Hướng dẫn Ban/Unban trong MobaZ-Client

***Lưu ý***
-Người có quyền Ban/Unban player để cấm vào host của mình bao gồm VIP member, Chủ room Premium.
-Lệnh Ban/Unban chỉ có hiệu lực với host riêng của người đó. Không liên quan đến các host khác trên server.

Để Ban (cấm) một player khác tham gia vào host của mình các bạn có thể thực hiện một trong các cách như sau:
-Cách 1: Ban trực tiếp trong host. Lệnh ban: “! Tên user” (VD: !ban DanChoiHP)

Lệnh báo ban player thành công.

-Cách 2: Ban trực tiếp trong game.
Lệnh ban: “!ban username” (VD: !ban DanChoiHP)

Lệnh báo ban thành công

-Cách 3: Ban trong Channel Chat của Battle.net.
Truy cập Channel Chat như sau: Chọn “Channel” bên ngoài sảnh.

Điền ID Room của bạn (ID được cấp khi bạn đăng ký VIP member hoặc Premium Room)

Để ý bot phải ở trong room mới thực thi lệnh được nhé. Bot ở Channel này là MobaZPremium30
Nhập lệnh ban: “!ban username” (VD: !ban DungNVM)

Lệnh ban thành công

Để Unban chỉ có một cách duy nhất là các bạn vào Channel Chat của Battle và gõ lệnh “!unban Username”. (VD !unban DungNVM)

Lệnh unban thành công.

Chúc anh em chơi game vui vẻ , ít gặp phá game nha.