Trước khi đến phần tạo Host, mọi người nên hiểu sơ bộ về hệ thống Bot của server một chút sẽ dễ hình dung hơn.  CƠ CẤU ROOM TRONG MOBAZ Tên room Admin(*) Số bot(*) User Limited(*) Map(*) MobaZ Basic MobaVietnam 0 10.000 Không MobaZ Dota Host  MobaVietnam 4 225 DotA v6.83d MobaZ LoD Host  […]