Hình thức thi đấu vẫn là Random player đề cao tính nhân phẩm của game thủ.
-Map thi đấu: DotA LoD 6.85n3
-Số lượng: 60 player (10 dự bị)
-Platform: MobaZ-Client
-Mode thi đấu: -sduls6abmaahff
-Thời gian đăng ký: từ 15/9 đến hết 18/9
-Chia bảng: 19/9
-Bắt đầu thi đấu: 20/9
-Hình thức: 3 game/ngày, bắt đầu 19h30