Tên giải đấu: Mineski Mobaz Pro League

Thông tin:
Hình thức: Chia / Thầu Team
Map : Dota v6.83d MobaZ
Mode : -cdzm
Platform : MobaZ-Client
Số lượng : 5 Team