Giải Đấu

Yolo68-Mineski CUP – Giải đấu DotA chia team tháng 9/2022

Thông tin:
Hình thức: Chia / Thầu Team
Map : Dota v6.83d MobaZ
Mode : -cdzm
Platform : MobaZ-Client
Số lượng : 5 Team

Thời gian:
Giao hữu : 01/09/2022-14/09/2022
Thi đấu : 15/09/2022-30/10/2022
Thời gian : 19h30 hàng ngày