Ngoài Hotkey thông dụng nhất là Garena Total thì bạn cũng có thể cân nhắc việc sử dụng các hotkey khác như AHT.v2.9.4.1 hoặc Wc3isk.
Trong bài viết này 8x sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Hotkey AHT.v2.9.4.1 nhé
Bước 1: Tải Hotkey AHT.v2.9.4.1 tại đây