Author Archives: style8xmirana

Hướng dẫn Ban/Unban trong MobaZ-Client

***Lưu ý***-Người có quyền Ban/Unban player để cấm vào host của mình bao gồm VIP member, Chủ room Premium.-Lệnh Ban/Unban chỉ có hiệu lực với host riêng của người đó. Không liên quan đến các host khác trên server. Để Ban (cấm) một player khác tham gia vào host của mình các bạn có thể […]