-Bảng xếp hạng được sử dụng để lọc player cho các giải đấu chuyên nghiệp được tổ chức trong cộng đồng Dota Việt Nam, do các thành viên trong tổ bầu team tuyển chọn và phân bổ.
-Số lượng và thành viên của BXH có thể được thay đổi theo từng mùa giải, dữ liệu được công bố chỉ mang tính chất tham khảo.
-Trước mỗi mùa giải, mỗi bầu team có quyền đề xuất thêm 2 player mới vào BXH, nếu đề xuất đạt 1/2 phiếu thuận từ tổ bầu team thì player đề xuất sẽ có tên trong BXH và được tham gia mùa giải đó.
-Trước mỗi mùa giải, mỗi bầu team có quyền đề xuất loại 2 player ra khỏi BXH, nếu đề xuất đạt 1/2 phiếu thuận từ tổ bầu team thì player đề xuất sẽ bị loại khỏi BXH và không được tham gia mùa giải đó.
-Danh sách player trong BXH sẽ được phân bỏ về các team do bầu team phụ trách, cách phân bổ sao cho các team có chất lượng đồng đều nhất để tạo ra mùa giải có chất lượng nhất có thể.

STT Account MobaZ Rank
1 MinhBG
Bầu Team
2 COVID19
3 HungCK
4 style8xmirana
5 OngBauManhTeng
6 TungPham
Hạng 1
7 MagicSakura
8 Aliee
9 Opera–
10 GaconIdol
11 shadowfienzd
Hạng 2
12 Lover–
13 Sungkang
14 Pikachu
15 Slayer-Yaphet
16 Shishimaru
17 TheFines
18 Nothingtosay
19 quykjem
20 Duchuy
21 KillMeIfUCan
Hạng 3
22 KaoKao
23 Duyhoan
24 adidas
25 Ddaysc
26 Nakasumi
27 Phongphuvn
28 Hungbi
29 Hathnahtung
30 Behotlu
31 Beyonglike
32 VuaCuaKing
33 BacKieuPhong
34 GruntDN
35 Lungmat123